Skip to content

Obrovska brana v Slopoch / Giant Gate EarthCache

Hidden : 01/30/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Obrovská brána v Slopoch / Giant Gate


brána
© BilulahPanoramic photo by Sergej Esnault. Click below to open the interactive version.

Obrovská brána v Slopoch pod Rohácom - Súlovské skaly - Slovakia in Slovensko


EN:
Giant Gate in Slopy was created by erosive expansion of a cleft in conglomerate rocks. It is 8 metres high and visitors feel it really monumental.

SK:
Obrovská brána v Slopoch vznikla rozšírením pukliny v zlepencoch. Je 8 metrov vysoká a na návštevníka pôsobí skutocne mohutným dojmom.

EN:
The relief of Sulovske Hils is ragged with extraordinary features. One of them is also this natural arch/gate/bridge. It is build by Sulov conglomerates and was created due to various erosion factors. Since conglomerates are water permeable the vertical erosion has played major role in creating the shapes of the rocks. Two types of erosion are present: Chemical (water containing CO2, chemically interacts with limestone cement, dissolves it and makes the jackstones loose) and Mechanical (water, frost, wind, vegetation).
The Conglomerate is a sedimentary rock consisting of jackstones of limestones and dolomites originated in breaking Mesozoic geological layers. The jackstones are thick from 5 to 10 cm and connected with calcic cement. During millions of years, rain, wind and frost have sculptured also this masterpiece of rock gate. This colossal rock arch 8m tall is situated below hill Rohac. It is named Giant Gate and you are invited to visit it. To get there, use the education trail witch has starting point in village Sulov, or you can get right there using yellow marked path from meadow near stone mushroom.

To log the cache you have to answer to folloving questions:


* 1 .Look for the biggest jackstone in the gate side, about 1m down and 1m left from that red cross sign and measure or estimate, its widht and height or the average diameter. (See the photohint).
* 2. What role plays vegetation (tree) cover in the recent erosion. Discribe its role and think by that about the future development of this arch.

Optional task: Please attach Your photo taken in the front of the arch to the found it log.
Any found it logs, posted without the correct two answers emailed to me will be deleted.


REFERENCES:
http://www.sopsr.sk/strazovskevrchy/english/eng_geologia_content.html

Hiking map

SK:
Reliéf Súlovských vrchov je velmi clenitý a má mimoriadne zaujímavé tvary. Kedže zlepence lahko prepúštajú vodu, prejavila sa tu hlavne zvislá erózia, ktorá formovala aj tento prírodný výtvor. Okrem chemického zvetrávania (voda – obsahuje CO2, chemicky pôsobí na vápencový tmel, rozpúšta ho a uvolnuje jednotlivé okruhliaky) sa prejavuje i mechanické zvetrávanie (vplyv vody, mrazu, vetra...).
Zlepenec je hlavnou horninou, ktorá buduje masív Súlovských vrchov. Je to sedimentárna (usadená) hornina zložená z okruhliakov karbonátových hornín – vápencov a dolomitov, ktoré pochádzajú z rozpadávajúcich sa druhohorných geologických vrstiev. Okruhliaky sú priemerne velké 5 – 10 cm, navzájom sú spojené vápnitým tmelom.
Pocas miliónov rokov tu dážd, vietor a mráz vyformovali v poddajných zlepencoch umelecké diela prírody. Tu pod Rohácom sa nachádza 8 m vysoká Obrovská skalná brána ku ktorej Vás tentokrát pozývame.
Od lúky pod šarkanou jaskynou zacneme vystupovat bukovým lesom, neskôr malou skalnou rozsadlinou zabezpecenou troma rebríkmi, až k Obrovskej bráne. Posledné metre pomerne prudkým terénom sú vedené serpentínami, v case daždov je však výstup aj tak pomerne nárocný.

Na zalogovanie found it potrebuješ odpovedat na nasledovné otázky:
* 1. Nájdi na vnútorných stranách brány cervené znamenie kríža a nájdi najväcší okruhliak (cesky: okruhliak = valoun) 1m dole a 1 meter vlavo od toho cerveného znamenia,ktoré si našiel a odmeraj, alebo odhadni jeho šírku a výšku alebo urci priemer.
*.2 Porozmýšlaj o úlohe vegetácie (stromovej) rastúcej na bráne v súvislosti s prebiehajúcouj eróziou brány (ci ju urýchluje alebo spomaluje) a napis ako sa bude pravdepodobne vyvíjat osud brány v budúcnosti.

Dobrovolná úloha: odfot sa niekde pred bránou a pripni svoju fotku ku Found it logu.
Logy bez zaslania správnych odpovedí do jedného týždna od zalogovania budú zmazané

Turistická mapa

Zdroje:
http://www.sopsr.sk/strazovskevrchy/english/eng_geologia_content.html

Luka pod Rohacom Prístup zdola Brana zdola Pod Rohacom

Keška bola založená pre Event Túlavé topánky XI. Súlovské skaly

SWG TT XI.

Additional Hints (Decrypt)

Unir n avpr gvzr va Fhybifxr uvyyf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)