Skip to content

Púchovská skala/ Puchov rock Traditional Geocache

This cache is temporarily unavailable.

ForestReviewer: Logy od kešerov ťa upozorňujú na chýbajúcu kešku.

Owner má pravidelne svoju kešku navštevovať a opravovať nahlásené problémy. Je to súčasťou zodpovednosti majiteľa kešky. V prípade, ak owner nemôže vyriešiť problém hneď, mal by kešku disablovať - vypnúť - tentoraz ju vypínam za teba ja.

Prosím ťa o reakciu v priebehu max. 4 týždňov.

Vďaka za tvoje porozumenie a staroslivosť.


ForestReviewer (Peter) - Community Volunteer Reviewer for Slovakia
Geocaching.com | Help Center | Guidelines | Regional Guidelines

More
Hidden : 04/28/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš v blízkosti Púchovskej skaly s možnosťou panoramatického výhľadu na Púchovskú dolinu.

Púchovská skalaVelký kus pri odhalovaní tajomstiev dejinného vývoja mesta urobil barón Emil Friedrich Johannes Hoenninng O’ Caroll, rodák z Hildeshermu, ktorý je pochovaný v Púchove. Pricinil sa o odhalenie tajomstiev púchovskej Skaly, odkial pri prekopávaní sídliskových vrstiev získal množstvo pozoruhodných nálezov. Od roku 1888, po pociatocnom úspechu, ked tu našiel bronzový náramok a dve velké bronzové spony, prikrocil k sústavnej výskumnej práci a Skale sa už venoval natrvalo. Výskumy potvrdili, že sa tu na pomerne malom priestore nachádza viacero periód starých kultúr od staršej doby kamennej po dobu rímsku. Výsledky jeho výskumnej práce sú uložené v zbierkach Slovenského národného múzea v Martine, ale i v Budapešti a vo Viedni. Jedinú známu podobu Skaly vyhotovil práve Hoenning. Zachytáva archeologickú situáciu a upozornuje aj na ludovú tradíciu: bralo vraj pripomína Máriu Teréziu s jej dvorným radcom Václavom Antonínom Kounicom. Dnes má Púchovská skala úplne inú podobu, pretože v minulom storocí slúžila ako kamenolom.

Puchovska skala je dnes vyhladavanym oddychovým miestom, pričom v roku 2011 sa Neformálna skupina Púchovská skala pustila do projektu revitalizácie tejto oddychovej zóny. Od konca roku 2012 sa môžete ukryť pred dažďom v altánku a vystúpať na vrchol skaly po turistických schodoch postavených v rámci projektu.The Puchov rock

A great job in discovering historical development of the town had been done by baron Emil Fredrich Johannes Hoenning O´Caroll, a native from Hildesherm, who was burried in Púchov. He did research of the Púchov Rock, where he found many remarkable objects. Ater the first important success in 1888 when he found a bronze bracelet and two bronze clips he devoted his work and research to the Rock for a long time.It was justified that in a quite small territory of this place there were a few periods of all cultures from the older Stone Age till the period of the Roman Empire.The results of Hoenning´s investigation have been housed not only in the Slovak National Museum inMartin, also in Budapest and Vienna.The only known look of the Rock has been made by Hoenning. This picture shows the archaeological situation and refers to the folk tradition:it was said that the rock reminded of Maria Therese and her court counsellor Václav Antonín Kounic. The Púchov Rock nowadays has an absolutely different look as there was a stonepit in the previous century there.


Cache bola adoptová od 3PIGSteam. Týmto im chcem poďakovať. Prosím, venujte zvýšenú pozornosť maskovaniu.

Additional Hints (Decrypt)

Iryzv iýenmaá chxyvan,
cbq chxyvabh wr ilgúžraá bqzran./ haqre gur Ebpx , haqre gur svffher

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)