Skip to content

Abandoned #5 - Budoucnost historie Traditional Geocache

Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Osoblaha - její židovský hřbitov
Židovský hřbitov v Osoblaze patří k nejcennějším v České republice a zároveň je i jednou z nejvzácnějších kulturních památek Moravskoslezského kraje.

hrbitov

Když jsem sháněl umístění pro mou pátou keš, měl jsem několik tipů, z čehož jedno místo bylo dokonce na Ukrajině (ale díky byrokracii, která je i v geocachingu, se keš nekonala), toto místo si mě získalo hned, když jsem se o něm dozvěděl. Celá Osoblaha je odsouzena k zániku, město dýchá až neuvěřitelně sytou opuštěností a mně osobně připomíná základnu na měsíci - nikde nic a najednou vše na jednom místě.

hrbitov

Pro zájemce je kvalitně zpracovaná fotoreportáž, která mě k této keši inspirovala, umístěna zde. Dlouho jsem se rozhodoval, která z krás se stane číslem 5 v mé Abandoned sérii. Když jsem však viděl fotky tohohle a zjistil, že zde žádná keš ještě pořád není, rozhodl jsem se, že vám poodhalím trošku kulturna ještě blíže k hranicím, než doposud.

Za komunistů bylo v kraji zničeno hned několik židovských hřbitovů. Ostudná byla především likvidace pohřebiště v Ostravě v době normalizace, ale neméně hanebné bylo i zničení židovského hřbitova v Budišove nad Budišovkou v roce 1973. Komunistická radnice tehdy nedbala návrhu budišovského učitele Stanislava Koňaříka, který si přál hřbitov povýšit na kulturní památku. Město tehdy nechalo náhrobky arogantně vyvézt ze hřbitova a použilo je do základů rekonstruovaného domu kultury. Ti, kdož nesou za tento kulturní zločin zodpovědnost, dosud žijí.

Naproti tomu v Osoblaze se hřbitov dochoval, i když komunisté asanovali prakticky celé původní městečko, vážně poničené už na sklonku války. Podle odborníků ale mohla být řada budov opravena, přičemž třeba katolický kostel s gotickou klenbou byl dokonce nejprve prohlášen za kulturní památku, než byl v šedesátých letech odstřelen.

Starý židovský hřbitov v Osoblaze, který už na stejném místě zřejmě existoval od konce 14. století, byl jako zázrakem uchráněn. Zarostlý břečťanem a náletovými dřevinami se hřbitov šťastně dočkal listopadové revoluce v roce 1989. "Hned na počátku devadesátých let se osoblažská radnice pustila do jeho rekonstrukce. Převrácené náhrobky byly znovu postaveny a zlomky poničených náhrobků pečlivě uloženy u zdi brány. Hřbitov je dnes chloubou Osoblahy a tamnímu zastupitelstvu patří velké poděkování za péči o něj," pochvaluje si přední polský odborník na židovské památky Marcin Wodzilsky z Wroclawi. Hřbitov v Osoblaze je cenný především velkým množstvím dochovaných náhrobků, kterých tady lze napočítat 313, přičemž nejstarší pochází z roku 1694. Hřbitov je tak do jisté míry srovnatelně cennou památkou třeba s pohřebištěm v Třebíči s nejstarším náhrobkem rovněž ze 17. století, který je nyní dokonce společně se židovskou čtvrtí v Třebíči památkou UNESCO. Hřbitov v Osoblaze je navíc i památkou na řadu vynikajících židovských osobností, které svým významem překračovaly dějiny regionu. Osoblaha měla v minulosti jako takzvaná "Moravská enkláva ve Slezsku" zvláštní postavení. Ve vypjatých dějinných okamžicích se do ní uchylovali Židé, vyhnaní z jiných velkých slezských měst (Opava, Prudnik) a rovněž po vyhnání vídeňských Židů v roce 1670 si část vypovězené vídeňské židovské elity našla nové bydlení právě v Osoblaze.
Text byl převzat z této URLHrbitov a západ slunce

Pár Buffallových poznámek:
Než jsem Shmaicovi nabídl, že jeho keš převezmu, neboť bylo znát, že na tento i ostatní jeho "Abandony" už nemá čas (některé spadly do archivu), zachraňoval jsem ji při svém odlovu 17.9.2016. Četl jsem předcházející logy, z nichž vyplývalo, že keš je v dost špatném stavu a rovnou tehdy přivezl kompletní novou plastovou schránku. Ta nějaký čas vydržela, ale proto, že na svém původním umístění byla ve svahu, někomu sjela dolů a asi zapadla do smetí, vzniklého sečením. Bylo třeba vypnout a něco udělat, než i zde dojde k archivaci. Úplně původní keš byla katastrofa překotné tvorby - SKLENĚNÁ schránka od přesnídávky, rozbitá na střepy, logbook prožraný obyvateli země.
Z těchto důvodů jsem schránku pojal po svém, tedy ve dřevě a co nejvíce tématickou k židovství. Změnil jsem i souřadnice uložení.
Blbé je, že i sem docházívá "někdo", kdo mi bere zápisničky, takže čas od času se objeví další, který ve schránce zanechá některá dobrá kešerská duše.


Additional Hints (Decrypt)

Qnivqbin uirmqn Wnxbol cvfxbirp Ivpxb ilgbpvg qb fgenal!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)