Skip to Content

This cache has been archived.

Jeyzza: kvůli exponovanosti provařenosti místa končíme

More
<

VOS rozvoje venkova a SZeS Horice

A cache by Jeyzza Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/12/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:





HISTORIE ZEMEDELSKÉHO ŠKOLSTVÍ
V HORICÍCH


          O zrízení hospodárské školy v Horicích se uvažovalo již kolem roku 1880, tedy v dobe, kdy takové školy vznikaly v sousedních okresech, Hradci Králové-Kuklenách a v Novém Bydžove.
          Teprve o více než dvacet let pozdeji, koncem roku 1901, podalo kuratorium, složené ze zástupcu okresního výboru, hospodársko-prumyslové jednoty a místní školní rady, návrh na zrízení hospodárské pokracovací školy v Horicích.
          První školní rok byl zahájen 19. ledna 1902. Vyucovalo se pouze v zimních mesících, a to od zacátku listopadu do konce brezna dvakrát týdne (streda, sobota) po ctyrech vyucovacích hodinách v pronajatých místnostech chlapecké meštanské školy (dnešní Základní škola v Komenského ulici). Škola byla dvouletá a od školního roku 1906/7 i pro dívky.
         Na konci školního roku 1921/22 maturovalo prvních 27 absolventu. V roce 1923 byl zmenen název školy na vyšší hospodárskou školu a byl otevren ctvrtý rocník. Ve dvou následujících letech maturovalo 36 absolventu. Maturitní zkouška se skládala ze sedmi predmetu: jazyk ceský, nauka o pestování rostlin, nauka o chovu zvírat, spravoveda, strojnictví, meliorace a chemická technologie.
          15. zárí 1923 byl jmenován správcem školy RNDr. Miroslav Servít. Byl to vynikající pedagog, vedec v oboru lichenologie (odvetví botaniky pojednávající o lišejnících) a na jeho popud a za jeho pocátecního vedení bylo vyšlechteno Jaroslavem Pourem v Dobré Vode u Horic Pourovo dobrovodské zelí.
          O tom, že vyšší hospodárská škola mela dobrou úroven, svedcí i poverení školy ministerstvem zemedelství porádat v roce 1923 kurz zpusobilosti vyucování naukám zemedelským a odborným na lidových školách hospodárských. Absolventi kurzu získali vysvedcení zpusobilosti vyucovat prírodovedeckým a národohospodárským základum výroby zemedelské, obcanské nauce, družstevnictví a pojištování.
         Školním rokem 1952/53 koncí v Horicích ruzné typy nižších, tj. nematuritních zemedelských škol, protože 1. zárí 1953 byla otevrena vyšší, maturitní forma studia, a to ctyrletá zemedelská technická škola. Z potreby praxí školy premenena tehdejší výzkumná stanice zemedelská na školní statek.
          Po skoncení druhé svetové války se znovu rešila otázka umístení zemedelské školy. Rozhodnutím tehdejšího Okresního národního výboru v Horicích byla škole v roce 1945 pridelena budova bývalého okresního sirotcince v ulici Riegrove c. 900. Zde po nutných úpravách probíhala výuka až do konce školního roku 1956/57.
          Soucasne s otevrením zemedelské technické školy usilovalo vedení školy v cele s reditelem ing. J. Baudyšem o výstavbu nové školní budovy, nového školního statku a internátu. Po schválení investicního úkolu ministerstvem zemedelství vypracoval zdejší architekt Jindrich Malina projekt na stavbu nové školní budovy. Základní kámen byl položen 15. ríjna 1955 a behem necelých dvou let byla stavba dokoncena do té podoby, aby zde mohla být 2. zárí 1957 zahájena výuka. Pred hlavním vchodem do budovy jsou dve pískovcové sochy, symbolizující obory školy: dívka s oveckou (obor chovatelský) a chlapec se svazkem obilných klasu (obor pestitelský) od akademického sochare Josefa Bílka. Uvnitr budovy je šest malovaných oken od akademického malíre Vlastimila Chrousta.
           Krize spolecnosti koncem 60. let našla odezvu i na zemedelské škole v Horicích. Zásahem politických orgánu došlo také na kádrové zmeny. V roce 1970 muselo ze školy odejít 7 pedagogických pracovníku v cele s reditelem školy ing. L. Horáckem a jeho zástupcem ing. Ladislavem Bažantem. Reditelem školy byl jmenován ing. Jaroslav Svoboda, dosavadní ucitel školy a bývalý vedoucí školního statku. Pod jeho vedením prošla škola zvýšenou ideologizací v období normalizace 70. let. V cele školy pusobil do roku 1985, kdy byl spolu se svým zástupcem Josefem Lindauerem odvolán z funkce a preložen na Krajský pedagogický ústav do Hradce Králové. Ve školním roce 1984/85 došlo k úprave názvu školy – na strední zemedelská škola.
          Listopadové události 1989 znamenaly také zásadní prelom v historii školy. V roce 1992 vypsaly konkurz na místo reditele. Jeho vítezem se stal ing. Zdenek Raška.Za jeho vedení se škola snažila urychlene reagovat na zmeny a nové potreby v zemedelství.
          Ucební plán studijního oboru Vyšší odborné školy rozvoje venkova v Horicích , jediné školy tohoto zamerení v CR, je pestrou paletou rozmanitých predmetu. Stežejními odbornými predmety, které jsou také soucástí záverecného absolutoria, jsou: Samospráva obcí, Ochrana a tvorba krajiny, Stavební obnova vesnice, Cestovní ruch na venkove. 
          Vyšší odbornÁ školA jsou soucástí systému terciárního vzdelávání, jejich absolventi jsou diplomovanými specialisty (DiS), v našem prípade specialisty pro naplnování programu obnovy venkova v rámci Evropské unie.
          Na konci školního roku 1999/2000 odešel do duchodu dosavadní reditel ing. Z. Raška a na jeho místo po konkurzním rízení nastoupil dosavadní pedagogický zástupce ing. Jirí Ježek.
          Po roce 2010 došlo ke sloučeni hořických středních škol a tím existence samostatné Střední zemedělské školy v Hořicich zaniká.



Ted ke keši:


BYOP!!!, tudiž prineste si tužku ;-)


Pozor na mudly, keš je umistena na velice frekventovanem miste!!!
Ideální odlov po 16cté odpolední nebo pred 7mou ranní.
Dbejte zvysené opatrnosti pri vyzvedávání schránky!!!

Additional Hints (Decrypt)

cerfar ancebgv ipubqh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)



 

Find...

1,390 Logged Visits

Found it 1,322     Didn't find it 27     Write note 13     Archive 1     Temporarily Disable Listing 6     Enable Listing 5     Publish Listing 1     Needs Maintenance 7     Owner Maintenance 6     Update Coordinates 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 10 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.