Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

Majlik: Vzhledem k zákazu vstupu (plot a páska) bude keš do odvolání deaktivována.

More
<

Farmaceuticka fakulta / Faculty of Pharmacy

A cache by Majlik Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/19/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

EN / CZ

Skrys uz neni v puvodnim stavu. Kaceri probouravaji "vchod" niz a niz! Maskovani je tedy velmi symbolicke. Napovedu proto menim. Drive jste museli byt opravdu čahounem.

.

ENGLISH:

The cache is located in Faculty Of Pharmacy area. On the coordinates you can find a historical fortress „Pajkrova flošna“ (the cache too) and near there is Garden of Medicinal Plants.

.

FACULTY OF PHARMACY

N 50° 12.103 E 015° 50.145

The Faculty of Pharmacy, with its seat in the town of Hradec Kralove, was established by a government decree in 1969. This Faculty of Pharmacy has continued in the old and long-time tradition of the education of pharmacy at Charles University.

Pharmacy is a medical branch, which is focused on the research, production, control, supply, and dispensing of medicines and drugs. It also deals with information about drugs and pharmaceutical functions, organizations, with the management of pharmaceutical functions within the health service system (social pharmacy), and with the historical development of the branch.

.

GARDEN OF MEDICINAL PLANTS

The garden with a greenhouse is useful for the practical teaching of students in the subjects of botany, cultivation and pharmacognostic character. It also aids the completion of undergraduates' theses in these disciplines and provides plant material necessary for education, research, or for completing collections of departments. It also takes part in a mutual exchange of seeds with about 200 botanical gardens around the world. The garden closely cooperates with Department of Pharmaceutical Botany and Ecology.

.

HUNTING – attention!

Be watchful of non-geocachers drivers in parking cars near the cache!

Do not put in the case of cache any Kinder Surprise toys.

.

.

CZECH:

Keš se nachází v areálu Farmaceutické fakulty, jedné z nejnárocnejších vysokých škol v Ceské republice, do nehož patrí i místní Botanická zahrada lécivých rostlin. Nesmíme opomenout ani Pajkrovu flošnu, bez které by místo uložení keše nebylo tak atraktivní.

Farmacie (též lékárnictví; rec. „farmakon“ = lécivo) je zdravotnické odvetví, které slouží k zabezpecení léciv pro pacienty. To zahrnuje jejich výzkum, výrobu, distribuci, skladování a výdej (nejcasteji v lékárnách).

.

FARMACEUTICKÁ FAKULTA

 N 50° 12.103 E 015° 50.145

Farmaceutická fakulta (FaF) Univerzity Karlovy (UK) v Hradci Králové vznikla v roce 1969 na základe vládního narízení c. 100/69 Sb. Navázala na starou a dlouholetou tradici studia farmacie na UK sahající k samým zacátkum almae matris. Od založení univerzity roku 1348 se lékárníci pražských mest stávali složením prísahy rektorovi a zápisem do univerzitní matriky cleny univerzitního spolecenství. Pozdejší studium farmacie na UK procházelo vývojovými a organizacními zmenami až do roku 1950, kdy bylo slouceno se studiem farmacie na Masarykove univerzite a presunuto do Brna. Další vývoj, který se odehrával mimo rámec UK vedl ke vzniku farmaceutických fakult v Brne a Bratislave (1952) a jejich sloucení v jedinou celostátní fakultu Komenského univerzity v Bratislave (1960). K obnovení farmaceutického studia na Univerzite Karlove došlo v roce 1969, jak již bylo uvedeno.

.

Oficiální slavnostní otevrení fakulty s imatrikulací prvních 51 studentu se uskutecnilo dne 24. ledna 1970.

.

UPLATNENI ABSOLVENTU

Obor: Zdravotnická bioanalytika

Absolvent - bakalár (Bc.) muže pracovat v biochemické, hematologické a obdobne zamerené laboratori, nikoliv v lékárne.

.

Obor: Farmacie

Absolvent - magistr (Mgr.) muže pracovat v lékárne, ve výzkumu nových léciv, prípravku a léku, v jejich výrobe, kontrole, velkoobchodu, ve farmaceutickém školství a v rídících složkách souvisejících oboru.

.

BOTANICKÁ ZAHRADA LÉCIVÝCH ROSTLIN

5

Botanická zahrada lécivých rostlin je úcelovým zarízením farmaceutické fakulty, která zabezpecuje pestování lécivých rostlin pro pedagogické a výzkumné úcely. Zabývá se i sberem semen lécivých rostlin pro mezinárodní výmenu semen.

***

VÝUKOVÁ BUDOVA SE SKLENÍKY

Moderne rešená výuková studijní budova sestává ze standardních uceben s laboratoremi, sbírkového skleníku, pestebních skleníku a vstupní haly, je doplnena vnejšími sadovými úpravami vcetne vodotece a dvou rybnícku. Železobetonová konstrukce založená na pilotách, k níž jsou pripojeny z obou stran objekty skleníku, rovnež založené na pilotách a pasech.

Nádherné pohledy nabízí sbírkový skleník, kde jsou pestovány rostliny ze subtropických a tropických oblastí. Obdivovat mužete na 500 druhu prevážne lécivých rostlin. Chcete-li si rozšírit obzory a dozvedet se více o rostlinách využívaných ve fytoterapii, navštivte venkovní pavilony. Plochy jsou rozdeleny do nekolika systému: poznávací, botanický, fytoterapeutický, jedovaté rostliny a produkcní plochy. Jsou prístupné široké verejnosti ve vegetacní dobe.

Celková plocha je 2,5 ha (pestební plocha, zastavená plocha, vodní plochy a komunikace)

OTEVÍRACÍ DOBA : skleník celorocne na vyžádání, exteriéry ( duben-ríjen 8 - 16)

KONTAKT : najdete ZDE

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PAJKROVA FLOŠNA

Stavba vnejšího pevnostního obvodu byla postavena r. 1774 a byla obehnána príkopem. Strecha je tvorena cca 2 m vysokým hlineným náspem. Výška objektu dosahuje témer 6 m. Uvnitr je 5 vedle sebe usporádaných tunelovitých místností zaklenutých mohutnými valenými klenbami s lunetami a strílnami v obvodových stenách. Po zrušení pevnosti byl príkop zrušen a objekt sloužil k ruzným skladovacím potrebám.

Slovo flošna není uvedeno v Slovníku jazyka ceského, ale je dobre známo obyvatelum Hradce Králové; tam se jím oznacují dve zachované pevnustky pri silnici na Nový Hradec. Obecne se jim ríká Pivovarská a Pajkrova flošna. V odborných zprávách se užívá výrazu „lunetta“. Název lidový vznikl ze slova „la fléche“ (šipka; z neho je i nem. Flesche), jež znamená ve vojenství opevnovací dílo skládající se ze dvou náspu sbíhajících se v úhlu 60°—120°; budovalo se hlavne na uzáver prístupu k nejakému postavení. Také je šipkovitý tvar kolišt u obou flošen i dnes zcela dobre videt.

.

ODLOV

Pokud by skrýš byla na jiné strane pevnosti, podlehla by místním „horolezcum“ ci horolezcum, kterí rádi nezpevneným cástem steny pomohou ven.

Pozor na mudly! Vynorí se necekane zpoza rohu ci místní zahrady. Nepodcenujte je! Na onom míste parkují studenti a ucitelé, proto pred hledáním keše proverte, zda na vás nekdo nenápadne „necucí“ z auta.

Pokud zjistíte, že skrýš ci samotná schránka není v porádku, neváhejte mi napsat. Též pokud by se rozbila treba i cástecne pod vašima rukama. Samozrejme nebudu z toho nadšený, ale uši vám neutrhnu. Pri vcasném upozornení na problém mužeme predejít tomu, aby na skrýš prišli mudlové, protože jakmile se tomu tak stane, tak skrýš už nemá smysl. Menit kradenou schránku každý tyden asi reálné není. => archivace?

.

Toto není fráze! V noci tu není bezpečno.

Mereno podle mapy.cz

.

Počítáno od 1.6. 2012

free counters ...............

.

.

.

.

Additional Hints (Decrypt)

PM: pupr gb nfv qryfv ehxh

RA: n ybat unaq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.