Skip to Content

This cache has been archived.

cervisvenator: Hi

While I feel that Geocaching.com should hold the location for the cache owner and block other cachers from placing a cache in the area around this cache for a reasonable amount of time, we can’t do so forever.

Nothing seems to happen with this cache listing, so it is now archived, so that someone else can place a cache in the area, and geocachers can once again enjoy visiting this location. Also, if it hasn’t been done already, please pick up any remaining cache bits as soon as possible.

If the owner wants it reopened, send me an e-mail and I’ll be happy to unarchive the cache listing if it still satisfies the requirement/guidelines.

(This reviewer note is in English so non-Norwegian cache owners, geocachers and cache reviewers can understand what it says.)

Thanks for your understanding,
Cervis Venator
Geocaching.com Volunteer Cache Reviewer

More
<

Papyrus - IHINE #6

A cache by Raggsokk Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/12/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Norsk:

Om cachen:
En 0,9 liters lock'n'lock boks.

English:

About the cache:
A 0,9 litres lock'n'lock box.


Norsk:

Om IHINE-serien
Denne cachen er en del av IHINE-serien (Industrihistorie i Nedre Eiker). Nedre Eiker har en lang historie som en utpreget industrikommune, og hadde på 1950-tallet landets høyeste prosentandel av innbyggerne sysselsatt i industrien. Cachene i IHINE-serien tar deg med på en guidet tur blant det som i dag er igjen av de største industrivirksomhetene. OBS: Hver av IHINE-cachene har et tall på innsiden av lokket, disse tallene er en del av en senere bonuscache! Noter deg dette tallet til senere!

Om Papyrus:
Papyrus Co Ltd. ble stiftet i november 1905 med en aksjekapital på 110.000 kroner. Fabrikken laget såkalt uglattet tissue-papir, og startet opp med en 90-tommers papirmaskin som kunne produsere ca. 700 tonn i året. På denne tiden hadde elektrisiteten begynt å komme til Nedre Eiker, og Papyrus fikk innlagt elektrisitet allerede i 1907. Likevel forble mye av produksjonen dampdrevet, siden overskuddsvarmen fra dampmaskinen var anvendelig til både oppvarming av bygningen og tørkeprosessen.

Papyrus Co Ltd. gikk imidlertid dundrende konkurs allerede i 1908 etter bare 3 års drift. I to år var det ingen drift av fabrikken, men i 1910 startet produksjonen opp igjen med nye eiere, og Oscar Bjørnstad ble ansatt som disponent for det nye selskapet Papyrus Paper Mill. I 1920 kjøpte Bjørnstad opp alle aksjene, oppløste aksjeselskapet og drev Papyrus Paper Mill videre som et personlig firma. Papyrus klarte seg relativt godt gjennom de harde mellomkrigsårene, og bedriften ble også ombygget og utvidet flere ganger, blant annet med en spesialavdeling for kreppet husholdningspapir . Slikt papir var noe av en spesialitet for papirfabrikkene i Buskerud, og etterspørselen var stor.

Til tross for at store deler av fabrikken ble totalskadet i en brann i 1940, klarte bedriften å komme seg på bena igjen og gjorde det godt i etterkrigstiden og langt ut på 1950-tallet. Hovedårsaken til dette var at bedriften eksporterte det meste av produksjonen til Storbritannia, hvor det var stor etterspørsel etter kreppet papir som Papyrus nå hadde god ekspertise på. Men i 1960-årene forsvant mye av det britiske markedet, og etter flere års desperate forsøk på å finne løsninger ble Papyrus Paper Mill erklært konkurs i 1970.

For å komme til cachen må du krysse jernbanen (cachen ligger selvfølgelig ikke i nærheten av sporet, og leting her er farlig og unødvendig). Her passerer både Sørlandsbanen og Bergensbanen før de deler seg ved Hokksund. Den 7. november 1943 gjennomførte "Osvald-gruppen" en sabotasjeaksjon mot Sørlandsekspressen her, rettere sagt 400-500 meter øst for cachen. To vogner med tyske tropper raste ut i elva, og flere ble drept. Som hevn henrettet tyskerne 5 nordmenn, og mange ble arrestert.

I dag eies bygningene av entreprenørfirmaet Strøm Gundersen, og cachen er utplassert med deres tillatelse. Selv om cachen er tilgjengelig hele døgnet anbefales det å gå for denne utenfor arbeidstid, siden ikke alle ansatte er informert om plasseringen. Lykke til!

English:

About the IHINE caches
This cache is part of the IHINE series (Industrial History In Nedre Eiker). Nedre Eiker has a long tradition as an industrial municipality, and did in the 1950s have the highest percentage of industrial workers in the country. The IHINE caches will take you on a guidet tour through the remains of the most noteworthy of these old industry sites. NB: Each of the IHINE caches has a digit written on the lid of the box! These digits sum up to the position of a coming bonus cache, so make sure you record these numbers for later!

About Papyrus Paper Mill:
Papyrus Co Ltd. was inaugurated in November 1905 with a share capital of NOK 130.000. The factory made so-called non-smoothed tissue paper, and started up with a 90-inch paper mill capable of producing about 700 metric tonnes a year. At this time, electricity was arriving in Nedre Eiker, and Papyrus got their first power line as early as in 1907. Even so, much of the production remained steam-powered, since the excess heat came in handy both for heating purposes in the factory and in the paper drying process.

Papyrus Co. Ltd. went bankrupt already in 1908 after only 3 years of business. For the next two years no paper was produced, but in 1910 the production started up again with new owners, and Oscar Bjørnstad was hired as manager for the new company Papyrus Paper Mill. In 1920, Bjørnstad bought all the shares and continued to run Papyrus Paper Mill as his own private company. Papyrus made it reasonably well through the depression years, and was also rebuilt and expanded several times. One such expansion was the addition of a department for producing crepe household paper. Such paper was somewhat of a speciality with the Buskerud paper mills, and was in high demand.

Despite that large parts of the factory was destroyed in a fire in 1940, the company managed to get back in business and performed well during the post-war period and far into the 1950s. The main reason for this was the export of most of the production to the British market, where the demand for Papyrus' household paper was high. But in the 1960s, this market was more or less lost to other businesses, and even desperate attempts to find other solutions were not enough to keep Papyrus Paper Mill from filing for bankruptcy in 1970.

To get to the cache you have to cross the railway (the cache is obviously not placed on or near the railway, and searching here is both dangerous and completely unnecessary). Both the "Sørlandsbanen" (going to Kristiansand) and "Bergensbanen" (going to Bergen) railway lines pass through here before splitting up at Hokksund. On November 7th 1943, the resistance group "Osvald-gruppen" sabotaged the tracks about 400-500 meters east of the cache, causing the "Sørlandsekspressen" (Southern Express) to derail. The train carried German troops, and two carriages fell into the river killing several soldiers. The retribution came swiftly; many were arrested and 5 people were executed.

Today, the buildings are owned and used by the construction company Strøm Gundersen, and the cache is placed with their consent. Although the cache is available at all times, it is recommended to visit it after business hours since not all employees are informed of its location. Good hunting!

Additional Hints (Decrypt)

[Nor:]Zntargvfx.
[Eng:]Zntargvp.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

149 Logged Visits

Found it 134     Didn't find it 3     Write note 6     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 4 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.