Skip to content

<

Turons de Viladecavalls

A cache by ferraniaina Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/02/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


TURONS DE VILADECAVALLS

Us convidem a fer una excursió per alguns dels turons que rodegen Viladecavalls. L'itinerari, per punts elevats, ens oferirà vistes immillorables de Viladecavalls, Terrassa, Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'abocador de Coll-Cardús. Conteu un mínim d'un parell d'hores de caminada per camins i corriols majoritàriament per l'interior del bosc de pi blanc (ombra assegurada!).

Deixarem el cotxe a mà dreta, al revolt d'abans d'arribar a Can Buxeres (gran rètol de fusta). Allà mateix ja trobarem indicadors. (WP00: N41º34.540/E001º57.312)

Primer de tot farem una visita al forn de calç WP01: N41º34.560/E001º57.333) on obtindrem el valor de “A” (Quantes columnes de pedres trobem davant del forn?).


Després enfilarem camí amunt cap al Turó de les Bassotes. Passarem pel trencall cap a la pedrera de Joan Purull (N41º34.637/E001º57.388), però el deixarem a la dreta i seguirem fins al pal indicador (WP02: N41º34.688/E001º57.199).

Tirarem amunt cap a la dreta per arribar ràpidament al Turó de les Bassotes (WP03: N41º34.652/E001º57.217), amb unes vistes espectaculars. Farem una paradeta i obtindrem el valor de “B” (Nombre de quadrats d'una línia de la xarxa de filferro que forma la part de dalt de la fita indicadora).

Recularem cap al pal indicador al WP02 i ara seguirem amunt, però cap a l'esquerra, cap al Turó de les Guixeres (WP04: N41º34.793/E001º56.916) on resoldrem el valor “C” (dels tres nombres que formen l'alçada d'aquest turó, escolliu el que no està repetit).

Seguirem el camí cap al Coll de Can Margarit (N41º34.854/E001º56.588) on deixarem la pista per enfilar-nos per un camí que surt a mà dreta. Uns metres més endavant, just abans d'un petit coll, marxa un corriol a l'esquerra (WP05: N41º34.840/E001º56.543) que ens portarà en franca pujada fins al Turó dels Quatre Termes (WP06: N41º34.710/E001º56.349). Aquí trobarem el valor de “D” (si la fita indicadora amb el número vuit es troba a la dreta del camí D=4, si es troba a l'esquerra D=2).

Continuem pel mateix camí que anirà baixant fins desembocar a una deteriorada pista forestal on trobarem un un corriol que surt a mà dreta amb indicacions de “Mirador de Can Ros”.

Després d'una pujada prou intensa apareix davant nostre el Turó de Can Ros, amb un vèrtex geodèsic on oneja una senyera (WP07: N41º34.579/E001º56.036). Vistes impressionants, obtenció del valor “E” (si ens hi fixem, podrem descobrir molt a l'aprop una antena de telecomunicacions: quantes franges de color vermell presenta?).

Ara ja podem fer els càlculs i anar a cercar el tresor! (penseu a mirar la pista -spoiler-).

Tresor a : N 41º 34. (B-A) (A+D) (D-E) / E 001º 56. (D-E) (E-A) (B-D)

Per tornar, tot i que hi ha altres opcions, us recomanem que recular fins al Turó dels Quatre Termes (WP06) i fins al Coll de Can Margarit. Un cop allà, tireu camí avall, a mà dreta, i al cap de pocs metres, seguiu pel corriol que surt a mà esquerra (torrentera on aviat trobareu marques de colors). Aquest corriol us portarà en baixada constant fins a un dipòsit d'aigua. Aquí connectem amb una ampla pista forestal que seguirem a l'esquerra. Ràpidament farem cap al Turó de Can Boixeres (WP09: N41º34.564/E001º57.081), deixarem a la dreta l'espectacular entrada, passarem pel passeig dels xipresos i ens trobarem, en un moment, al punt on tenim aparcat el cotxe.

Esperem que us hagi agradat! Si teniu un momentet, pareu a la Pedra Degollada, passareu pel davant i és digna de veure (deixant a part que amaga un petit catxé... - GC2RE3G -).

Contingut inicial del catxé (02/04/2011): Certificat FTF, llibreta , llapis, home-galeta, clip gegant, anell, agulles d'estendre, dinosaure, xapa estatut, futbolista.

English:

We invite you to do an excursion for some of the hills of Viladecavalls.
We will leave the car on the right, to the bend of before reaching Can Buxeres (big wooden label)(WP00: N41º34.540/ E001º57.312).
Firstk, will visit the oven (“Forn de calç”) (WP01: N41º34.560/E001º57.333) where will obtain the value of “A” (How many columns of stones find in front of the oven?).
Next, we will go up along the way direction to the first hill (“Turó de les Bassotes”). We will arrive to the stick indicator (WP02: N41º34.688/E001º57.199).
We will throw up, rightwards, to arrive quickly to the “Turó de les Bassotes” (WP03: N41º34.652/E001º57.217). We will do a stop and will obtain the value of “B” (Numeral of squared of a line of the lid of the cube).
We will back to the stick indicator to the WP02 and now will walk up to the second hill (“Turó de les Guixeres”, WP04: N41º34.793/E001º56.916) where will resolve the value of “C” (of the three numerals that form the height of this hill, choose what is not repeated).
We will follow the path to “Coll de Can Margarit” (N41º34.854/E001º56.588) where will leave the main path to go up for a path that go out on the right. Some meters further, leaves a little path on the left ( WP05: N41º34.840/E001º56.543) that will bring us until the next hill (“Turó dels Quatre Termes”, WP06: N41º34.710/E001º56.349). Here we will find the value of “D” (if the milestone with the number eight is on the right of the path D=4, if it is on the left D=2).
We continue for the same path that will go going down until a wider path. There we will find a crossing, will follow the indications of “Mirador de Can Ros”.
After an enough intense rise appears in front of ours the hill of “Can Ros”, where waves a Catalan flag (WP07: N41º34.579/E001º56.036). Impressive views, We find the value of “E” (if we fix us, will see an antenna of telecommunications: how many fringe of red colour presents?).
Now already we can do the calculations and go to look for the treasure! (You think to look thespoiler).
Treasure to : N 41º 34. (B-A) (A+D) (D-E) / E 001º 56. (D-E) (E-A) (B-D)

To go back will have to back first until the (WP06) and next until the neck (“Coll de Can Margarit”). Once there, go along the way down, on the right hand, and to the head of few metres, follow for the little path that go out on the left (where soon will find brands of colours). This path will bring you in constant drop until a deposit of water. Here we connect with a wide forest track that will follow on the left. Quickly we will do to the last hill ( “Turó de Can Boixeres”, WP09: N41º34.564/E001º57.081)
, will leave on the right the spectacular entry, will happen for the walk of the cipres and will find us, in a few time, at the point where have parked the car.
We expect that it have liked you! You can stop to the “Pedra Degollada”, a curious stone (and there are a little caché! - GC2RE3G - ).

Additional Hints (Decrypt)Cnffrh rager  yrf qhrf tenaf crqerf v zverh rager qhrf crqerf (zverh yn cvfgn - yn sbgb "fcbvyre"-!! )

Lbh jnyx orgjrra gur gjb ovt fgbarf naq ybbx sbe orgjrra gjb fgbarf (ybbx cubgb "fcbvyre"! ).Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)