Skip to Content

<

KASTEEL HOLTMÜHLE

A cache by CIELKRIKKIES Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/01/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

NEDERLANDS:
Een afwisselende wandeling van 3 km. (deels zandpaden) rondom Kasteel Holtmühle in Tegelen.
Tip: Opdrachten en Hints goed lezen!


DEUTSCH:
Ein abwechslungreicher Runde von 3 km. (teilweise Sandwegen) um Kasteel Holtmühle in Tegelen.
Tipp: Aufgaben und Hints gut lesen!


ATTENTIE
HET PAD NAAR DE CACHE IS MOMENTEEL ERG BEGROEID. LANGE BROEK IS AANBEVOLEN.

ACHTUNG
DER WEG ZU DEN CACHE IST MOMENTAN STARK BEWACHSEN. LANGE HOSE IST EMPFEHLENSWERT.
BANNER

<p style="text-align:center;"><a href="http://coord.info/GC2QN4W"><img alt src="http://imgcdn.geocaching.com/cache/large/fd7fb242-2504-49be-872a-f2c1d1d5b4fc.jpg" style="width:400px;height:252px;" /></a></p>VERSION 2 dd 17-11-2013

NEDERLANDS:
HET KASTEEL:
Kasteel Holtmühle is een zeer oude waterburcht. Het oorspronkelijke kasteel dateert uit de 14de eeuw. Het is vernoemd naar Otto van Holtmeulen, een van de eerste leenmannen van het kasteel.
De bekendste bewoner van Kasteel Holtmühle is de roemruchte Baron von Glasenapp, een beroepsmilitair uit Pommeren. Hij betrok het kasteel rond 1750 en leidde een huzarenregiment. Door vijandelijke aanvallen heeft het kasteel in die tijd zeer veel schade geleden.
Tot de verbouwing eind 18de eeuw, waarbij vele gebouwen en stallen zijn afgebroken, moet het kasteel ongeveer twee keer zo groot geweest zijn als nu. Na jarenlange leegstand is het kasteel in 1861 weer grootscheeps verbouwd.
Het huidige hoofdgebouw is een streng classicistisch bakstenen gebouw met twee uitspringende torenpaviljoens. Bij het kasteel behoren een van de weinige geheel bewaard gebleven tiendschuren in Nederland, twee mooie en zeldzame poortgebouwen, bijgebouwen, tuinen, grachten, vijvers en landerijen. De meeste oude gebouwen die er nu nog staan, stammen uit de 17de eeuw.
In 1967 werd het door een bombardement in 1945 zwaar beschadigde kasteel met zijn bijgebouwen en landerijen eigendom van de gemeente Tegelen, die in de jaren tachtig de Venloosche Poort, de Kaldenkerker Poort en de Tiendschuur liet renoveren. In de Tiendschuur werd een pottenbakkersmuseum gehuisvest.
Het kasteel zelf werd pas in 1992-1993 volledig gerenoveerd en uitgebreid. De remise (koetshuis) werd op één torentje na afgebroken en vervangen door een nieuw gebouw, dat d.m.v. een glazen tussenstuk verbonden werd met het oude kasteel. Tussen het oude kasteel en de nieuwe vijvervleugel werd een glazen wand geplaatst.
Het geheel doet nu dienst als hotel-restaurant.

DE CACHE:
 • Bij bovengenoemd coördinaat (N 51°19.914 - E006°08.289) kun je de auto parkeren.
 • De cache kan gezocht worden bij daglicht tussen 8.00 en 20.00 uur.
 • Een rekenmachine kan goed van pas komen.
 • Met letterwaarde wordt bedoeld: A=1, B=2, C=3, enz.
 • Met stapeltellen wordt bedoeld: het optellen van de afzonderlijke cijfers van een getal tot er één cijfer overblijft. Bijv.: 127 -> 1 + 2 + 7 = 10 -> 1 + 0 = 1
 • Het is belangrijk goed te lezen wat er staat in de opdrachten.

ROUTEBESCHRIJVING:


KH 1: N 51°19.901 - E006°08.230

Op een informatiebordje zijn de antwoorden op vraag 1 en 2 te vinden.

VRAAG 1:
In welk jaar werd het Pottenbakkersmuseum officieel geopend? JJJJ
Het derde cijfer is A.
ANTWOORD: A =

VRAAG 2:
a. Hoe werd het hier te bezichtigen smalspoorlocomotiefje genoemd?
Het aantal letters van dit woord is a.
b. Hoe werd een wagonnetje genoemd?
Het aantal letters van dit woord is b.
b - a + F = B.
ANTWOORD: B =

Bij het kasteel horen verschillende tuinen. Zo ligt hier voor de Tiendschuur de baroktuin. Je kunt ook een kijkje nemen in de romantische Engelse tuin. De daarnaast gelegen kruidentuin kan bezocht worden als het hek openstaat. Honden mogen niet in de kruidentuin, omdat de kruiden in de keuken gebruikt worden.

KH 2: N 51°19.885 - E006°08.287

Je bent nu in de Engelse tuin.

VRAAG 3:
Hoeveel loopplanken zijn hier gebruikt?
Het aantal planken gedeeld door 10 is C.
ANTWOORD: C =

KH 3: N 51°19.855 - E006°08.212

Binnen een straal van 25 m. zijn de antwoorden op vraag 4 en 5 te vinden.

VRAAG 4:
a. Hoeveel ramen zijn ovaal aan deze kant van het oude kasteel?
b. Hoeveel dakkapellen zijn er aan deze kant van het oude kasteel?
a + b = D.
ANTWOORD: D =

VRAAG 5:
In welk jaar was Von Glasenapp commandant van het Huzarenregiment? JJJJ
Het cijfer dat na stapeltellen overblijft is E.
ANTWOORD: E =

Als het Huzarenregiment te paard ten strijde trok, reden de huzaren door de Kaldenkerker Poort en over de Hondsdijk midden door de landerijen richting Duitsland. Helaas loopt deze weg nu niet meer door naar Duitsland, omdat hij wordt afgesneden door de A73. Ga net als de Huzaren via de Kaldenkerkerpoort (je mag de deur in de poort openen als deze dicht is) over de Hondsdijk richting Duitsland.

KH 4: N 51°19.803 - E006°08.555

VRAAG 6:
Op het informatiebord is veel te lezen over het kasteel en het bijbehorende landgoed.
De kasteelboerderij was oorspronkelijk een fabriek. Wat was de naam van deze fabriek? Het informatiebord is weg. Daarom hier de naam van de fabriek. De Nederlandsche Mineraalwaterbron de Snelle Sprong.
Hoe vaak komt de letter S in deze naam voor?
Verdubbel het antwoord. Dit is F.
ANTWOORD: F=

Verder via
KH 5: N 51°19.877 - E006°08.610
(interessant te zien hoeveel verschillende boomsoorten er langs de akker staan)
naar

KH 6: N 51°19.891 - E006°08.420


VRAAG 7:
Zoek het telefoonnummer. Het cijfer dat na stapeltellen overblijft is a.
a + K =G.
ANTWOORD: G=

KH 7: N 51°19.774 - E006°08.239

VRAAG 8:
Wat is de naam van de wandelroute die hier langs loopt (zie bordje)?
De som van de letterwaarden van de 4de en de 11de letter is a.
De som van de letterwaarden van de 1ste en de 12de letter is b.
a - b = H.
ANTWOORD: H =

KH 8: N 51°19.916 - E006°08.142

Onderweg kun je goed zien dat tegen het oorspronkelijke torentje van het koetshuis nieuwbouw heeft plaatsgevonden en dat het oude kasteel d.m.v. een glazen wand verbonden is met het nieuwe vijverpaviljoen.

VRAAG 9:
Wat is de titel van dit kunstwerk?
Het cijfer dat overblijft na stapeltellen van het aantal letters van de titel is I.
ANTWOORD: I =

KH 9: N 51°19.862 - E006°08.041

VRAAG 10:
Hier zie je de grote kasteelvijver, de Bas genaamd. Het water stroomt vanuit de Bas naar de 4 meter lager gelegen Aalsbeek. Om de vissen de gelegenheid te geven dit hoogteverschil te overbruggen is er een vistrap aangelegd. Bereken de gemiddelde lengte van de treden van de vistrap (lengte vistrap 95 m., aantal treden 38).
Het verschil van de twee cijfers van dit getal is J.
ANTWOORD: J =

VRAAG 11:
Hoeveel verticale ronde spijlen heeft het rooster bovenaan de vistrap in de halve cirkel?
Het verschil van de twee cijfers van dit getal is K.
ANTWOORD: K =

A= B= C= D= E= F= G= H= I= J= K=

Nu heb je alle gegevens om de coördinaten van de cache te berekenen.

FINAL (CACHE):

N 51°(B-A)(D+I).((A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)x(C+F)+JDD))

E006°0(DxK).((E+F+I+K)xD)(E-K)

BELANGRIJK:
 • Om de cache te kunnen loggen is het niet nodig het pad te verlaten!
 • KLIM ZEKER NIET IN, OP OF OVER HEKKEN
 • Gebruik het HULPMIDDEL (zie hint) om de cache naar je toe te trekken!
 • Pas op voor (honden)MUGGELS
 • De bewoners weten van de cache!
 • Laat cache en hulpmiddel zo achter als je ze gevonden hebt!
 • TIP: Bij nadering muggels kun je een praatje maken met de kippen!
TIP: KH 10: N 51°19.678 - E006°08.205

De route via dit WP (ong. 500m. langer dan rechtstreeks terug naar de parkeerplaats) gaat langs de kasteelboerderij, die nu gerenoveerd wordt, terug naar de parkeerplaats.

Veel plezier en veel succes.
CIELKRIKKIES

DEUTSCH:
DIE BURG:
Kasteel Holtmühle ist eine sehr alte Wasserburg. Die ursprüngliche Burg datiert aus dem 14. Jahrhundert. Sie ist benannt nach Otto van Holtmeulen, einer der ersten Lehnsmänner dieser Burg.
Der bekannteste Bewohner von Kasteel Holtmühle ist der weltberühmte Baron von Glasenapp, ein Berufssoldat aus Pommern. Er bewohnte die Burg um 1750 und führte einem Husarenregiment. Durch gegnerische Angriffe hat die Burg in diesem Zeitraum aber großen Schaden erlitten.
Bis zum Umbau am Ende 18. Jahrhundert, als viele der Gebaüde und Ställe abgerissen wurden, soll die Burg etwa doppelt so groß gewesen sein als jetzt. Nach jahrelangem Leerstand wurde die Burg im Jahr 1861 wieder umfangreich umgebaut.
Das heutige Hauptgebäude ist ein klassizistischer Bau aus Backstein mit zwei vorspringenden Turmpavillons. Zu der Burg gehören noch eine der wenigen ganz übrig geblieben Zehntscheune in den Niederlande, zwei schöne und seltene Tore, Nebengebaüde, Garten, Teiche und Ländereien. Die meisten alten Gebaüde die man hier jetzt antrifft, stammen aus dem 17. Jahrhundert.
Zeit 1967 gehören die durch Bombardement in 1945 schwer beschädigte Burg und die Nebengebaüde der Gemeinde Tegelen. Die Gemeinde renovierte in den achtziger Jahren das Venloër Tor, das Kaldenkerker Tor und die Zehntschäune. Hier ist jetzt ein Töpfermuseum eingerichtet.
Die Burg selbst wurde von 1992-1993 vollständig renoviert und ausgebaut. Das Kutschenhaus ist bis auf einen Turm abgerissen und durch einen Neubau ersetzt worden, der über einen Glasbau mit der Burg Verbunden ist. Zchwissen der alten Burg und dem neuen Teichflügel wurde eine Glaswand errichtet.
Heute ist in der Burg ein Hotel und Restaurant.

DIE CACHE:
 • Bei obenstehenden Koordinaten (N 51°19.914 - E006°08.289) kann man parken.
 • Die Cache kann gesucht werden bei Tageslicht zwischen 8.00 und 20.00 Uhr.
 • Ein Taschenrechner kann sich als nützlich erweisen.
 • Mit Buchstabenwert ist gemeint: A = 1, B = 2, C = 3, usw.
 • Mit die einstellige (iterierte) Quersumme ist gemeint: Das zusammenzählen der einzelnen Ziffern, immer weiter bis nur noch eine Ziffer übrig bleibt. Z.B.: 127 -> 1 + 2 + 7 = 10 -> 1 + 0 = 1 .
 • Es ist wichtig die Aufgaben grundlich zu lesen.

WEGBESCHREIBUNG:

KH 1: N 51°19.901 - E006°08.230

Auf einen Infotafel kann man die Antworten auf Aufgabe 1 und 2 finden.

AUFGABE 1:
Im welches Jahr ist das Töpfermuseum geöffnet? JJJJ (Auf die Infotafel findet man die Jahreszahl im ersten Satz.)
Die 3. Ziffer ist A
ANTWORT: A =

AUFGABE 2:
a. Hier kann man eine kleine Lokomotive besichtigen. Wie nennte man so eine Lokomotive? (Auf die Infotafel sucht man Wort 3 in der Zeile 13.)
Die Anzahl Buchstaben dieser Wort ist a.
b. Wie nennte man so einen kleinen Waggon? (Auf die Infotafel sucht man Wort 6 in der Zeile 13.)
Die Anzahl Buchstaben dieser Wort ist b.
b - a + F = B.
ANTWORT: B =

Zur Burg gehören mehrere Garten. So sieht man hier den Barockgarten. Man kann auch kurz im romantischen Englischen Garten vorbeischauen. Nebenan liegt ein Kräutergarten. Den kann man besuchen, wenn das Törchen geöffnet ist. Hunde dürfen nicht rein, weil die Kräuter aktuell in der Küche gebraucht werden.

KH 2: N 51°19.885 - E006°08.287

Hier befindet man sich im Englischen Garten.

AUFGABE 3:
Wie viele Laufbretter hat man hier benützt?
Die Anzahl teilt man durch 10. Dann bekommt man C.
ANTWORT: C =

KH 3: N 51°19.855 - E006°08.212

Im Umkreis von 25 m. kann man die Antworten auf Aufgabe 4 und 5 finden.

AUFGABE 4:
a. Wie viele Fenster sind oval an dieser Seite der Alte Burg?
b. Wie viele Dachfenster gibt es an dieser Seite der Alte Burg?
a + b = D.
ANTWORT: D =

AUFGABE 5:
In welchem Jahr war von Glasenapp Kommandant des Huzarenregiments? JJJJ
Nach die einstellige (iterierte) Quersumme bleibt eine Ziffer übrig. Das ist E.
ANTWORT: E =

Wenn das Huzarenregiment zu Pferde in den Kampf zog, ritten sie durch das Kaldenkerker Tor über den Hondsdijk durch die Ländereien in Richtung Deutschland. Jetzt führt dieser Weg nicht mehr durch nach Deutschland, weil die A73 diesen Durchgang durchschneidet. Gehe wie die Huzaren durch das Kaldenkerker Tor (man darf die Türe im Tor öffnen, wenn sie zu ist) und weiter geradeaus über den Hondsdijk in Richtung Deutschland.

KH 4: N 51°19.803 - E006°08.555

AUFGABE 6:
Auf den Infotafel kann man lesen über den Burg und dem dazu gehörende Landgut.
Der Burghof war urspünglich eine Fabrik. Was war die Name der Fabrik? (Auf die Infotafel unten "De Kasteelboerderij" sucht man in der Zeile 12 und 13 die Wörter zwischen die zwei Kommas.) Die Infotafel ist nicht mehr da. Die Name der Fabrik ist: De Nederlandsche Mineraalwater Bron de snelle Sprong. Wie oft kommt die Buchstabe S vor in diese Name?
Verdopple das Ergebnis, dann bekommt man F.
ANTWORT: F =

Weiter via:
KH 5: N 51°19.877 - E006°08.610
(interessant ist es zu sehen wieviele Baumarten neben den Acker stehen)
nach

KH 6: N 51°19.891 - E006°08.420


AUFGABE 7:
Suche das Telefonnummer.
Die Ziffer, die übrig bleibt nach die einstellige (iterierte) Quersumme ist a =
a + K = G.
ANTWORT G =

KH 7: N 51°19.774 - E006°08.239

AUFGABE 8:
Wie ist der Name der Wanderroute die hier vorbei führt (sehe Schildchen)?
Die Addition von den Buchstabenwerten des 4. und 11. Buchstabe ist a.
Die Addition von den Buchstabenwerten des 1. und 12. Buchstabe ist b.
a - b = H
ANTWORT H =

KH 8: N 51°19.916 - E006°08.142

Unterwegs kann man gut sehen, dass neben dem ursprünglichen Türmchen des Kutschenhauses ein Neubau errichtet worden ist. Etwas weiter sieht man die Glaswand zwischen der alter Burg und dem neuen Teichpavillon.

AUFGABE 9:
Wie lautet der Titel dieses Kunstwerks?
Die Ziffer, die übrig bleibt nach die einstellige (iterierte) Quersumme der Anzahl der Buchstaben dieses Titels ist I.
ANTWORT: I =

KH 9: N 51°19.862 - E006°08.041

AUFGABE 10:
Hier sieht man den grossen Burgteich, “de Bas” genannt. Das Wasser fliesst von hier in den 4 Metern tiefer liegenden “Aalsbeek”. Um es den Fische möglich zu machen die Höhe zu überwinden, hat man hier eine Fischtreppe gebaut. Errechne die Durchschnittslänge der Stufen der Fischtreppe (Länge der Fischtreppe 95 Meter, Anzahl Stufen 38). In 2. Absatz findet man die Anzahl Meter und Stüfe (treden)).
Die Differenz der zwei Ziffern dieser Zahl ist J.
ANTWORT: J =

AUFGABE 11:
Wie viele senkrechte runde Gitterstäbe zählt man oben an der Fischtreppe im halbe Kreis?
Die Differenz der zwei Ziffern dieser Zahl ist K.
ANTWORT: K =

A= B= C= D= E= F= G= H= I= J= K=

Jetzt hat man alle Angaben um die Koordinaten der Cache zu errechnen.

FINAL (CACHE):

N 51°(B-A)(D+I).((A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)x(C+F)+JDD))

E006°0(DxK).((E+F+I+K)xD)(E-K)

WICHTIG:
 • Man muss das Pfad nicht verlassen um die Cache zu loggen!
 • Bitte versuche nicht AN, AUF ODER ÜBER DIE ZÄUNE ZU KLETTERN!
 • Benutze das HILFSMITTEL (siehe hint) um den Cache näher zu ziehen!
 • Achtet bitte auf (Hunden)Müggel!
 • Die Anwohner wissen hier gibt es einen Cache!
 • Hinterlasse Cache und Hilfsmittel bitte wie du ihn gefunden haben!
 • TIPP: Wenn Müggel sich näheren, kann man sich mit den Hühnern unterhalten!
TIPP: KH 10: N 51°19.678 - E006°08.205

Die Runde via diesen WP (etwa 500M. weiter als direct nach dem Parkplatz) führt den Burghof vorbei und zurück nach dem Parkplatz.

Viel Spass und viel Erfolg.
CIELKRIKKIES


1 PROFICIAT met FTF robje64
2 PROFICIAT met STF belleblaozer
3 PROFICIAT met TTF Gertie&LuukAdditional Hints (Decrypt)

[NEDERLANDS:]
[Hulpmiddel:] cnneqraubbsqwr ovw ebmrafgehvx rehvg gerxxra
[Cache:] fgrivt anne orarqra gerxxra
[DUITS:]
[Hilfsmittel:] Csreqrxbcspura orvz Ebfrafgenhpu urenhf mvrura
[Cache:] xeäsgvt anpu hagra mvrura

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

677 Logged Visits

Found it 592     Didn't find it 24     Write note 35     Temporarily Disable Listing 5     Enable Listing 5     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 9     Update Coordinates 1     Post Reviewer Note 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 113 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.