Skip to content

This cache has been archived.

DK_Titan: Efter grundige overvejelser er vi nået til den konklusion, at "Nørder på skovtur" serien sendes på pension. Vi flyttede for 1½ år siden fra Vestjylland, og dermed er vores muligheder for at opretholde en tilstrækkelig vedligeholdelsesstandard for serien ikke længere til stede. Derfor er det bedst at lukke og slukke, mens legen er god.

Vi håber, I har nydt timerne bag skærmen og vandreturene i Klosterheden. Forhåbentlig har I også suget viden til jer, for hvem ved om der på et tidspunkt skrives et nyt "Nørd-kapitel" i historiebøgerne med udgangspunkt i vores nye østjyske base?

Under alle omstændigheder vil vi gerne benytte denne lejlighed til at sige tusind tak til seriens løsere og findere. Det har været en stor fornøjelse at kommunikere med jer og ikke mindst at læse jeres logninger.


After careful consideration we have come to the conclusion that the "Nerds in the forest" series must be retired. 1½ years ago we relocated from Western Jutland, and thus our ability to keep a sufficient maintenance standard for the series is no longer present. Therefore, it is best to close the series while it is still in good shape.

We hope you have enjoyed the hours behind the screen and the hikes in the Klosterhede. Hopefully you have also absorbed some knowledge from the solving of the puzzles. At some point new nerdy chapters might be added closer to our new base in Eastern Jutland.

In any case, we would like to take this opportunity to express our gratitude to the solvers and finders of the series. It has been a pleasure to communicate with you and we have been excited about reading all your nice logs.

DK_Titan
DK-Titan.dk

More
<

#42 Nørder på skovtur - And the winner is ......

A cache by DK_Titan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/01/2011
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


NPS InfoGenerel info om Nørder på Skovtur-serien

General information regarding the Nerds in the Forest series

Allgemeine Information über die "Nerds im Wald" Serie

#42 Nørder på skovtur - And the winner is ......

Parkeringskoordinater fås ved brug af 'Geocheckeren' nedenfor!

For at løse denne opgave skal du have fundet løsningen på de seks foregående cacher i denne serie:
#36 Nørder på skovtur - Prison Break
#37 Nørder på skovtur - Find Titan
#38 Nørder på skovtur - Bikuben
#39 Nørder på skovtur - Reversi
#40 Nørder på skovtur - Daredevils
#41 Nørder på skovtur - Lagkage

I 'Geocheckeren' til disse cacher finder du vigtige spor. Det er således ikke nødvendigt at finde de seks cacher, men blot at løse opgaverne. Sværhedsgraden for denne cache afspejler, at disse seks opgaver skal løses, før du kan gå i gang med denne opgave.

Cachen indeholder fra start First Finder Certificate, logbog, blyant og blyantspidser, vores signatur, tre bytteting samt denne geocoin:
ZIG-ZAG Geocoin

Medbring for en sikkerheds skyld dit eget skriveredskab.
#42 Nerds in the forest - And the winner is ......

Coordinates for the parking area are found by using the 'Geochecker' below.

In order to solve this puzzle you will have to first solve the six previous caches of this series:
#36 Nørder på skovtur - Prison Break
#37 Nørder på skovtur - Find Titan
#38 Nørder på skovtur - Bikuben
#39 Nørder på skovtur - Reversi
#40 Nørder på skovtur - Daredevils
#41 Nørder på skovtur - Lagkage

You will find important clues in the 'Geochecker' for these caches. In other words, you will not have to find the caches, just to solve the puzzles. The difficulty rating of this cache reflects the fact, that you will have to solve six other puzzles before you will be able to solve this one.

Initial contents in the cache are a First Finder Certificate, log book, a pencil and a sharpener, our signature, three trade items as well as this geocoin:
ZIG-ZAG Geocoin

Please bring your own pen just in case...

#42 Nerds im Wald - And the winner is ......

Koordinaten für den Parkplatz bekommen Sie durch den 'Geochecker' unten.

Um diese Aufgabe lösen zu können, müssen Sie die Lösung der sechs früheren Caches dieser Folge gefunden haben:
#36 Nørder på skovtur - Prison Break
#37 Nørder på skovtur - Find Titan
#38 Nørder på skovtur - Bikuben
#39 Nørder på skovtur - Reversi
#40 Nørder på skovtur - Daredevils
#41 Nørder på skovtur - Lagkage

Im 'Geochecker' für diese Caches finden Sie wichtige Spuren. Es ist somit nicht notwendig, die sechs Caches zu finden, sondern lediglich die Aufgaben zu lösen. Der Schwierigkeitsgrad dieses Cachres deutet an, dass die sechs Aufgaben gelöst werden müssen, bevor Sie mit der Lösung dieser Aufgabe beginnen können.

Am Anfang enthält der Cache ein First Finder Certificate, Logbuch, Bleistift, Bleistiftspitzer, unser Signatur, drei Tauschobjekte und dieser Geocoin:
ZIG-ZAG Geocoin

Vorsichtshalber sollten Sie selber ein Schreibgerät mitbringen.
Total number of visits:

Additional Hints (Decrypt)

Ont qrg qøqr gerfgnzzrqr geæ / Oruvaq gur qrnq guerr-gehaxrq gerr / Uvagre qrz gbgra qervfgäzzvtra Onhz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.