Skip to content

This cache has been archived.

Xson: Upphör att finnas!

More
<

Hunnebergs okända sjöar #11 (Östra Torvgraven)

A cache by Xson Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/12/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Observera! Koordinaterna stämmer inte!/Note! The coordinates are false! SWE Stövlar eller rejäla kängor är nödvändigt! Respektera den orörda naturen och visa hänsyn till dess innevånare! ENG Wellingtons or high walking boots are preferred (not to say necessary!)! Please show respect for the untached nature and it’s animals!

SWE: Östra Torvgraven är ett påhittat namn och heller ingen sjö, men med lite fantasi går det väl att få även detta vatten till en slags sjö! Här bröts torv till bränsle under perioder från 1919 fram till 1946 och fraktades med dåvarande torv-/ skogsjärnvägen fram till olika torvlador/upplag för vidare transport via väg (t ex Jonstorp) eller via linbana/järnväg (ovanför Jerpetorp). Torvgraven har till och från härbärgerat en del bäver, vilket inte minst all fälld björk visar på. En stor bäverhydda är placerad ungefär mitt på den östra kanten. Om man närmar sig platsen för denna cache med viss försiktighet, har man stora chanser att få se såväl hjort som älg, samt fåglar som trana, kungsörn, pilgrimsfalk. På vårvintern kan även orrspel studeras på platsen. För att få fram rätt koordinater till denna cache, måste ledtrådarna i samtliga cacher i serien ”Hunnebergs okända sjöar” (#1 t.o.m. #10) användas. I var och en av dessa cacher finns ett porträtt av en mer eller mindre känd person, med i vissa fall en del hjälptexter bifogade. Det gäller att bestämma personens födelse- alternativt dödsår och därefter subtrahera årtalet med 1900 enligt följande: a = A:s dödsår – 1900 (Hunnebergs okända sjöar #1 (Fridsjön) b = B:s dödsår – 1900 (Hunnebergs okända sjöar #2 (Gårdsjön) o.s.v. t.o.m. i = I:s födelseår – 1900 (Hunnebergs okända sjöar #9 (L:a Svartevattnet) j = J:s födelseår – 1900 (Hunnebergs okända sjöar #10 (St. Svartevattnet) Rätt koordinater fås därefter fram på följande sätt: N 58.19.XXX, där XXX = a+b+c+d+e E 012.30.YYY, där YYY = f+g+h+i+j OBSERVERA: De 10 ledtrådarna/cacherna kan tas i valfri ordning! ENG: ”Östra Torvgraven” (The remain of peat extraction) is sort of a nick name and it’s not a real lake, although with help of some imagination you surely can pretend also this water to be a lake. The peat extraction was going on here in periods between 1919 up until 1946 and the peat was then transported on the old peat & timber railway to differend peat barns or other storage places for further transport by truck (from Jonstorp) or by cable car/main railway system (from Järpetorp). Torvgraven has now and then been a resident for a beaver population, something not least made obvious by all the felld birches. Quite a big beaver hut is located close to the middle of the eastern side of the water. By carefully approaching this cache, the chance is fairly good that you will see an elk or a few red deers or maybe birds like Crane, Golden Eagle or Peregrine. In the time between winter and early spring you can follow the mating dance of the Black Grouse in this area. In order to get the correct coordinates to this cache you must solve the clues given in all caches called ”Hunnebergs okända sjöar” (#1 to #10). In each and every one of these caches you will find a portrait of a more or less well known person, sometimes with some small hints added. You are supposed to find out the person’s year of birth or year of death and then subtract this year with 1900 according to the following: a = A’s year of death – 1900 (Hunnebergs okända sjöar #1 (Fridsjön)) b = B’s year of death – 1900 (Hunnebergs okända sjöar #2 (Gårdsjön)) and so on, up until and including i = I’s year of birth – 1900 (Hunnebergs okända sjöar #9 (L:a Svartevattnet)) j = J’s year of birth – 1900 (Hunnebergs okända sjöar #10 (St. Svartevattnet)) You will finally get the correct coordinates for ”Hunnebergs okända sjöar” #11 as follow: N 58.19.XXX, where XXX = a+b+c+d+e E 012.30.YYY, where YYY = f+g+h+i+j NOTE: The 10 clues/caches can be taken in any order!

Additional Hints (Decrypt)

Qrg fbz irexne zrfg hccraoneg äe vagr nyygvq yöfavatra!/Jung frrzf zbfg boivbhf vf abg nyjnlf gur fbyhgvba!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.