Skip to Content

<

Erbenka

A cache by HlavaCzech Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/17/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato jednoduchá keška vás ceká u místa, kde stávala borovice Erbenka, u které sedával spisovatel Karel Jaromír Erben pri psaní svých del. Dnes už tu borovice nestojí, pripomíná ji pouze pametní kámen.
Predem se omlouvám, zda je objekt špatne zameren, nemám nejpresnejší prístroj. Místo je celkem dost prošacované tak budte ostražití ;). Hodne štestí :)

Borovice Erbenka

Erbenka

Borovice Erbenka byla považována za jeden z nejvýznamnejších památných stromu na území Ceských zemí. Rád pod ní sedával Karel Jaromír Erben, který ji a a její povesti zachytil ve svém díle. Psala o ní i rada další autoru, byla zpodobnována mnoha ilustrátory, opredena radou povestí... Stála u Kostelce nad Orlicí na kraji lesa nedaleko od levého brehu Divoké Orlice v míste, kterému se ríká Lipová strán. Zanikla necekane v listopadu 1934, kdy ji rozlomil vichr.

Z odborného hlediska se na Erbenku ve svém díle zameril pedagog a ochránce prírody František Hrobar. V dobe vydání jeho první knihy o památných stromech byla Erbenka jen nekolik let padlá a autor neuvádí základní informace. Považoval je za notoricky známé, protože je v té dobe citoval soudobý tisk i národopisné publikace. Z techto duvodu neuvádí míry stromu ani odhad veku, stejne jako vynechává vetšinu místních povestí a pouze odkazuje na starší díla a clánky z tisku, které jsou dnes hure dostupné:

  1. Dominik Filip: Staré stromy ceského severovýchodu, Cesta I, 103, 1918
  2. Dominik Filip: Povesti ze severovýchodu Cech, Národopisný vestník cs., 16, 3-4, Praha 1929
  3. František Hrobar: Stromové povesti Kostelecka a Rychnovska (Krása našeho domova, roc. 23)
  4. K. Prokeš: Památné stromy ceského severovýchodu (Královehradecká rocenka, 1914, str. 6-7)
  5. G. J. Lašek: Památné stromy na Kostelecku a Rychnovsku (Feuilletony v Orlicanu)
  6. Vlastivedný sborník Kostelecka a Rychnovska (po roce 1918. - František Pavlišta: Stromy tradicí a stárím památné, str. 65)
  7. Stanislav Dvorák: Povesti Rychnovska 1939 O zlatém zvonu v Kostelci nad Orlicí str. 21-29
  8. Prof. Jirí Janda: O vhodné ochrane ptactva (snímek prejatý z Krásy našeho domova jako príklad vhodného shromaždište a nocovište pro ptactvo).

Historie, literatura a povesti

Erbenka byla oznacována jako duchovní majetek ceského národa. Nejznámejší povest o borovici a zlatém zvonu zaznamenal Karel Jaromír Erben v básni Veštkyne ze sbírky Kytice (úryvek):

… Až z oné strany nad Orlici reku nový les vítr zaseje, až mlází vzroste, až i svého veku, boroví toto dospeje; a toho lesa krajní borovice až sama sebou dožije, uschne a zetlíc padne do Orlice a již i koren vyhnije: tehdáž vyryje prijdouc divá svine poslední zbytky na pruhon, a tu pod nimi z rumu v rozvaline zjeví se zase zlatý zvon. …

Povest o zlatém zvonu pod borovicí ve strucné podobe uvádí Alois Jirásek ve Starých povestech ceských: Za dávných, dávných casu stával nad Orlicí rekou, tam, kde nyní mesto Kostelec, nádherný kostel. V tom kostele na veži visel zlatý zvon. Ale kostel, vež i zvon propadly se do zeme, když lid príliš hrešil. Než kostel se opet zaskví nad údolím na svém míste a zlatý zvon se opet rozhlaholí, ohlásí nový, zlatý vek. Nežli však cas ten nastane, oseje vítr za rekou strán, borové mlází tam vyrazí a vzroste v temný les. Až krajní borovice toho lesa uschne a koreny její zetlí, prijde cerná svine, vyryje její koreny a vyreje pod nimi zlatý zvon, jenž z místa svého, kde se propadl, bude putovati dlouho podzemní poutí až do korenu toho starého stromu.

Soucasnost

Erbenka byla jednou ze zastávek naucné stezky J. S. Gutha Jarkovského otevrené 21. kvetna 1922. Po zániku borovice se místní okrašlovací spolek a odbor Klubu ceskoslovenských turistu zabývaly možností realizace památníku. Hlavní iniciátori byli reditel Pivrnec a lékárník Boehm, kterí spolu s rídícím ucitelem Bílou a s pomocí správce Vacka na náklad kosteleckých turistu vystaveli roku 1939 žulový památník.

Patronát nad pomníkem ochotne prevzalo mesto Kostelec nad Orlicí za vedení starosty reditele Krejcíka. Prurez a cásti kmene byly uložené v mestském muzeu.


Zdroj: Wikipedie


Erbenka

Additional Hints (Decrypt)

ibqav mqebw

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.