Skip to content

This cache has been archived.

Octa Ceres: Hei chieftig,

Det har nå gått 30 dager eller mer etter min forrige melding, og jeg har ikke registrert tilbakemelding om denne geocachen fra deg. På grunnlag av dette arkiveres derfor oppføringen til geocachen på nettsiden www.geocaching.com

Husk å fjerne eventuelle rester etter geocachen så snart som mulig, hvis den ikke er registrert i andre systemer. Dette for å hindre forsøpling.

Med hilsen
Octa Ceres, reviewer for Norge og Svalbard.

English version:

Hello chieftig,

30 days or more has passed since my last message regarding this geocache. No answer or message has been registered, so I am archiving this geocache on the web page www.geocaching.com. Please remove any remains of the geocache, if it’s not registered in another location based game. This is to avoid littering from any remains of the geocache.

With regards
Octa Ceres, reviewer for Norge and Svalbard.

More
<

Gangsteinane

A cache by chieftig Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/24/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Denne cachen benytter en chirp / This cache uses a chirp

De endelige koordinatene til denne cachen finnes vha en Garmin GPS, og en chirp lokalisert ved cachens originale koordinater. Chirpen ligger ved et fint sted for en grilltur med mulighet for bading i Figgjo-elva. Om du ikke har tilgang til en GPS med mulighet for kommunicasjon med en chirp, kan du løse oppgaven vedlagt cachen for å finne koordinata. / The final coordinates for this cache is obtained through a Garmin GPS, and a chirp located at the original coordinates of the cache. If you do not have access to a GPS with possibilities for communicating with a chirp, you can solve the task in the attachment to find the cache.


Parker på ett av to oppgitte vegpunkt for parkering. Det er en liten gåtur fra chirp til cache. Vær obs på at det kan gå storfe eller hester på enkelte områder. / Park on one of two given waypoints for parking. There is a short walk from the chirp to the cache (between 0.5 and 1 km). Be aware of livestock in some areas.


På Øksnevad i Klepp kommune ligg det ei samling steiner over elva, som kalles for gangsteinene. Disse ble fra gammelt av brukt som veg over elva, og blant anna mi mormor brukte desse steinane for å koma seg på skulen.


Det er bygd ein kultursti fra Øksnevad videregående skule, og ned langs figgjoelva:


Øksnevad kultursti (fra Øksnevad vgs sine sider)


Fornminner.no skriver følgende om stedet:


Sør for Asperhøl i Figgjo finst restar av eit gammal vegfar. Det er kring 40 m langt og ca. 2,5 m breitt. Vegen kjem frå aust ned ein bakkeskråning og går vinkelrett på elva. l vest er åkerstein blitt tippa, slik at vi ikkje veit sikkert om vegen har gått ned til elva eller gjort ein sving her og følgt elvebreidda vidare sørover.


Vadesteinar
Kring 100 m sørvest for vegfaret ligg vadesteinar (gangsteinar) som perler på ei snor tvers over Figgjo. Desse steinane knyter dei to elvebreiddene saman. Namnet Øksnevad har opphavet sitt i ein slik vadestad. Første leddet i namnet tyder oksar, slik at tolkinga blir vadestad for oksar. Truleg har både folk og fe vandra over elva her. Vadet har nok også hatt tilknyting til vegfaret lenger oppe.
Vi veit at det har gått ein gammal ferdsleveg mellom Stangeland på vestsida av Figgjo-elva og Øksnevad på austsida. Denne vegen blei brukt som kyrkjeveg for folk frå Stangeland-gardane, fordi dei tilhøyrte kyrkja i Klepp. Vegen var knytt til gangsteinane over elva. Det er nok restar etter denne vegen som ligg att på Øksnevad. Alderen på vegen er vanskeleg å bestemma, men det kan tenkjast at han er frå mellomalderen.


Vadesteiner


Additional Hints (Decrypt)

Haqre fgrvare / Haqre fgbarf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.