Skip to content

Kriz Kalvarie v Motole / Calvary Cross in Motol Multi-cache

Hidden : 02/09/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
8. 11. 2022 byl změnana stage 2 a změněn vzorec na výpočet.


Kríž Kalvárie v Motole stojí na krásné skále nad motolským údolím, v tesné blízkosti Plzenské ulice. Pochází z roku 1721 a je zhotoven z mramoru. Bazaltová skála je chráneným územím, nebot zde rostou teplomilé rostliny a ctyri druhy vzácných stepních trav. Toto území sloužilo v minulosti jako pastvina. Po ukoncení této cinnosti v padesátých letech minulého století docházelo k pozvolnému zarustání. Již v 19. století byla Kalvárie oblíbeným výletním místem, napríklad v roce 1846 sem historik Václav Vladivoj Tomek privedl své prátele Pavla Josefa Šafaríka a Karla Havlícka Borovského, dokonce tady Joachim Barrande objevil ve svahu dve nalezište zkamenelin.

Místo je velmi dobre dostupné jak verejnou dopravou, tak autem. Zaparkovat ho mužete nedaleko.

Jak ke keši

Stage 1

Na výchozích souradnicích si nejprve zjistete jaké císlice jsou na kríži. To bude ABCD. Najdete-li letopočty dva, použijte ten starší. Pak si vyhlídnete do okolí. Opravdu vyhlídka odsud stojí za to. Mužete si predstavovat, jak to tu vypadalo, když tu nebyly domy a silnice. Až se pokocháte, najdete vysoký komín. Spocítejte pocet bílých pruhu - E a cervených pruhu - F. Pocítejte opravdu všechny pruhy, i ty na kterých jsou svetla.

Stage 2

Dojděte k infotabuli. Tady zjistěte na dolní tabulce rok vyhlášeni a ciferace roku je G. Na horni tabulce spočítejte počet písmen a jejich ciferace je H

Finále

Finálku najdete na souradnicích (císla se mezi sebou nenásobí, pouze skládají za sebou):

N 50° 03.(G+H)(A+B)(D)
E 014° 19.(A+H)(2*F+E)(D+C)


English version

This marble cross stands since 1721 on a basalt (more precise: diabase) rock above Motol valley, just next to busy Plzenska (Pilsen) Road and Motol Cemetery. The rock is of Paleozoic origin (shales at its bottom contain Silurian fossils which were subject of study by Joachim Barrande, a prominent 19th century French paleontologist). With its surroundings (including the opposite slope across the road) the rock has been declared a protected area due to occurence of thermophile plants, especially several species of rare steppe grasses, e.g. the Blue Moor Grass (Sesleria caerulea). This site used to be a pasture until general socioeconomic changes of mid-20th century and its parts have become gradually overgrown with shrubs and trees since then.

This landmark is easily accessible by public tranport (tram stop Krematorium Motol), car parking is also possible nearby (see additional waypoints).

Stage 1

At initial coordinates write down digits on the cross. These are ABCD. Then enjoy the loookout (which is really worth the ascent). One might imagine the past appearance of the landscape, without houses and busy road... Then find a tall chimney in the distance and count white stripes - E and res stripes - F. Count really all stripes, even those with lights.

Stage 2

Go to the information board. Here, find out the year of the announcement and digital root of the year on the bottom table is G. On the table above, count the number of letters and their digital root is H.

Final

The cache is at following coordinates (no multiplication):

N 50° 03.(G+H)(A+B)(D)
E 014° 19.(A+H)(2*F+E)(D+C)


Additional Hints (Decrypt)

PM: cngn qibwfgebzh RA: onfr bs qbhoyrgerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)