Skip to content

<

de Linge

A cache by Ice-F Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/03/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

De Linge is de enige rivier die in Nederland ontstaat en ook in Nederland eindigt. Deze rivier was honderden jaren geleden een "wilde" rivier met regelmatige overstromingen. Al zou je dat nu niet meer zeggen.
Door de eeuwen heen ontstond er een fraai cultuur landschap.Door de klimaatsverandering na de ijstijd bracht in deze streek de kronkelende rivier "de Linge" klei en zand afzettingen. Het landschap raakte begroeid met bossen. De Linge vormde in dit gebied de oudste rivier. Zij is een vertakking van de Rijn.
Maar voorheen was zij echter een grote kronkelende rivier. Omstreeks 1300 werd de Linge, voorheen een grote kronkelende rivier, bij Tiel afgedamd. De overstromingen waren verleden tijd, maar een deel van de rivier verzandde en vormde een landschap dat is ontstaan door een sterk meanderende kleine rivier. De Linge kan worden gezien als de voorloper van de Waal: een zogenaamde laaglandrivier met hoge (opgeslibde) uiterwaarden (oeverwallen) aan de oevers. De sedimenten van de stroomgordel van de Linge bestaan uit geul- en oeverwalafzetting.
De direct aan de Linge gelegen percelen worden gerekend tot de hiervoor speciaal gevormde groep Lingeuiterwaardengronden, bestaande uit een associatie van verschillende rivierkleigronden. Het omliggende gebied bestaat voornamelijk uit kalkhoudende ooivaaggronden.
In de tweede helft van de 19e eeuw slibde de Linge grotendeels dicht en nu loopt de Linge bij Tiel zelfs dood. Door de vele overstromingen is er een mooi en vruchtbaar gebied ontstaan dat in de volksmond ook wel "de Betuwe" wordt genoemd.
Deze streek is vooral bekend vanwege zijn fruitteelt. Dit komt door de vruchtbare grond die er eeuwen geleden is afgezet. Je ziet moderne , lage aanplantingen en natuurlijk ook nog een enkele hoogstam boomgaard. Ook tref je hier een rijke flora aan met o.a. dotterbloem - zwanenbloem & kaardenbol en gebiedsgebonden fauna met onder meer de ijsvogel - boomvalk & ransuil. Ook voor recreatieve doelen zoals het maken van fietstochten & of waterrecreatie leent dit gebied zich bij uitstek.

beantwoord de volgende vragen om deze earth cache te mogen loggen:

1.(Optioneel maar wel gewenst) maak een foto met GPS duidelijk zichtbaar en met de Linge op de achtergrond.
2. Thuis opzoeken: waar begint en eindigt de Linge?
3. Thuis opzoeken: wat is de lengte van deze rivier?
4. Schat de omtrek van het wiel dat aan de zuidzijde is ontstaan.
5. Wat staat er op de "tafel" deze vraag vervalt.

Stuur je antwoorden via mijn profiel en plaats deze niet in je logje.


Als je niet aan deze voorwaarden voldoet zal ik je logje verwijderen. Veel plezier.ENGLISH

The Linge is the only river springing and ending in the Netherlands. Many centurie ago,this river was a so-called "wild" river, flooding regulary: a far cry from its current state. Throughout the centuries a beautiful cultural landscape was formed.


Due to climate changes following the ice age, the meandering river Linge brought clay and sand deposits to the area. The landscape became covered with forests. Linge was the oldest river in this area. It is a branch of the Rhine.
Around 1300 the Linge, once a large meandering river, was dammed near Tiel. This prevented flooding, but part of the river blocked because of sediments. Dyke busts still occurred on a more or less regular base.The river can be regarded as the predecessor of the river "Waal": a strong meandering lowland river with high silted floodplains along its banks.The sediments of the current belt consists of the Linge channel and levee deposits.
The soils along the Linge area are among the specially formed group Floodplains Ground Linge, an association consisting of several kinds of river clay. The surrounding area consists mainly of limestone ooivaaggronden.
In the second half of the 19th century Linge largely silted to the extend of becoming dead ended, whitch it corrently fulfils near the town of Tiel. Due to the floods is a,landscape that is both ferile and of outstanding natural beauty has formed, know locally as "the Betuwe".
The area is known for its wealth of fruit farms. This is based upon the fertile soil which has been deposited over a number of centuries. Next to modern plantations, a scattered old-school orchard can still be found. Also, you will find a rich variety in flora that included marsh marigold - swans and teasel flower and fauna, including the kingfisher, hobby and long-eared owl. Also for recreational purposes such as cycling and canoeing, the area lends itself perfectly.

To log this earthcache place answer the questions below:

1.(Optional but recommended) make a photo showing your GPS with the Linge clearly visible in the background.
2. Home Search: Where does the Linge springs and ends ?
3. Home Search: What is the length of this river?
4. Estimate the circumference of the wheel which has been created on the south side.

Please only send your answers via my profile and do not place them in your log.


Logs not fulfilling these criteria will be removed. Have fun.Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.