Skip to Content

<

Svinecea Mare - highest mountain of Czech Banat

A cache by devce.z.hane Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/27/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Svinecea Mare - nejvyšší hora českého Banátu, 1226 m n. m. Viditelná na desítky kilometrů kolem - dvouhrbý velbloud či ležící těhotná žena.

Keš byla založena při příležitosti značení modré turistické značky spojující české vesnice v Banátu. Čtyri dny jsme šli 80 km dlouhou trasu mezi vesnicemi Šumice a Rovensko a malovali značku na stromy, kameny, ploty. Aby čeští turisté nejezdili jenom do západní části českého Banátu, ale aby se vydali i dál, do hor a k salaším, s knihou Karpatské hry od Miroslava Nevrlého v batohu.

Kilometr po kilometru po hřebeni, nad ostrými údolími potoků pastvinami kolem salaší, těch přes léto obývaných i těch navždy rozbořených. Na verandách se dá přespat, blízko je voda. Štestí je darované kolo ovčího sýra. Nepříjemnost jsou ovčáčtí psi - vemte si na ně petardy. Nekonečné bukové lesy, milión otevírajících se rezavých pupenů. Na konci dubna se všude bíle prozrazují švestky, trnky, třešně.

Šumice je zapomenutá česká vesnice daleko od ostatních, orámovaná lesem, na barevném hřbitově leží více lidí než jich pase krávy ve vesnici. Starý pan Veverka vytahuje vědro ze studny.

Rovensko je obraz jako z jiné doby a zároveň z příručky krajinného rázu. Všechno je tady nahoru a dolu, rovina je jen lidmi vydobytá - cesta, dům. Pruhy polí, svobodné krávy a prasata, štíhlé velekupy loňského sena.

Mezi Šumicí a Rovenskem je horská cesta jako po provazochodeckém lanu nad krajinou. Kraluje jí Svinecea Mare, modravá hora, kterou je nutno uctivě obejít ze všech stran. Na vrchol vede zelená odbočka, křižuje les, šplhá po vápenci na kamenité náměstí na vrcholu. A tam...

... kdo najde, nechť "přidá svini minci".
Protože bohatý je ten, kdo rozdává.
Na paměť Banátu, který nám připomíná dávno v nás.

--------------------------------

Svinecea Mare - the highest mountain of Czech Banat, 1226 m n. m. Visible from tenths of kilometres around - a camel or a liyng pregnant woman.

The cache was founded on the occasion of marking the blue-coloured walking trail connecting Czech villages in Banat. Four days we were walking 80 km-long way between the villages Šumice and Rovensko and we painted the trail blazing on trees, rocks, fences. For Czech tourists, to prevent them from visiting just the western part of Czech Banat, but to make them ramble even further into the mountains with a book "Carpathian games" in their backpacks (it is a poetic Czech book for wanderers in Carpathians).

Mile after mile along the ridge, above the sharp valleys of streams, through pastures around the shepherds' huts, those occupied over the summer and those ruined forever. It's possible to camp on verandas, water is nearby. Happiness is a donated lump of sheep cheese. Shepherds' dogs are a nuisance - take crackers with you. Endless forests of beech, a million of opening rusty buds. At the end of April the plums, sloes and cherries give themselves away with whiteness everywhere.

Šumice is a forgotten Czech village far from the others, framed by woods, on a colourful cemetery there lie more people than there are in the village, grazing cows. Old Mr. Veverka pulls the bucket from the well.

Rovensko is a picture from another era and at the same time the one from the handbook of landscape character. Everything is up and down there, the plane is just built up by people - a path, a house. Strips of fields, free cows and pigs, slim mega-piles of last year hay.

Between Šumice and Rovensko there goes a path like a rope of a rope-dancer tightened over the landscape. Svinecea Mare (shortly - Swine) is a sovereign, bluish mountain that must be passed around respectfully from all sides. There the green path goes up the slope, it crosses the forest, climbes on the limestone to the rocky square on the top. And there...

... who finds, let him/her to 'add coin to the swine."
Because the rich is the one who gives.
In memory of Banat, which reminds us of something ancient inside us.

--------------------------

Kdo znacil? Who was marking?
Eva Krásenská, Brno
Petr Goliáš, Brno
Zdenek Frélich, Opava
Veronika Frélichová, Opava

Additional Hints (Decrypt)

10-15 z crecraqvphyneyl sebz gur gbc one haqre gur ebpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

10 Logged Visits

Found it 5     Write note 3     Publish Listing 1     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 4 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.