Skip to content

Bikernieku meža pieminas memorials Traditional Geocache

This cache has been archived.

Pohatu Nuva: As there's been no cache to find for months, I'm archiving it to keep it from continually showing up in search lists, and to prevent it from blocking other cache placements. If you wish to repair/replace the cache sometime in the future, just contact us (by email), and assuming it meets the guidelines, we'll be happy to unarchive it.

More
Hidden : 04/08/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kordinates ir tik precizas, cik precizas var ielikt bez GPS!!!
Slepnis atrodas augstakaja pakalna, kas atrodams pie memoriala!!!
Sorry them who don´t speak Latvian but this cache isn't for you!!!
Lugums netaisit fotologus(zimulis tur ir)!

Bikernieku mežs ir liela kapseta. Lidz ša gada 30.novembrim — neiesvetita. Bikernieku meža 30.novembri tiks iesvetits pieminas memorials Otra pasaules kara upuriem, kuru kapavietas rodamas visa meža. Memoriala autors arhitekts Sergejs Rižs kopa ar arhitektu grupu pie ši projekta stradajis jau 15 gadus, un vina iecere — maksimali ieklauties reljefa, to izcelot, it ka šaja vieta zeme butu atverusies un kluvis redzams akmenu lauks, kas pazud zeme, — realizeta veiksmigi un izvairoties no sapju heroizešanas. Radita pieminas vieta, kuras vesturiskais patiesigums ir dzila saskana ar musdienigu makslas izpratni.

Bikernieku meža nacistu okupacijas gados, laika no 1941. lidz 1944.gadam, tika nogalinati aptuveni 46 500 cilveku. Nogalinatie ir ebreji, kas uz Bikerniekiem tika atvesti no Vacijas, Austrijas un Cehijas, nenojaušot, ka tas ir vinu pedejais celš. Šeit noslepkavoti ari Rigas civiliedzivotaji, pretošanas kustibu dalibnieki un padomju karagustekni, kuru likteni izlema PSRS, neparakstot konvenciju par karagustekniem.

1986.gada toreizeja Rigas izpildkomiteja projektešanas institutam Komunalprojekts uzticeja izstradat projektu fašisma upuru kapavietas sakopšanai Bikerniekos. Ka pastastija Latvijas ebreju kopienas Grigorijs Krupnikovs, iesaldeta projekta atdzimšana sakusies, pateicoties austrieša Erika Hercla, kura vecaki ari esot nogalinati Bikerniekos, Rigas apmeklejumam 1993.gada. Ar vina iniciativu projekta atbalstam piesaistija vairak neka divdesmit Vacijas pilsetu meru uzmanibu, kuru iedzivotaji gajuši šeit boja, un memorialam tika ieguts butisks finansials atbalsts. Bikernieku memoriala izbuvi finansejusi Vacijas Kara kapu aprupes tautas apvieniba ar Vacijas, Austrijas un Cehijas atbalstu. Kopejas izmaksas ir aptuveni 1 miljons Vacijas marku jeb 285 460 lati.

Additional Hints (Decrypt)

Frtn zna ynon:nhxfghzf argvrx xyng!
Znan zvynxn abqneor ve znavgvrf!:)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)