Skip to content

Sant Pere (serie les ermites de Guissona 1) Traditional Geocache

Hidden : 01/18/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Sant Pere dels Pastors

L'església de Sant Pere forma part d'un conjunt aïllat d'edificacions situat a un quilòmetre al sud-est de Guissona. Està documentada una donació a aquesta església l'any 1234. La tradició assegura que sant Pere s'aparegué a uns pastors i els obligà a bastir una capella en aquell indret. Essent propietari Xavier Faus Esteve a la banda de ponent s'alçà una construcció quadrada. Damunt seu s'aixeca el campanar de la torre amb dues campanes dedicades a la seva mare Empar i a la seva dona Ester. Foren foses a Tàrrega prenent model d'una escardada que posseïa Josep Sellés. Ha estat un dels santuaris principals de la parròquia de Guissona. S'hi feia un aplec fins a principis del segle XX. Després, sempre s'hi ha celebrat la festa el 29 de juny de cada any amb el res del rosari i cant dels goigs. L'interior de l'extrem de llevant de l'església té la coberta amb volta de caní apuntada i reforçada amb quatre singulars arcs torals apuntats


Sant Pere dels Pastors

The church of Saint Pere dels Pastors is part of an isolated set of buildings located one kilometer southeast of Guissona. There is an evidence of a donation to the church in 1234. Tradition says that St. Peter appeared to shepherds and forced them to build a chapel in that place. When Xavier Faus Esteve was the owner it was build in the west a square construction. On its stands the bell tower (with two bells dedicated to his mother Empar and his wife Esther). This bells were fused in Tàrrega taking as a model a bell possessed by Josep Sellés. That has been one of the main sanctuaries of Guissona. It was a pilgrimage till the early twentieth century. Nowadays, it is celebrated on the 29th of June. The interior of the eastern side of the church is covered with a vault and pointed arches reinforced with four unique lancet


A dins del catxe i trobareu la pista A de la serie de les ermites de Guissona

Additional Hints (Decrypt)

N yn cnerg.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)