Skip to Content

<

Pochvalov

A cache by Bady13 adopted by GeoCule Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/19/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keška je uložena na kraji lesa odkud je krásný výhled na Pochvalov.
-
The cache is stored on the edge of the woods where a beautiful view of Pochvalov.

Pochvalov

 

„Pochvalov je ves,
kolem dokola je les,
v údolícku jak v nebícku?
potok tece pres …“
Tak presne takto zacínají slova písnicky o krásné vesnicce Pochvalov. Ta se nachází ve Stredoceském kraji v okrese Rakovník ve svazích plošiny Džbán. Má jen neco okolo 259 obyvatel.
Pochvalovské údolí bylo zrejme místem, kudy vedla hranice mezi kmenem Cechu a jejich nejzápadnejším hradištem na Drevíci a kmenem Lucanu na Žatecku.
Pochvalov v nejstarších dobách patril krížovníkum s cervenou hvezdou z Chlumu Svaté Marí.Presto je první zmínka o vsi Pochvalov až z roku 1346, kdy patrila Johanitum a jejich materskému konventu u Panny Marie pod retezem v Praze. Dne 13. cervence 1346 se v dokumentu križovníku víska (villamPochwalow) pronajímá Buškovi z Rochova. V roce 1420 byl Pochvalov zastaven k Vinaricum. Páni ze Žerotína jej získali do vlastnictví roku 1456 a po té do roku 1547 patril mestu Louny. Po vlastnictví Pochvalova pány z Klinštejna patril od roku 1574 postupne k panstvím Peruc, Cítoliby, Žerotín a Smilovice.
Nyní je to obec s rozšírenou pusobností pro své okolí spadající po správní obvod Nového Strašecí.

Chmel a Podlesí, jak je nazýváno Pochvalovské údolí patrí k sobe. Už ve stredoveku se ríkávalo, že „urodí-li se jen v Žateckém kraji, nikdo v Cechách se nemusí bát hladu.“ Chmel se zde pestuje od nejstarších dob. Už kníže Boleslav II. a po nem Bretislav I. stanovili Žateckými desátky ze sklizne chmele. Chmel bylo žádané zboží. Císar Karel IV. vydal dokonce pod trestem smrti prísný zákaz vyvážet chmelové sazenice za hranice. Presto v roce 1380 prenesla matka jednoho kanovníka ze Žatce chmelové sazenice až do Bavorska. Na Rakovnicku je pestování chmele pripomínáno již v roce 1509.
Nejvíce chmelnic je na Podlesí. Chmel poskytoval na malé ploše zamestnání a obživu lidí, protože vynášel trikrát více než obiloviny. Držel ekonomicky celé podlesí a byl pramenem pomerné zámožnosti. Nejhorší byla nejistota výsledku a cen. Jak píše pametník, „tyto dve nejistoty ucinily z chmelnicných prací hazardní spekulaci.“

 

Ke kešce:
Keška je umístena kousek od lavicky, ze které je nádherný pohled na celý Pochvalov i Pochvalovské údolí. Za opravdu pekného pocasí mužete spatrit i vrcholky Ceského Stredohorí.


Prosím dávejte si velký pozor na mudlíky, kterí na vás mohou cíhat za jakýmkoliv stromem. Buďte opatrní při otevírání krabičky, jde to trochu ztuha. Místo dejte před odchodem do původního stavu.
Chovejte se zde ohleduplne a nenicte prírodu ani kešku!
"Pochvalov the village,
around the forest,
in the valley as in Heaven
stream flows through ... "

So just start following words of the song about the beautiful village Pochvalov. It is located in the Central Region district of Townsville on slopes plateau pitcher. It has only about 259 inhabitants.
Pochvalov‘s valley was probably a place through the border between the tribe led the Czechs and the westernmost fort Drevíc and strain on the Lucan Zatecka.
Pochvalov in ancient times belonged to the Red Cross of the star from St. Mary Chlum.

Yet the first mention of the village Pochvalov up from 1346 when it belonged Johanitum and their mother in the convent of Our Lady under the chain in Prague. 13July 1346 in the village of Cross document (villamPochwalow) rents from Busko Roch.In 1420, he was stopped for Pochvalov Vinaricum. Lords of Žerotín it acquired the property in 1456 and after that until 1547 belonged to the city Louny. When the lords of property Pochvalova Klinštejna belonged successively to the 1574 estate Peruc, Cítoliby, Žerotín and Smilovice.
Now it is the municipality with extended powers to their environment within the administrative district of Nove Straseci.

Hops and Archet, as called Pochvalovské valley belong together. Already in the Middle Ages, people used to say that "If yields are only Saaz region, no one in the Czech Republic need not fear hunger." Hops are cultivated here since ancient times.Already Prince Boleslav II. and after I set Bretislav tithes of Saaz hops harvest. Hops were requested goods. Emperor Charles IV. released even under pain of death, a strict export ban beyond the hop plants. Yet in 1380 transferred the mother of one of the canon of Saaz hops plants to Bavaria. The cultivation of hops Rakovník is first mentioned in the 1509th
Most plantations are in Archet. Hops provide a small area of employment and people's livelihoods, it brought in more than three grains. He kept economically whole Archet and was a source of relative wealth. The worst was the uncertainty of income and prices. As a witness says, "these two uncertainties have made the work chmelnicných gambling speculation."

The cache:
The cache is located near the bench, from which a magnificent view of the entire Pochvalov Pochvalovské and valleys. The really nice weather, you can see the hilltops.
Please watch out for big muggles that you can watch for any tree. Be careful and considerate picking and saving cache. Not reveal style iding in your log. Thank you! Here Be considerate and do not destroy nature or cache!

O kešce:
19. 2. 2011     Založení
20. 2. 2011     Publikace
8. 6. 2011       Provedena kontrola a údržba krabičky.
17. 12. 2011    Provedena kontrola a údržba krabičky.
10. 11. 2012    Provedena kontrola zvětšena krabička, vložen nový logbook.

26. 2. 2014    Provedena adopce od GeoCule. V nejbližší době proběhne kontrola

Additional Hints (Decrypt)

Mirqav m xhel cbxyvpxh n ilaqrw fv gehuyvpxh!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

268 Logged Visits

Found it 251     Write note 11     Publish Listing 1     Owner Maintenance 5     

View Logbook | View the Image Gallery of 50 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.