Skip to Content

<

Zemska silnice

A cache by kulhal Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/24/2012
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CZ: Jednoduchá tradiční keš v zapomenutém údolí na okraji křivoklátských lesů.
EN: A simple traditional cache in a forgotten valley on the border of Krivoklatsko protected area.

Jak ke keši: Na místo se dostanete nejlépe na kole z Nového Strašecí přes Pecínov, z Rudy nebo od Lán přes hájovnu Hořkovec. Lze sem zajet i autem, z Rudy sem vede téměř asfaltová silnice, z Pecínova je cesta o poznání drsnější. Od Lán se sem autem nedostanete. Přístup ke keši je vpravo od zídky. Nešlapejte, prosím, zbytečně po louce ani po poli. Jde-li vám jen o rychlý nález, víc vědět nepotřebujete. Pokud vás však zajímá proč tady ta krabička je, čtěte dál.

Ve škole se nám snažili napěchovat do hlavy spoustu informaci o tzv. velké historii, tedy o dějinách zemí a národů, o revolucích, válkách a o dalších vskutku „dějinných“ událostech. Historie malá, místní bývala opomíjena, a neprávem. Vždyť velmi zajímavou minulost mívají i vesnice, domy, stromy – a kupodivu i silnice. Posuďte sami.

Pokud se dnes podíváte na mapu okolí Nového Strašecí, asi si všimnete nelogického tvaru silnice spojující Rakovník s Prahou. Nemyslím tím teď rychlostní silnici R6, ale tu „starou“ silnici procházející Novým Strašecím. Vidíte jak je vyboulená k severu? A podívejte se na mapu dvou okolních vesnic, tedy Rudy a Rynholce. Nemáte pocit, že hlavní osa zástavby nelemuje hlavní silnici tak, jak je dobrým zvykem v okolních obcích? A proč se asi nejvýchodnější ulice v Rudě jmenuje Pražská, když míří jen do neobydleného údolí? Tušíte správně, všechno bylo kdysi jinak. Hlavní silnice procházela právě tím údolím, do kterého vás chci zavést.

Současná situace

Koncem patnáctého století údolím zvaným V Peci vede rušná zemská silnice. Proudí po ní cestující a zboží mezi Prahou a královským městem Rakovníkem a dále až do Chebu. Údolí je jistě alespoň zčásti obklopeno lesy, ale je v něm živo. Jen pár kroků odsud, v Rudě, se těží tzv. hebká, snáze tavitelná železná ruda. Zde v údolí stojí pece, z nichž vytéká roztavené železo. Opodál, hned na okraji křivoklátských pralesů doutnají milíře dodávající dřevěné uhlí hutníkům. Silnice zákonitě míjí i příbytky uhlířů, horníků a hutníků. Tipoval bych bych, že i nějaká krčma se tu bude vyskytovat - zas tak moc jsme se nezměnili. Stopy po těchto stavbách se bohužel nedochovaly žádné a jejich existence je tudíž nepotvrzená, leč velmi pravděpodobná.

Rok 1503 je velmi významným pro nedaleké Strašecí. Král Vladislav Jagellonský svým privilegiem povyšuje osadu na město a strašečtí konšelé přemýšlejí nad tím, jak dodat nově nabytému statutu váhu, a jak naplnit kasu městskou – a nepochybně i tu svou vlastní. Silnice! To je nápad! Někdy v první polovině šestnáctého století se jim podaří přeložit zemskou silnici do Strašecí. Provoz v našem údolí utichá, potahy se kodrcají ulicemi města nad ním. Pocestní propíjejí peníze ve strašeckých krčmách, obchod vzkvétá. Novopečeným měšťanům je to však málo...

Roku 1552 podléhá císař Ferdinand I. tlaku strašeckých lobbistů a vydává privilegium, které městu povoluje vybírat na svobodné zemské silnici clo. Rakovničtí jsou ovšem s takovým stavem věcí hrubě nespokojení. Jezdit přes Strašecí oklikou, přes kopec, a ještě navíc za to platit? Netrvá dlouho a povozy se v vrací do údolí V Peci. To se však, pochopitelně, nelíbí strašeckým měšťanům. Na konci zimy roku 1554 svévolně rozkopou a padlými stromy zatarasí silnici pod Rynholcem. Spory se táhnou až do roku 1557, kdy rakovnický kronikář zapisuje do městských knih tato posměšná slova: Toho roku purkmistr, konšelé a všecka obec města Nového Strašecí bránili a brániti chtěli té silnice, která jde od Rynholce a Rudy k Rakovníku, chtějíce ji k sobě na Strašecí uvésti. Ale nebozí, nemajíce všech potřeb na hotově, nabrali se co vyšehradský rychtář! Ty zákopy, které dosti hluboké a vysoké za Mostky kdež Na Slatině zove, zdělali, na svůj groš zase je zaházeti a zarovnati museli z poručení krále Ferdinanda.

Mullero mapování, 1720

Strašečtí však svou věc nevzdávají. Silnici po další čtyři století sice do města nedostanou, ale cla se vzdát nechtějí. Roku 1562 znovu získávají povolení vybírat poplatky na staré silnici. A aby nikdo jejich právo nemohl zpochybnit, rozhodují se v našem údolí založit osadu. Tak roku 1562 vzniká Pecínov (viz nedaleká GC25JT7).

První vojenské mapování, 1764

Rakovničtí a další obchodníci se s tím postupně smiřují a tak začátekm 17. století zde vzkvétá prosperující osada. Roku 1618 však zasáhnou velké dějiny: Propuká třicetiletá válka a silnice, která dala Pecínovu život, přináší zkázu. Pochodují tudy armády, menší vojenské oddíly i loupežnické bandy. Netrvá dlouho a veškerá stavení jsou vypleněna, obyvatelé povražděni nebo rozehnáni do širokého okolí. I Strašecí je válkou těžce postiženo, a snaží se udržet si alespoň nějaký příjem výběrem poplatků. Staré spory se vracejí a Rakovník odmítá platit za průjezd nebezpečným pustým údolím.

Druhé vojenské mapování, 1836

Obrat nastává až koncem 17. století, kdy se Pecínov obnovuje a nastávají pro něj zlaté časy. Po dalších 250 let silnice přivádí peníze a s nimi i život. V devatenáctém století zde dokonce vzniká aglomerace – Ruda, Pecínov a Rynholec jsou navzájem propojeny, silnice lemují krámky, řemeslnické dílny a krčmy.

Třetí vojenské mapování, 1877

Osudovým pro Pecínov se stal náhodný nález lupku v padesátých letech 20. století. Je zahájena těžba, lom se postupně rozšiřuje (viz GC2310A) a v sedmdesátých letech osada z velké části zaniká. Povrchový lom přetrhne i prastarou silnici a Strašeckým se konečně naplní přání a zemská silnice, tedy silnice I. třídy vede ulicemi města. Kupodivu ani teď nejsou spokojeni a nedají pokoj, dokud se v osmdesátých letech automobilový provoz neodsune na nový obchvat - dnešní R6.

Údolí V Peci je dnes zase tiché. Přijďte se sem na chvilku podívat, nasát atmosféru a porozhlédnout se po stopách neklidné minulosti jedné obyčejné cesty...Pozor:
Nešplhejte, prosím, po zídce a nešlapejte po louce. Pohodlný přístup je vpravo od zídky a dál okrajem louky.

Informace pro cyklisty:
Ideální přístup na kole ze všech stran. Z Rudy téměř po silnici, z Pecínova po polní cestě, z Lán kolem hájovny Hořkovec, sjezd podél lomu a doleva. Časem tudy možná povede další cyklistická multina :).

Zdroje:
Jan Černý: Přednáška v Muzeu TGM, 12. 2. 2012, Lány
Jan Černý: Jest víska vnově vystavěná... in: Rakovnický historický sborník, Státní okresní archiv Rakovník, VIII / 2011
mapy:
© 1st Military Survey, Section No. 105, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© 2nd Military Survey, Section No. W_8_II, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz
© Historický ústav AV ČR - http://www.hiu.cas.cz
© Seznam.cz

State road. This is a simple traditional cache in an abandoned valley on the border of Krivoklat woods. The cache is placed on a former main road that used to connect Rakovnik with Prague. The history of the road is quite exciting as the nearby Nove Straseci was trying to move the road so that it would go through their town and they could profit from the traffic and fees. There were many disputes between Rakovnik and Straseci in 16th and 17th century. The area was prospering nicely in 18th and 19th century. Unfortunately, the village and the road disappeared in second half of 20th century to give space to the nearby mine.Additional Hints (Decrypt)

[CZ:] chy zrgeh anq mrzv
[EN:] unys zrgre nobir tebhaq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

665 Logged Visits

Found it 650     Write note 9     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 4     

View Logbook | View the Image Gallery of 30 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.