Skip to content

This cache has been archived.

hanz23: Bohuzel z duvodu rekonstrukce objektu, kde byla cache ulozena musim archivovat. Nove ulozeni jiz v blizkosti neni mozne a menit velikost na micro nechci.

Diky vsem za navstevu a za pochopeni.

More
<

Dostanu Vas do Bohnic!

A cache by hanz23 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/21/2011
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Stojíte pred mestskou knihovnou v KD Krakov? ...no tak vidíte, že jsem Vás dostal do Bohnic!

Ale na úvodních souradnicích jako u vetšiny mysterek nic nenajdete. Je to však odsud na vetšinu krásných míst témer stejne daleko. Bohnice samy o sobe nejsou nijak krásné ci výrazné, ale jejich okolí opravdu stojí za to si projít a poznat ho....

Bohnice

Bohnice jsou mestská ctvrt a katastrální území o rozloze 465,9 ha, rozkládající se na severu Prahy na pravém brehu Vltavy.

Obec, jejíž jméno je po celé 20. století nepríliš váženo jako synonymum ústavu pro choromyslné, byla ve stredoveku pomerne významným místem na jedné z duležitých cest z Prahy na sever. Svedcí o tom kamenný kostel již z 12. století. Ac obklícen z východu psychiatrickou lécebnou a z jihu sídlištem, zachoval se ve velmi dobrém stavu historický stred obce. Príjemný venkovský poklid je dán nejvetšímštestím, jež staré Bohnice potkalo - jediná prujezdní silnice, která pres ne vede, spadá dnes zalesneným Bohnickým údolím k Vltave a tam u nekdejší dynamitky Nobel koncí.

Neco z historie


Bohnice jsou zminovány již v listine z roku 1158. Koncem 16. století patrily ke statkum nejvyššího purkrabství. V roce 1870 zde byla postavena první ceská továrna na dynamit. V r. 1900 byly Bohnice (Bojmice) s 679 obyvateli a se zemským blázincem vsí okresu Karlín. Psychiatrická lécebna zde byla postavena v letech 1906–11. V r. 1922, kdy se Bohnice staly soucástí Prahy VIII, mely 3179 obyvatel (bez pacientu lécebny). V r. 1949 bylo k.ú. Bohnice pricleneno ke správnímu obvodu Praha 8 (spolecne s Kobylisy, Strížkovem a cástmi Libne, Karlína a Troje). V r. 1960 zustalo k.ú. Bohnice soucástí Prahy 8 a v roce 1990 se stalo soucástí mestské cásti Praha 8.


Puvod názvu

K roku 1227 je doložen název Boymici, 1352-84 Boemycz a 1405 Bohemicz (zrejme podle kanovníka vyšehradské kapituly jménem Johannes Bohemus z 13. století)

Nové Bohnice (sídlište Bohnice)

V 70. letech 20. století bylo v jižní cásti Bohnic a severní cásti Troji postaveno velké sídlište Bohnice. Jeho jižní cást, ležící v katastrálním území Troja, se oznacuje sídlište Bohnice-jih.

Sídlište bylo v tehdejším komunistickém Ceskoslovensku staveno jako prestižní stavba cesko-polského prátelství a proto je velká cást zdejších ulic pojmenována po polských mestech (napr. Lodžská, Zhorelecká, Hnezdenská). Obdobne je pojmenováno i nekolik dalších objektu: nákupní strediska Krakov, Nisa, Odra a Visla, kulturní dum Krakov, poliklinika Mazurská a základní školy Mazurská a Glowackého.

Nákupní centrum Krakov

Nákupní centrum Krakov v Bohnicích bylo vybudované v 70 letech 20 století jako moderní nákupní centrum. V soucasné chvíli se nachází v žalostném stavu, naprosto nevyhovující požadavkum soucasné doby.

NOVÝ Krakov
Návrh na rekonstrukci dodržuje puvodní urbanistický a výtvarný styl, bez ústupku z kvality architektury.Výsledkem bude nové Obchodní centrum Krakov, které bude jedním z nejmodernejších nákupních center v Praze. Bohnice získají moderní trípodlažní obchodní centrum, které je koncipováno jako obchodne spolecenské centrum s širokou nabídkou obchodu, služeb a zábavy, kde v prízemní cásti bude dominovat prostorný supermarket.Dále investor pocítá s rekonstrukcí lávky pres ul. Lodžská a s rekonstrukcí verejného parkovište priléhajícího ke stávajícímu objektu. Zacátek celkové rekonstrukce nákupního centra se puvodne predpokládal v druhé polovine roku 2010 a dokoncení stavby se ocekávalo v roce 2013. Tyto termíny však byly posunuty o jeden rok, tzn. dokoncení se ocekává v roce 2014.
zdroj: MC Praha 8
neoficiální web rekonstrukce OC Krakov naleznete na webu www.hanz23.8u.cz

Plavecký areál Šutka

Železobetonové torzo areálu s 50 metrovým bazénem stojí v Praze 8 již z dob minulého režimu, od roku 1987. Stavba se nekolikrát zastavila, naposledy v roce 1996 kvuli restituci nekterých pozemku. Ty mesto nakonec za 30 milionu vykoupilo, ale práce se znovu nerozjely. Praha nejprve marne hledala schopného soukromého investora a nakonec se rozhodla na jare roku 2002 dostavet bazén z mestských penez. Povodne v srpnu 2002 ale tento zámer odsunuly nacas do pozadí. Torzo bazénu dosud Prahu stálo asi 100 milionu korun.

Rada hlavního mesta rozhodla o rozdelení zakázek za stamiliony korun. Souhlasila mimo jiné s dostavbou plaveckého areálu Šutka za 595,8 milionu korun. Výstavba by mela být podle zadání rozdelena na dve cásti. V první, za kterou magistrát zaplatí 340 milionu korun, bude postaven krytý padesátimetrový bazén a šatny. V další bude areál rozšíren na aquapark. Chybet by nemely tobogány a skluzavky, divoká reka, sauny, posilovna nebo hledište pro 400 osob. Dostavba bazénu zacala v listopadu 2010 a podle plánu by mel být bazén dokoncen v prosinci roku 2011.


Bohnické údolí

Je údolí, jehož prírodní cást je chránena jako prírodní památka ev. c. 762 téhož jména, která je ve správe AOPK Praha.Údolí spojuje staré Bohnice a osadu Zámky v pražské cásti Bohnice. Osou údolí protéká k Vltave Bohnický potok a prochází ulice Bohnická, po níž je vedena autobusová linka mestské hromadné dopravy. Po severním úbocí prochází peší turisticky znacená cesta.

Duvodem ochrany jsou jižne orientované skalnaté svahy nad Bohnickým potokem se skalními spolecenstvy.

Na území PP Bohnické údolí vystupují na povrch skalky tvorené bridlicemi predprvohorního stárí. Dnešní podoba území je výsledkem erozní cinnosti Vltavy a jejích prítoku.

Flóra

Území PP bylo v minulosti využíváno jako pastviny a pozdeji jako vinice jejíž pozustatky jsou doposud zretelné.

Území je z vetší cásti zarostlé teplomilnou kerovitou vegetací tvorenou prevážne trnkou obecnou, svídou drín a skalníkem obecným, dále jsou zastoupeny duby a ovocné stromy. Na vlastních skalních výchozech rostou taricová skalní spolecenstva.

Fauna

Z bezobratlých se zde vyskytují vzácné teplomilné druhy mandelinkovitých a nosatcovitých brouku a vzácní motýli otakárek ovocný, otakárek fenyklový a modrásek rozchodníkový.

Z obratlovcu ze zde vzácne vyskytuje na vlhcích místech mlok skvrnitý a colek obecný. Na skalách jsou pomerne hojní ješterka obecná a slepýš krehký. Castá je lasice kolcava i lasice hranostaj.

Z ptáku je bežný strakapoud velký, méne žluna zelená. V krovinách hojne hnízdí konipas bílý, penice pokrovní, penice slavíková a penice cernohlavá.
zdroj: cs.wikipediaÚstav byl založen pocátkem 20. století (na prucelí vchodové budovy je uveden rok 1909) a byl tehdy spolecne s vídenským ústavem nejmodernejším a nejvetším obdobným ústavem v Rakousku-Uhersku. Oba ústavy mely dokonce stejného architekta Václava Roštlapila (mj. tvurce monumentální Strakovy akademie v Praze-Klárove a Akademie výtvarných umení v Praze-Letné).

Jako samostatný právní subjekt byla Psychiatrická lécebna Bohnice založena roku 1990. V centru její pozornosti je psychiatrická lécba a ošetrení nebo vyšetrení jedincu, kterí jsou v rámci duševní choroby nebezpecní sobe nebo okolí.V lidové reci v oblasti stredních Cech je slovo Bohnice užíváno jako symbolické obecné oznacení blázince nebo psychiatrického ústavu.

Ústav má mnoho oddelení, mimo jiné tzv. centrum krizové intervence (vcetne linky duvery s poradenskou službou), nekolik oddelení pro lécbu klasických duševních chorob, oddelení gerontopsychiatrie, odd. lécby závislostí (alkohol, drogy, gamblerství) a také terapeutické dílny (keramika, pletení košíku, výroba svícek, knihvazacství, drevarská dílna aj.). Pro hospitalizované pacienty je také možnost návštevy muzikoterapie, hippoterapie atd. V areálu lécebny se nachází divadlo Za plotem otevrené po rekonstrukci v roce 1991, sloužící pacientum i verejnosti a pravidelne se v lécebne konají nejen hudební festival Babí léto a divadelní festival Mezi ploty, ale i pravidelné koncerty v klubu V. kolona.

Rehabilitacní a resocializacní projekty ústavu jsou cástecne financovány z prostredku EU. Na hospitalizaci nekterých pacientu muže navazovat v rámci resocializacního programu i možnost chráneného ci komunitního bydlení.

V areálu lécebny sídlí a pusobí i další instituce, napríklad Psychiatrické centrum Praha (bývalý Výzkumný ústav psychiatrický) a Linka bezpecí pro deti.
Oficiální stránky PL Bohnice

Statek vraných

Vznik objektu bývá casove zarazován k roku 1777. Tento letopocet je totiž možný najít na trojúhelném štíte sedlové strechy. Ovšem toto datum asi bude spíše rokem jedné z prestaveb ci obnovení. Je nepravdepodobné, že v blízkosti kostela, který byl založen v roce 1158, by dlouhodobe nestála stavení podobného typu.

V roce 1568 je v gruntovní knize nejvyššího purkrabství zaznamenáno ve vsi šest gruntu, mezi nimi cp. 1 jako grunt Brože Krcmáre, v roce 1604 Jana Novákovitze. V roce 1654, po tricetileté válce, kdy zanikla i bohnická fara, je uvedeno v berní rule, že selský grunt Nováckovský je stavení rozborené a pusté. Rychta holešovická z roku 1659 uvádí grunt po Janu Nováckovském, který byl pustý ješte roku 1663, a teprve 1672 jej koupil Jakub Štastný a roku 1711 Jirí Houdek. Gruntovní kniha holešovická z roku 1728 uvádí dvur Jirího Hudka. Ve výkazu desátku statek Houdku.

Asi od pocátku 19. století patril statek Vraným. Do tohoto rodu, který je z Melnicka, Lužce n. Vltavou a Vesnan, se provdala jedna Houdkova dcera. Podle údajne starší zprávy v tisku prespal ve statku Vraných Napoleon, patrne roku 1813. V roce 1827 vznikl velký požár v cp. 6 a vyhorely všechny objekty na západní strane návsi a to vcetne cp. 1. Po požáru byla pravdepodobne pristavena ke špýcharu pavlac, stodola je datována uvnitr na zdi též letopoctem 1829. Protožeškolní budova cp. 3 byla obnovena teprve v roce 1839, sloužila mezitím sýpka špýcharu sedláka Antonína Vraného docasne jako ucebna za rocní nájem 40 zlatých.

V roce 1927 byl vydlážden chodník pred statkem do návsi mramorovou mozaikovou dlažbou (datováno pred cp. 4). Statek zdedili synové Karel (soudní rada 1873 – 1949) a Vilém (zemrel asi 1955, ješte dríve jeho první žena Anna). Polnosti byly již za první republiky predány zemskému statku. Po Vilémovi zdedila objekt jeho druhá manželka Helena, která prišla do statku jako služebná v devatenácti letech asi v roce 1945 (provdaná Suchánková). V roce 1968 byl zpustlý statek od paní Suchánkové odkoupen. V ríjnu téhož roku byly zahájeny stavební práce na nárocné rekonstrukci pod vedením stavitele Vladimíra Koláre. Pri techto pracích V. Kolár neštastnou náhodou v roce 1978 zemrel. V soucasnosti statek vlastní Magistrát hl. m. Prahy a užívá ho archeologické oddelení Státního ústavu památek.
Zdroj a více informcí ZDEPár slov ke cachi

Tato cache je postavena na základech zrušené tradicky Cache cesko-polského prátelství, která se témer každých 14 dní ztrácela. Cílem jak této, tak i zminované predchozí cache je seznámit Vás s Bohnicemi i z "druhé" strany plotu.

Cache je pixla o objemu 1l, tudíž je možné v ní vymenit nejaký ten TB ci GC. Lze samozrejme menit i menší predmety a CWG. V prípade výmeny CWG budte prosím fair a mente kus za kus nebo za predmety o nominální hodnote min 10 Kc (ale ne za bankovky a mince!)

Samotné uložení není na až tak frekventovaném míste, ale z okolních oken mohou vykukovat spousty zvedavých ocí, tak se pokuste být prosím nenápadní.

Budte tak laskaví a krabici prosím vracejte presne tam, odkud jste ji vzali, aby kaceri po Vás nemuseli zbytecne dlouho pátrat a vystavovat se riziku odhalení.


TRADE UP, TRADE EQUAL OR DON'T TRADE! / MEN FÉR, NEBO NEBER NIC!

Cache naleznete na souradnicích:

plzfáikí úwhlpqká mlorzex s aeqpqsí 0 kbpmbzfcfhlsxká sibhiá mlorzex káixav pjíšbká úwhlpqke-abmobpfskí mlorzex cbqfšfpjrp mrbacxpká bgxhrixzb
mboflafzhá abmobpfskí mlorzex, plrcxpke s objfpf mlorzev svslixké ržísákíj pbaxqfs x evmklqfh kbplzfxifwlsxká mlorzex zelsákí plzfáikí clyfb kbafcbobkzlsxká pljxqfzhá mlorzex mlorzex pburáikíze swqxeu qoxkp x pqxsv mlpbailpqf


Cache updates:

2/5/2011 IN: GeoCoin
21/4/2011 návšteva a kontrola cache
16/4/2011 IN: TravelBug

Jako startovní obsah bylo vloženo:
  • logbook
  • tužka
  • 5ks CWG
  • cache bordel na výmenu

free counters

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.