Skip to Content

This cache has been archived.

SG-1-TEAM: Archivace z duvodu založení nové cache.

More
<

Mestecko - Naves / Mestecko - Village square

A cache by SG-1-TEAM Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/06/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jednoduchá drive-in keška, která vas zavede do malebné vesnicky, situované asi 2 kilometry od hradu Krivoklát. / Easy drive-in cache which take you to the nice village, which is 2 kilometres far from castle Krivoklat.

Pocátky osídlení oblasti dnešního Mestecka spadají až do 10. století. Vznik samotné obce byl úzce spjat s výstavbou blízkého hradu Krivoklát. V 11. století mohla být na míste dnešní obce osada, která plnila funkci podhradí. V polovine 13. století, kdy probehla rozsáhlá prestavba a výstavba Krivoklátu, na hrade nastal nedostatek místa pro rodiny všech úredníku, služebníku a remeslníku, proto pro ne byla v podhradí založena ves, které bylo ihned udeleno i týdenní trhové právo. To pritom dosud príslušelo pouze mestum. Puvodní název obce byl Mestec, tak se tehdy ríkalo trhovým vsím. Jméno Mestecko se poprvé objevuje až roku 1558. O vzniku názvu obce však existuje také lidová povest, která ríká, že jméno vzniklo na prání královny, která nekde v místech u soutoku Rakovnického potoka s Ryzavou ráda odpocívala, bylo to její oblíbené "místecko". Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Mestecku pochází z roku 1352. Již od nejstarších dob byla ves sídlem faráre a jeho úradu (fary).

Husitské války byly pro ves velikou ranou. Mestecko pri nich bylo vypáleno, po válkách pak muselo být znovu obnoveno. Obyvatelé mezitím žili v boudách postavených pod hradem v údolí Rakovnického potoka.

17. století Evrope prineslo tricetiletou válku. Tato válka se do historie celého Krivoklátska zapsala cerným písmem. V dusledku válecných útrap nezustal v Mestecku roku 1634 z 19 osedlých vubec nikdo, 18 stavení bylo pustých a jedno spálené. Po skoncení války v roce 1648 tu však nastala rychlá rekonstrukce a tak zde již roku 1651 žilo na 74 obyvatel, z toho 12 nekatolíku. Pocet obyvatel pak v obci nadále pozvolna rostl, a to až do konce první republiky. Zdejší fara, která behem války zanikla, však hned obnovena nebyla. Teprve v roce 1786 byla v Mestecku zrízena lokálie, která byla roku 1853 povýšena na faru. Do farnosti patrily i Kalubice, Nový Dum, Pustovety, Velká Buková a samoty Amalie, Emilov, Míce a Požáry. Podle soupisu podaných z roku 1653 žili v Mestecku 3 sedláci a 15 chalupníku. Roku 1733 byl místní kostel, zasvecený sv. Jakubovi Vetšímu, prestaven z puvodní gotické do barokní podoby.
Obyvatelstvo melo povinnost vykonávat robotu, v roce 1777 meli mestectí predepsáno celkem 2134 dní roboty. V 70. letech 18. století však pro lid nastaly významné zmeny. V roce 1775 byl vyhlášen robotní patent, o dva roky pozdeji byla rozdelena puda mezi poddané a nakonec bylo roku 1781 Josefem II. zrušeno nevolnictví. V revolucní roce 1848 došlo k zániku feudalismu. V Mestecku tak vznikl obecní úrad a rychtár se stal obecním starostou. K roku 1869 cítalo Mestecko na 890 obyvatel, kterí žili v 96 domech. V roce 1876 byla otevrena železnicní trat Rakovník-Beroun. Tato událost byla pro Mestecko velice významnou, protože se jí obec zprístupnila svetu.

Druhá polovina 19. a pocátek 20. století byly obecne dobou velkého rozvoje kulturního a spolecenského života. Také v Mestecku bylo toto období ve znamení zakládání nejruznejších spolku a sdružení. Jako první tu v roce 1879 vznikl sbor dobrovolných hasicu. Po nem byl v obci roku 1897 založen dobový ctenársko-ochotnický spolek. Roku 1911 byl pro Mestecko, Kalubice a okolí založen Sporitelní a záložní spolek, spolek však brzy zanikl. V roce 1913 tu byl ustanoven Spolek malozemedelcu a domkáru. V následujícím roce v Mestecku vznikla Telocvicná jednota Sokol. Ta zde v dobe první republiky porádala množství zábav, akademií, divadelních predstavení, prednášek a dalších podniku, kterými znacne prispívala k bohatému kulturnímu životu obce.

Rozvoj spolkového a kulturního života v obci násilne prerušila první svetová válka, která se rozhorela v roce 1914. V roce 1920 byl padlým první svetové války v Mestecku postaven pomník.

Po válce se život v obci pomalu uklidnil a Mestecko se z prožitých útrap postupne vzpamatovávalo. Velkou událostí byla elektrifikace obce, která probehla v letech 1926-1927. K roku 1927 bylo v Mestecku 123 domu, žilo zde na 719 obyvatel. V obci byla trojtrídní obecná škola, z prumyslových podniku tu byl válcový mlýn, parní pila a cementárna.

Do života obce vstoupila další svetová válka. Behem ní všude vládl strach z nacistického teroru. Za války se nedaleko Mestecka odehrála událost, kterou pripomíná pomnícek na kraji lesa v Jedlickách u osady Požáry. V breznu roku 1942 seskocilo na Požárech sedm ceskoslovenských parašutistu. Ukryli tu svuj materiál a odešli do Prahy, kde se spojili s dalšími parašutisty. Jejich anglickou vysílacku však mezitím našli zemedelští delníci z Požáru, kterí nález ohlásili cetnictvu a kladenské gestapo následne nechalo místo strežit. Když se pak pro materiál parašutista rtm. Arnošt Mikš se svým ubytovatelem z Belce u Litne vrátil, narazil na hlídkující cetníky. Pri prestrelce zahynul jeden cetník, zranený rtm. Mikš se zastrelil, aby ho neprítel nezajal.

Po válce se život v Mestecku postupne vrátil do starých kolejí. V 60. a 70. letech dvacátého století pak obec cekalo období velkého rozvoje. V roce 1965 získali zdejší fotbalisté konecne hrište vyhovující pravidlum. V této dobe byl fotbal v Mestecku velice populární, svou jedenáctku tu tehdy mely dokonce i ženy. V polovine 60. let byla svépomocí vybudována hasicská zbrojnice. Na konci 60. let v obci propukla výstavba chat, kterých zde behem dvaceti let vyrostlo na 70. I bez nich bylo v obci k roku 1980 celkem 184 domu, žilo tu 444 obyvatel.

V letech 1967-1968 byly vyasfaltovány místní komunikace, ve stejné dobe probehla generální oprava kostela. V roce 1970 na ní navázala generální oprava školy. Dále byl opraven hrbitov, v roce 1968 bylo zrekonstruováno verejné osvetlení a v roce 1970 i místní rozhlas. V 70. letech pak byla dokoncena prestavba obecního úradu, v cípu mezi železným mostem a domkem c.p. 145 byla rodici postavena chaticka, která sloužila jako detská klubovna, deti si ji pojmenovaly Jitrenka. V c.p. 19 byl roku 1974 vybudován spolecenský dum, v roce 1977 bylo slavnostne otevreno umelé koupalište. To bylo v roce 1997 renovováno a znovuotevreno.

Dnes v Mestecku žije približne 400 trvale žijících obyvatel, v letní sezóne se obec díky krásnému prostredí, prírodnímu bohatství a okolním hlubokým lesum stává útocištem mnoha chataru, chalupáru a rekreantu. V obci je stanice dráhy Rakovník-Beroun, dva obchody s potravinami, dve restaurace a koupalište.

Viz. oficiální stránky mesta (visit link)

Additional Hints (Decrypt)

Mn zeížxbh / Oruvaq envy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

14 Logged Visits

Found it 10     Didn't find it 1     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 6 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.