Skip to content

Husova Knihovna v Modranech Mystery Cache

Hidden : 03/21/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Důležité informace
Cache je prístupná jen v tyto hodiny!!!

Pondelí: 11-18 hod
Streda: 9-17 hod
Ctvrtek: 13-19 hod


Na úvodních souradnicích vidíte budovu Husovy knihovny. Vstupte dovnitř a před sebou hledejte slovo "novinky". Je toto slovo na nápisu první, druhé nebo třetí? Podle toho pozná jestli máte jít doprava, po schodech nebo doleva. Jděte určenou cestou a pozorně se dívejte po ještěrce. Ta vám prozradí další cestu. (Pokud ještěrku nepochopíte, koukněte se na fotohint)

Ještě si pamatujte toto:
Když A bude 46 - "doleva a pokračujte na konec chodby"
Když A bude 42 - "doprava a pokračujte na konec chodby"
Když A bude 38 - "kousek rovně"

V keši není tužka

BONUS: Autor nejlepší fotky knihovny (pohled z úvodních souřadnic na vchod) získá věčnou slávu jejím zveřejněním v listingu.

Historie knihovny

Myšlenka utvorit ze zdejších spolkových knihoven knihovnu verejnou a cítárnu se datuje již od roku 1903. Na popud neúnavného knihovníka pana Prokopa Nesvadby byla otázka rešena opet v roce 1914, kdy zaslala Beseda "Tyl" všem spolkum a majitelum knihoven toto provolání:


Do fotosoutěže od Mr.Kofi

"V roce 1915 slaviti bude národ náš
svátek veliký, významu dalekosáhlého
a to petistoleté výrocí upálení Mistra Jana Husa.
Celý národ se chystá k oslave.
I my chceme prispet malou hrivnou a to utvorením "Husovy knihovny"
a predat tuto do správy obce k verejnému používání."

Válecná léta zpusobila, že jednání spolku Beseda "Tyl" bylo bezvýsledné. Otázka zrízení verejné Husovy knihovny byla oživena 27.7.1919. Beseda "Tyl" venovala pres 1.000 svazku knih. Také ostatní spolky (T.J. Sokol, D.T.J., Bratrství a Havlícek) venovaly své knihy. Tím byl vytvoren základ nové verejné obecní knihovny.

Po ustavující schuzi 24.2.1920 byla Husova knihovna umístena v jedné místnosti školy v Radnicní ulici. Svoji cinnost zahájila 1.10.1922. Od roku 1939 je Husova knihovna prestehována do budovy MNV c.p. 830. V roce 1945 byla prozatímne umístena do domu c.p. 125 v Palackého ulici (bývalá hospoda U Lišku). V roce 1949 je prestehována do ul. Modranské c.p. 1 a posléze do c.p. 3. Odtud se dospelé oddelení Husovy knihovny v roce 1993 prestehovalo do soucasného sídla – objektu bývalé Obcanské záložny (pozdeji Ceské sporitelny), kde bylo až do povodní roku 2002. Zrekonstruované prostory knihovny na Komoranské ulici jsou ctenárské verejnosti prístupné od 1.6.2006.

V roce 1993 bylo i detské oddelení prestehováno, a to do ulice K Dolum, kde svoji cinnost ukoncilo dne 30.6.2005.Odtud se stehuje do zrekonstruovaných prostor na Komoranskou ulici, kde dochází ke sloucení oddelení pro deti a dospelé do jedné budovy.

Pobocka Husovy knihovny (pro dospelé i deti) po nekolikanásobném ste hování sídlí od roku 1996 v ul. Lysinské.

Informace o keši
27.3.2011 - publikováno
18.4.2012 - drobná úprava keše
5.9.2012 - změna systému získání finálek

Additional Hints (Decrypt)

fcbeg: Xavun

[po nalezeni jesterky:] Xqlm arivgr xnz qny, ebmuyrqargr fr an wrfgrexbh heprarz zvfgr n uyrqrwgr qnyfv miver. Cbxhq cbenq arivgr, mrcgrwgr fr anuber, xnz qny bq wrfgrexl.]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)