Skip to content

Alhedestien 16,6 Traditional Geocache

This cache has been archived.

luckykok: overgår til ny ejer

More
Hidden : 04/16/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Det er ikke alle beholdere der indeholder skrivesager, så husk selv
noget at skrive med. I hver ende af sporet er der en Bonuscache(en
i Viborg og en i Herning). For at finde disse skal du samle Hints i
nogle af cachene langs Alhedestien. Så hold godt øje med Hintene,
og husk at skrive dem ned.

”Alhedestien mellem Herning og Viborg er anlagt på den
nedlagte Herning-Viborg jernbane, der blev indviet i 1906 med det
formål at udnytte og opdyrke Alheden. Banen var allerede fra
starten en succes, og store transporter af mergel gav indtægter,
der var med til at forvandle heden til frugtbart agerland.
Togtrafikken fortsatte frem til 1971, hvor persontrafikken blev
indstillet. I 1977 ophørte også godstransport, hvorefter skinner og
sveller blev fjernet. Banen blev i de efterfølgende år belagt med
asfalt og fliser, hvorefter den daværende trafikminister Jan
Trøjborg i 1995 officielt kunne indvie Alhedestien som cykel-,
ride- og vandresti. Stisystemet er på 49 km., og på de første 46
km. fra Herning er jernbanens gamle kilometersten reetableret med
en sten for hver 200 meter. Disse kilomerersten anvender vi til at
identificere de enkelte cacher. Yderligere oplysninger om
Alhedestien kan bl.a. fås på følgende link (visit link)
http://viborg.dk/db/Turist.nsf/pdf/alhedestien/


I hver ende af sporet er der en bonuscache (en i viborg og en i
Herning). For at finde disse skal du samle hints i nogle af
cacherne langs Alhedestien. Så hold godt øje med hintene og husk at
notere dem ned.”


 


"Alhedestien between Herning and Viborg is located on the former
Herning-Viborg Railway. It was opened in 1906 with the aim to
exploit and cultivate Alheden. The track was already from the
beginning a success, and large movements of marl gave income which
helped to transform the moorland into fertile farmland. Rail
traffic continued until 1971, when passenger traffic was stopped.
In 1977 also freight traffic was suspended, and rails and sleepers
were removed. The course was in the following years coated with
asphalt and tiles. In 1995 could the then Transport Minister Jan
Trojborg officially inaugurate Alhedestien as cycling-, riding- and
hikingtrail. The trail-network is 49 km. and on the first 46 km.
from Herning the old railway milepost are restored with one stone
for each 200 meters. These milestone we use to identify the
individual caches. Additional information about Alhedestien be
found at the following link (visit link)
http://viborg.dk/db/Turist.nsf/pdf/alhedestien/


At each end of the track there is a bonus cache (one in Viborg
and one in Herning). To find these you must gather clues in some of
the caches along the Alhedestien. So keep your eye open and
remember to write down the hints.”


Herning hedder: N 56° AB.CDE E 008° FG.HIJ


Viborg hedder: N 56° KL.MNO E 009° PQ.RST

Additional Hints (Decrypt)

Sle - wn, qrz re qre znatr ns

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)