Skip to content

Historien bag, Ny Carlsberg Glyptotek Traditional Geocache

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej

En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen hermed arkiveret.

Caches der bliver arkiveret på grund af misligholdelse og manglende respons, kan ikke hentes frem fra arkivet igen.

OBS

  • Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå som det første i beskeden, gerne med et link.
  • Denne, og andre logninger af typen "Reviewer note" og "Note to reviewer" bliver automatisk slettet når cachen publiceres.

Geohilsen

Toa Ignika
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland

Kontaktinformation: danskereviewere@gmail.com
eller via min profil på www.geocaching.com.

Følg de danske reviewere på Facebook
(mgl aktion)

More
Hidden : 05/15/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Nedestående tekst er - med tilladelse - kopieret fra http://www.glyptoteket.dk/


Historie

 
 
 

Startskuddet lød i 1888. Den 8. marts skrev brygger Carl Jacobsen og hans hustru Ottilia under på et gavebrev, der gjorde den danske befolkning – via Staten og Københavns Kommune – til ejere af hans samling af dansk og fransk kunst. Til gengæld skulle det offentlige sørge for en bygning til kunstværkerne. Kommunen gav grunden bag "det ret plebejiske Tivoli", som en misfornøjet Jacobsen udtrykte det – han havde selv foreslået Rådhuspladsen.

 
 
Glyptoteket fotograferet i 1906
 
 
 
 
 

J. C. Jacobsen og Carlsberg
Ny Carlsberg Glyptoteks historie kan ikke fortælles uden at fortælle om familien Jacobsen, og familien Jacobsens historie kan ikke fortælles uden at nævne Carlsberg Bryggeriet.
Carlsberg Bryggeriet blev grundlagt i 1847 af J.C. Jacobsen (1811-1887) og blev en vigtig og meget indbringende virksomhed takket være nye industrielle processer i fremstillingen af øl.

Personlig rigdom og offentlig velgørenhed
Den imponerende indtjening gjorde det muligt for J.C. Jacobsen at finansiere genopførelsen af Frederiksborg Slot i Hillerød, efter det næsten totalt udbrændte i 1859. Slottet blev efterfølgende lavet om til et nationalhistorisk museum.
Således indledte J.C. Jacobsen familiens idé om at bruge personlig rigdom til offentlig velgørenhed.

Konflikt mellem far og søn
Anledningen til dette var dog ikke blot filantropi, men udgangen på en bitter konflikt med hans eneste søn, Carl Jacobsen (1842-1914). I stedet for at gøre Carl til arving af formuen, skabte han i1876 Carlsbergfondet og gjorde det til arvtager. Fondet skulle støtte en bevidsthed om historien og en udbredelse af skønheden.

Ny Carlsberg
I 1882 grundlagde Carl Jacobsen sit eget bryggeri, Ny Carlsberg, som han også opnåede økonomisk succes med. Striden mellem far og søn begrænsede sig ikke kun til øl, men udvidede sig også til en konkurrence om velgørenhed. Mens J. C. Jacobsen troede på vigtigheden af en historisk bevidsthed, lagde Carl vægten på kunstens opløftende kvaliteter.

Carl Jacobsens kunstsamling
Carl Jacobsen samlede på kunstværker, først af danske billedhuggere, som fulgte i Bertel Thorvaldsens (1770-1844) fodspor, så af guldaldermalerne, billedhuggere fra den franske Salon, og endelig også værker fra Antikken. I 1882 gjorde han sin samling tilgængelig ved at åbne sit hjem for offentligheden.

Nødvendigheden af et museum
Med samlingens fortsatte vækst besluttede Carl Jacobsen og hans skotske kone, Ottilia (1854-1904), at skænke den samtidige del af deres samling til den danske befolkning i et gavebrev. Det blev underskrevet den 8. marts 1888, dagen efter at deres syvende barn, Thorvald, blev født. Det var nødvendigt at bygge et museum til at huse samlingen, og således blev ideen om Ny Carlsberg Glyptotek født.

På fallittens rand
Museets første sektion, bygget af arkitekt Vilhelm Dahlerup, åbnede i 1897.
I 1899 skænkede de i et nyt gavebrev Carl Jacobsens samling af antik kunst til museet, som således måtte udvides. Men Carl Jacobsens omfattende indkøb havde bragt bryggeriet på fallittens rand.

Ny Carlsbergfondet
I 1902 opnåede han et lån fra Carlsbergfondet ved at skænke sit eget bryggeri til fondet, på betingelse af, at et nyt fond blev skabt – Ny Carlsbergfondet. Således var det muligt for Carl Jacobsen at finansiere udvidelsen af Ny Carlsberg Glyptotek, der blev indviet i 1906.

Sønnen Helge Jacobsen
Carl Jacobsens søn, Helge (1882-1946), skulle komme til at fortsætte familien Jacobsens tradition. Da den førstefødte søn, Alf, døde i en alder af ti år, blev Helge den ældste dreng og arving til Carlsberg linien. Ligesom sin far var Helge glad for kunst, og hvis ikke skæbnen havde udset en anden rolle til ham, havde han sikkert studeret kunsthistorie.

I Carl Jacobsens fodspor
I sin fars fodspor skulle Helge oplæres som brygger og forretningsmand, og han fik et streng og spartansk uddannelse uden for hjemmet, først i Birkerød i Nordsjælland, siden i England, hvor han skulle studere moderne brygningsteknikker for øl.

Helge direktør for Glyptoteket
Igen ligesom sin far fandt han sin brud i Edinburgh: Josephine, datter af en skotsk bankmand. Efter Carl Jacobsens død i 1914, blev Helge direktør og bestyrelsesformand for Glyptoteket, og bestyrelsesformand forblev han indtil sin død i 1946.

Interesse for maleri
Hvor hans far havde holdt af skulptur, var Helge interesseret i impressionistisk og postimpressionistisk maleri. Han begyndte at lave om på sammensætningen af museets samlinger, lugede ud i gipsafstøbninger og kopier, ændrede fokus fra Salonskulptur til modernistisk maleri.

Helge Jacobsens kunstsamling
I 1914 var Helge Jacobsen én af hovedmændene bag en udstilling på Statens Museum for Kunst af fransk modernisme fra Manet til Matisse. Da Første Verdenskrig brød ud, måtte værkerne blive længere i København, hvilket gav anledning til, at flere af dem blev købt af danske samlere, deriblandt naturligvis Helge Jacobsen selv.

I 1927, to år efter han havde trukket sig som direktør for Glyptoteket, skænkede han sin omfattende privatsamling af fransk kunst fra det nittende og det tyvende århundrede til museet. Således fortsatte han Jacobsenfamiliens tradition.

Glyptotekets velgørere
Selv i dag er Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet Glyptotekets største velgørere. Takket være Jacobsenfamilien nyder ikke alene det museum, de naturligt er knyttede til, godt af deres ressourcer, men ligeledes kunsten og kulturen i hele Danmark.

 
Carl & Ottilia Jacobsen med børnene
på det gamle Glyptotek i Valby i 1888

Museet bliver til

 
 
 
 
Det første Glyptotek i Valby
Carl Jacobsen gjorde sin samling offentlig uden at have et museum, da han åbnede sit eget hjem, Bakkegården i Valby, i 1882. På det tidspunkt kunne samlingen endnu rummes i den vinterhave udvidelse, som hørte til huset ved siden af Carlsberg bryggeriet.

Ny adgang til samlingen
I 1888 var samlingen dog vokset til en sådan størrelse, at Carl Jacobsen og hans kone Ottilia indså, at der måtte findes en anden måde at give adgang til samlingen og samtidig bevare den samlet. De besluttede sig for at skænke de danske og franske værker fra det nittende århundrede.


En byggegrund langt fra centrum
I et gavebrev af den 8. marts 1888 skænkede de denne samling til den danske befolkning gennem den danske stat og Københavns Kommune, på betingelse af, at de bekostede en bygning til at huse samlingen. Københavns Kommune skænkede grunden bag ved Tivoli. Carl Jacobsen syntes, at den lå for langt fra centrum og fandt Tivoli plebejisk. Han ville have foretrukket Rådhuspladsen.


Glyptoteket bliver til
Carl Jacobsen valgte navnet – Ny Carlsberg efter sit bryggeri, og Glyptotek efter Ludwig den 1.s Glyptothek i München, der var åbnet i 1830, og som Carl Jacobsen var meget begejstret for. Han valgte også arkitekten, Vilhelm Dahlerup, som skabte en ekstravagant bygning i den historicistiske stil, der var populær på den tid, hvor inspiration fra flere historiske perioder og geografiske lokaliteter blev blandet sammen. Ny Carlsberg Glyptotek åbnede første gang den 1. maj 1897.

Glyptoteket udvides
I januar 1899 skænkede Carl og Ottilia også deres samling af antik kunst. Dette nødvendiggjorde en udvidelse af museet, som blev skabt af Vilhelm Dahlerup og Hack Kampmann. Indvielsen af antiksamlingen fandt sted i 1906.


Det 20. århundrede
Mindre udvidelser og renoveringer er blevet foretaget i løbet af det 20. århundrede. I 1996 blev museet udvidet med en ny fløj af Henning Larsen for at huse samlingen af fransk malerier under klimasikrede forhold.
 
Åbningsceremonien for Vinterhaven og Kampmanns bygning
den 27. juni 1906 i Vinterhaven.
Carl Jacobsen holder tale
fra balkonen i højre side.

Læs mere om bygningerne og deres arkitektur

ENGLISH

 

About Glyptoteket

 
 
 

A private art collection
The Ny Carlsberg Glyptotek was founded by the brewer Carl Jacobsen (1842-1914) who created one of the largest private art collections of his time. It was named after his brewery, Ny Carlsberg, with the addition of "Glyptotek", meaning collection of sculpture.

Ancient and modern art
Jacobsen was interested in contemporary French and Danish art, as well as ancient art from the cultures surrounding the Mediterranean. To secure the future of the collection, Carl Jacobsen and his wife Ottilia donated it to the public in two deeds of gift from 1888 and 1899. The Museum's buildings were created to house these works of art.

A beauty of all its own
"With a beauty all its own", Carl Jacobsen wrote about his museum on Dantes Plads. This quote still carries weight at the Glyptotek, where we see it as our most cherished duty to maintain, develop and strengthen the museum's particular profile as an art collection, an architectural monument and a cultural institute.

Ancient and modern
Today, the museum houses the largest collection of ancient art in Northern Europe, primarily sculpture, from Egypt, the Near East, Greece and Italy. But during the more than one hundred years of its existence, the museum has also expanded the collection of French and Danish art from the nineteenth and twentieth centuries. The Impressionists, Paul Gauguin and Auguste Rodin are particularly well represented.

A place to be experienced
The Ny Carlsberg Glyptotek is a place to be experienced. The unique surroundings with the Winter Garden, the Larsen Building for the Collection of French painting (inaugurated in 1996) and the Café each create a beautiful frame for the enjoyment of art and culture of a high standard. Since 1996 the Glyptotek has received approximately 350,000 visitors per year, making it one of the most popular art museums in Denmark.

 
 
 
 

 

 

History

 
 
 
The starting signal was given in 1888. On March 8th, the brewer Carl Jacobsen and his wife Ottilia signed a deed of gift which made the Danish population - via the Danish State and the City of Copenhagen - the owners of his collection of Danish and French art. In return, the public authorities were to provide a building to house the works of art. The City of Copenhagen donated the lot behind the "rather plebeian Tivoli" as a displeased Jacobsen put it - he himself had suggested Rådhuspladsen - the Town Hall Square.

The Jacobsen Family

 
 
 
 

J. C. Jacobsen and Carlsberg
The story of the Ny Carlsberg Glyptotek cannot be told without relating the story of the Jacobsen Family, and their story cannot be told without mention of the Carlsberg Brewery. The Carlsberg Brewery was founded in 1847 by J.C. Jacobsen (1811-1887) and became an important and extremely profitable business thanks to new industrial processes in the making of beer.

Personal wealth and public philanthropy
The impressive profits allowed J. C. Jacobsen to finance the rebuilding of the Frederiksborg Castle in Hillerød north of Copenhagen after it was almost totally destroyed by fire in 1859. The castle was subsequently turned into a museum of national history. Thus, J. C. Jacobsen introduced the Jacobsen family’s idea of using personal wealth for public philanthropy.

Conflict between father and son
However, his reason for doing so was not merely benevolent charity, but an outcome of a bitter conflict with his only son, Carl Jacobsen (1842-1914). Instead of letting Carl be the heir of his fortune, he created the Carlsberg Foundation in 1876 and made it his principle heir. The Foundation was to promote an awareness of history and an appreciation of beauty.

Ny Carlsberg
In 1882 Carl Jacobsen founded and achieved economic independence with his own brewery, the Ny Carlsberg Brewery. The rivalry between father and son was not limited to brewing beer, but was extended to their respective acts of philanthropy. While J. C. Jacobsen believed in the educational importance of history, Carl believed in the refining capacities of art.

Carl Jacobsen´s collection of art
Carl Jacobsen collected works of art, first by contemporary Danish sculptors who followed in the footsteps of the renowned Danish sculptor Bertel Thorvaldsen (1770-1844), then painters of the Danish Golden Age, French Salon sculptors, and finally also works of ancient art. In 1882, he opened his home to visitors, making his private collection public.

The necessity of a museum
With the continued expansion of his collection, Carl Jacobsen and his Scottish wife Ottilia (1854-1904) decided to donate the more contemporary part of their collection to the public in a deed of gift. It was signed on March 8th 1888, the day after the birth of their seventh child, Thorvald. For this collection, a museum was required, and thus the idea of the Ny Carlsberg Glyptotek was born.

The brink of ruin
The first section of the museum, built by the architect Vilhelm Dahlerup, opened in 1897.
In 1899, a new deed of gift bequeathed the collection of ancient art to the museum, which was then in need of an enlargement. However, Carl Jacobsen’s extensive purchases of art had brought his brewery to the brink of ruin.

The Ny Carlsberg Foundation
In 1902, Carl Jacobsen donated the Ny Carlsberg Brewery to his father’s foundation, on the condition that a Ny Carlsberg Foundation was created. This agreement allowed Carl Jacobsen to loan money from the Carlsberg Foundation to finance the extension of the Ny Carlsberg Glyptotek, which was inaugurated in 1906.

The son, Helge Jacobsen
Carl Jacobsen’s son, Helge (1882-1946), was to continue the Jacobsen family tradition. When the first-born son Alf died at the age of ten, he became the eldest child, and the heir to the Carlsberg line. Helge, like his father, was fond of art, and would probably have pursued studies in art history if his role had been a different one.

In the footsteps of his father
As his father before him, he was moulded as a brewer and a businessman, and received a strict upbringing away from home, first in Birkerød north of Copenhagen, then in England to study modern brewing techniques.

Director of the Glyptotek
Again in the footsteps of his father, he found his bride in Edinburgh: Josephine, the daughter of a Scottish banker. Following Carl Jacobsen’s death in 1914, Helge became director and chairman of the Glyptotek, the latter of which he remained until his death in 1946.

An interest in painting
While his father had had a predilection for sculpture, Helge’s heart was set on Impressionist and Post-Impressionist painting. He started transforming the Glyptotek’s collections, purging them of plaster casts and replicas, switching the focus from Salon sculpture to Modernist painting.

Helge Jacobsen´s collection of art
In 1914, he was one of the main organisers of an exhibition of French Modernist art from Manet to Matisse at Statens Museum for Kunst (The Danish National Gallery). Because of the outbreak of World War I, the works remained for an extended period of time in Copenhagen, allowing for several of them to be purchased by Danish collectors, and among them naturally Helge Jacobsen himself.

In 1927, two years after he had resided as director of the museum, he bequeathed his extensive private collection of French nineteenth- and twentieth-century art to the Glyptotek, thereby continuing the Jacobsen family tradition.

The benefactors of the Glyptotek
To this day, the Carlsberg Foundation and the Ny Carlsberg Foundation remain the Ny Carlsberg Glyptotek’s most important benefactors. Thanks to the Jacobsen family, their funds not only benefit the museum they naturally are affiliated with, but art and culture in all of Denmark.

 
Carl & Ottilia Jacobsen with their children
at the old Glyptotek in Valby in 1888

 

 

Creation of the museum

 
 
 
 

The first Glyptotek in Valby
Carl Jacobsen first made his collection public without having a museum, by opening his own home, Bakkegård in Valby, just outside Copenhagen, in 1882. At that time, the collection still fit into the winter garden extension of the house, which lay next to the Carlsberg brewery.

New access to the collection
However, in 1888, the collection had grown to such a size that Carl Jacobsen and his wife Ottilia realized that it would be necessary to find some other way to give access to the collection while maintaining it as a whole. They decided to make a donation of the Danish and French works from the nineteenth century.

A plot of land remote from the centre
In a deed of gift of March 8th 1888, they bequeathed this collection to the population of Denmark via the Danish state and the City of Copenhagen, on the condition that they provide a museum to house it. The City of Copenhagen donated the site, a plot of land next to the Tivoli amusement gardens. Carl Jacobsen found the site too remote from the centre, and disapproved of Tivoli, which he found plebeian. He would have preferred a location right on the square of the Town Hall, Rådhuspladsen.

The Glyptotek is created
However, Carl Jacobsen chose the name: Ny Carlsberg for his brewery, and Glyptotek for collection of sculpture, borrowed from Ludwig I’s Glyptothek in Munich, opened in 1830, which he greatly admired. He also chose the architect, Vilhelm Dahlerup, who created an extravagant museum in the historicist style that was popular at the time, combining influences from several historical periods and geographical locations. The first Ny Carlsberg Glyptotek opened
to the public on May 1st 1897.

The Glyptotek is extended

In January 1899, Carl and Ottilia also donated their collection of ancient art. This required an extension to the museum, which was created by Vilhelm Dahlerup and Hack Kampmann, and inaugurated in 1906. Smaller extensions and renovations have been undertaken during the course of the twentieth century, and in 1996 the museum was enlarged with yet another wing to house the collection of French paintings under stable climatic conditions, built by architect Henning Larsen.

Centennial anniversary
In 2006, to celebrate the Glyptotek’s centennial anniversary, new extensions and renovations have been undertaken.

 
Inauguration of the Wintergarden and the Kampmann Building
held on June 27th in 1906 in the Winter Garden.
Carl Jacobsen is giving his speech from the balcony to the right.

Go to Architecture for more information on the buildings.

 

 

free counters

Flag counter, først indsat efter om nattet efter frigivelse, i forbindelse med "5 kasser i byen" eventet.

Additional Hints (Decrypt)

Qrg re nygfå ra 1/1 få uvag fxhyyr nygfå vxxr iæer aøqiraqvtg :-)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)