Skip to Content

<

Maly princ - Le petit prince

A cache by Komet_GPS_free Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/20/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

POZOR! INDICIE H JE NYNÍ NEFUNKČNÍ! K JEJÍ ZJIŠTĚNÍ ČTĚTE POŘÁDNĚ LISTING ;-)


Tato cache je inspirována príbehem o malém princi od Antoine de Saint-Exupéryho. Príbehem, který byl napsán pro deti, i když daleko víc dá dospelému. Nemá smysl nejak dlouze rozebírat toto dílo. Spousta lidí jej chápe po svém a je to tak dobre. Smyslem této cache je, abyste si Malého prince znovu precetli a pak se spolu s ním vydali na cestu za prítelem, nebo alespon za cachí. Tuto cachi samozrejme na úvodních souradnicích nehledejte. Úvodní souradnice jsou zvoleny poblíž vrcholu Klete, i když bych je mel nejradeji v místech hvezdárny – nebot tato hvezdárna se mimo jiné zabývá sledováním planetek, a tak snad už našla i domov malého prince. Bohužel je na míste hvezdárny ikonek trochu moc, a tak jsem radeji zvolil místo jiné.

Pro získání první indicie nemusíte vstávat od pocítace. Stací zodpovedet jednu otázku, která je velice jednoduchá. Nahání Vám tato detská kresba strach?

Máte na výber z techto odpovedí (v závorce je císlo, které podle vaší odpovedi získá indicie A):

Proc by klobouk nahánel strach? (5)

Proc by mi Klet nahánela strach? Už se teším, až ji v rámci cache celou prochodím! (7)

Ano!!! Už se desím, že kvuli této cachi budu muset prochodit celou Klet! (-5)

Ó hruza! Hroznýš Dorota sežral svého majitele Barta i s pocítacem, když u nej logoval nalezené cache! (-7)

A nyní již využijte tahu divokých ptáku, dejte do porádku svou planetu a vydejte se na cestu.

STAGE 1

První zastávka zavedla malého prince na asteroid, kde sídlil král. Vy se sice s králem nesetkáte, presto se dostanete do míst, kde se o vláde v zemi hodne hovorilo a intrikovalo – na ceskokrumlovský zámek. Zde budete mít za úkol dojít na druhé nádvorí, na jeho konec smerem k nádvorí tretímu. Než však vejdete do paláce, uvidíte po pravém i levém kraji stoupající cesty kamenná zábradlí, na nichž jsou kamenné koule velikosti lidské hlavy. Hodnota B se rovná celkovému poctu techto koulí (proto ješte jednou pripomínám, že zábradlí jsou po obou stranách cesty). A protože jsou nyní podmínky príznivé, mužete králi navrhnout, aby vám narídil, abyste se vzdálili dríve, než uplyne minuta. Treba vás jmenuje svým vyslancem.

STAGE 2

Na druhé planete potkal malý princ domýšlivce. Vás cesta zavede k místu, které je pro naše domýšlivce velice duležité – k televiznímu vysílaci., Velmi dobre si vysílac prohlédnete. Všimnete si, kde je nejvyšší revizní plošina. Je to kus nad posledním pripojením úchytných lan. Nad touto plošinou už není na tele vysílace prakticky nic prichyceno. Indicii C získáte pak velmi jednoduše – spocítáte kolik bílých pruhu (které se po celém vysílaci strídají s cervenými) je nad nejvyšší revizní plošinou. Až zjistíte indicii C, tak mužete zatleskat. Treba pujde kolem nejaký domýšlivec a smekne.

STAGE 3

Návšteva tretí planety malého prince velice rozesmutnila. I vy se dostanete do smutných míst – do míst, kde se lidé snaží skoncovat s pitím. Indicii D získáte tak, že v najdete jednu trosku – nikoliv lidskou, ale zbytek jakéhosi altánku. Od nej je na dohled (80-90 m severovýchodne) zastavení naucné stezky a hned ve druhé rádce (nad obrázky – pod císlem zastavení) tam najdete dvouciferné císlo týkající se obrázku. A toto císlo je indicií D.

Budete se pohybovat v areálu lécebny, proto prosím, chovejte se podle toho. Nenoste dovnitr lihoviny ani jiné drogy, nekontaktujte a nefotte pacienty a nechodte sem v nevhodnou dobu (napríklad o pulnoci). Ke vstupu do areálu využijte prosím waypoint (W3), nelezte pres plot. A když už se budete procházet parkem, mužete si pritom ulovit i cachi Zámek Cervený dvur.

STAGE 4

Ctvrtá planeta byla obydlena byznysmenem. Vás souradnice zavedou na místo, které by se mu velice líbilo. Mohl by tam najít daleko víc hvezd, než kolik jich objevil svým zrakem. Naštestí se v techto místech žádný byznysmen neusídlil, a tak je klidne mužete navštívit. Dozvíte se nejenom spoustu zajímavých informací o vesmíru, ale potkáte i príjemné lidi, kterí nevíc podlehli té samé nemoci co my – geocachingu. Máte tedy všechny duvody tam jít, i když kvuli indicii E to potreba není. Tuto indicii získáte ciferací (až do jednociferného císla) poctu hvezd, které spocítal byznysmen na ctvrté planete. Je to dlouhé císlo, tak dejte pozor, abyste se nespletli. Zvlášte kdyby vás pri pocítání vyrušil chroust, revmatický záchvat, ci malý princ.

STAGE 5

Na páté planete potkal malý princ lampáre – cloveka oddaného své práci, který ji verne vykonává bez ohledu na vlastní pohodlí, ci osobní zisk. S takovými lidmi se mužete setkat také, když se podíváte, kde je ikonka mystery cache císlo GC2H3ZR. Nebudu k ní více ríkat, abych príliš nenapovídal (každopádne tuto mysterku si mužete vyluštit a odmenou vám bude, že její finálka není daleko od jedné stage této cache). Kousek od vstupu na místo, kde tito lidé pracují (hned u hlavní cesty) najdete informacní tabuli naucné stezky kolem Klete. Indicie F je rovna císlu zastavení této stezky (cervené císlo v pravém horním rohu). Ti, kterí by si chteli tuto stage opravdu vychutnat, mají možnost získat indicii F v cachi http://coord.info/GC1Z9MD . Cache je v krásné staré lampe. Bohužel je až u Benešova u Prahy.

STAGE 6

Šestá planeta prinesla malému princi setkání se zemepiscem. Vypravte se tedy na rozhlednu na Granátníku a rozhlédnete se po kraji. Zajímejte se však jen o veci trvající (témer) vecne (takže ignorujte stromy, co vám brání ve výhledu). Indicii G pak zjistíte tak, že se podíváte na horu úplne vpravo a urcíte její výšku. Císlice za desetinnou cárkou je touto indicií. Ti, kterí v urcování výšek hor svým zrakem nejsou dobrí, ti at se podívají na informacní tabuli a proste opíšou poslední císlici císla vpravo nahore.

STAGE 7

Sedmá planeta byla Zeme. Na Zemi se malý princ setkal s nekolika lidmi. Jedním z nich byl výhybkár. Podívejme se tedy na jednu výhybku. Její císlo (je napsané prímo na výhybce) je indicie H.

STAGE 8

Na Zemi se malý princ rovnež potkal s liškou. Vy proto musíte najít její doupe. Tam (ve schránce velikosti small) se nejen dozvíte, jak máte od cíle své cesty dojít k finálové cachi, ale zároven tam získáte indicii I. Doupe lišky najdete podle vzorce:

N: (A*A-1)° 5(F-B),XXX'

E: 014° 1(H-C),YYY'

kde: XXX = D*D*(E-B)-(E*F)-(F*H)-G

a YYY = D*E*G+H+G+F+C

Kontrola: soucet všech císlic (stupne i minuty) pro východní souradnici ciní D+C, pro severní souradnici je tento soucet dvakrát tak veliký.

Abyste si však mohli dobre naplánovat poradí predchozích stagí, tak se vám bude hodit informace, že nejlepší je vypravit se ke stagi 8 od stage 2 ci 3.

STAGE 9

Místo poslední stage vypocítáte podle vzorce:

N: 48° 5(E-F),UUU'

E: 014° 1(E-G),VVV'

kde: UUU = I*I*I*C+(H*G)+C

a VVV = (D+B+I)*(D+H+I)-(F*(C+I))

Kontrola: soucet všech císlic (stupne i minuty) pro východní souradnici ciní I*I+C, pro severní souradnici je tento soucet I*I+F.

Na tomto míste naleznete schránku (vetší mikro – témer small) s popisem, jak se dostanete k cíli své cesty.

FINÁLKA

K ní není treba nic dodávat. Vše se dozvíte cestou. Jen nezapomente, že vlastní cache není cílem Vaší cesty. K finálce se od cíle své cesty dostanete až podle instrukcí lišky.

Doufám, že ted jste se úspešne dostali k cíli (a našli i cachi) a že jste cestou potkali i malého prince, ci našli nového prítele. Mne se pri zakládání cache podarilo potkat dva moc fajn lidicky, kterí svou existencí vyvracejí presvedcení starých trampu, že tramping zaniká. Není to pravda. Starí (a vetšinou pohodlní) pardi totiž steží potkají ty, kterí se toulají mimo cesty i ve snehu a bláte, jen tak, s kytarou pres rameno. Já to štestí mel, já je potkal.

A na záver vám dám ješte jeden nepovinný úkol (moc me však potešíte, když jej splníte). Namalujte a priložte k logu beránka. Moc prosím.

A ted ješte pár poznámek k vlastnímu odlovu

Stage jsou rozesety na celkem rozsáhlé ploše. Navíc ke spouste z nich nelze dojet autem (alespon ne bez rizika pokuty). Proto doporucuji použití jízdního kola (byt nekdy budete muset kolo na chvíli opustit, ci se s ním vlácet terénem). Prípadne je možné vzdálenejší indicie objet autem (místa k zaparkování udána nejsou, ale s tím nebudete mít problém) a zbytek projít pešky.

Pro stage 8 vám mohou vyjít dvojí souradnice. Jedny z nich se nachází v okruhu do trí kilometru od úvodních souradnic, druhé na Sahare. Pakliže vám vyšly souradnice na Sahare (což zjistíte již podle indicie A), tak pro vás tato cache není vhodná. Doporucuji však zajet na tyto souradnice (kde prirozene žádnou cachi nenaleznete), nejaký cas v techto místech pobýt, ochocit si pouštní lišku a po návratu znovu urcit souradnici A. Jestliže vás opet odkáže na Saharu, netrapte se a vzdejte to. Tuto cachi byste si neužili.

Listing je psaný tak, aby odpovídal putování malého prince. Jestli však chcete navštívit jednotlivé stage v poradí, jak jsou zde uvedeny, nachodíte se o hodne více, než je nezbytne nutné. Proto doporucuji porádne si promyslet trasu dríve, než vyrazíte (a nejen to – dobrá domácí príprava se vám u této cache vyplatí). Cesta vás navíc zavede do blízkosti dalších zajímavých cachí, a tak si jednotlivé stage mužete zpestrit i jejich odlovem.

Jestli nejste opravdu dobrí znalci textu knížky, doporucuji si ji vzít na lov s sebou. Nekteré informace z ní se vám budou hodit (treba pro zjištení indicie I).

Ve finálce pak naleznete instrukce pro odlov bonusové cache Antoine de Saint-Exupéry. Pro tuto cachi budete potrebovat Exupéryho knížku Zeme lidí.

Na samý záver pak patrí podekování Terce lovící pod jménem Flicek za to, že mi pujcila GPSku (já sám ji nevlastním a lovím bez ní), abych si s ní mohl zamerit jednotlivá místa této cache (což by se mi podle mapy.cz v tomto prípade opravdu nepodarilo).

 

En: I'm sorry. I didn't have time for translation of the listing yet. I'll do it as soon as possible

F: Je suis désolé. Je ne ai pas un translateur pur le listing.

 

A ješte jedno upozornení. Když jsem uložil cachi i stage na svá místa, cesta domu me vedla kousek od finálky. A oni tam zacali ke vší smule rádit lesáci. Po dvou týdnech se presunuli kousek dál, i když v místech u cache evidentne ješte neskoncili. Bohužel zároven ponicili i místo, které je cílem vaší cesty. Naštestí (zatím) ne nevratne. Proto prijmete mou omluvu, že vás nevedu na tak kouzelné místo, jaké by si vaše dlouhá cesta zasloužila (zároven doporucuji na stage 9 si i opsat jak vypoctete souradnice cíle – normálne by stacilo podívat se na fotografii, ale i když ješte v dobe publikace bylo toto místo dobre poznatelné, za pár dní to nemusí být pravda). Domluvil jsem se ale s hajným (o cachi jsem mu neríkal) a ten mi slíbil, že dohlédne na to, aby byli drevari k tomu místu co nejohleduplnejší (udelal jsem si tak soukromý CITO event). Každopádne ti, kterí po dlouhém obcházení indicií nejsou schopni v rámci bezpecnosti cache odlov finálky kvuli mudlum odložit (zvlášte kdyby šlo o FTF), ti at radeji celou cachi odloží o pár mesícu. Dekuji.

A v prípade, že cíl cesty (odkud vás k cachi naviguje už jen liška) bude nejak výrazne ponicen, pošlete mi o tom zprávu a nejlépe i fotku pres profil (nebo prímo na pepapol@centrum.cz). Nepište to do logu, abyste nenapovídali ostatním. Dekuji i za to.

 

Additional Hints (Decrypt)

Vaqvpvr U wr ebian frfgv
Fgntr 6: ilyrmgr an ebmuyrqah ;-)
Fgntr 8: i yvfpv aber imnqh
Fgntr 9: i zrpubirz qbyvxh cbq iryvxlz onyinarz ancebgv fzexh, fnuav icenib
svanyxn: ifr gv erxar yvfxn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

72 Logged Visits

Found it 61     Didn't find it 1     Write note 9     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 25 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.