Skip to content

#6 okruh Vtacnik - Hradne ruiny Traditional Cache

This cache has been archived.

FitReviewer: Nemá zmysel dlhšie čakať. Owner nie je geoaktívny už vyše 4 roky. Prosím, stiahnite niekto pozostatky kešky z terénu.


Ahoj Hojom,

mrzí ma to, ale nedostali sme od teba žiadnu reakciu. Preto tento listing teraz archivujem, čím sa ostatným kešerom otvára priestor pre založenie novej kešky niekde v okolí a hra tak môže pokračovať.


Ak po tvojej keške zostali v teréne nejaké zvyšky, prosím o ich odstránenie. Súčasťou hry Geocaching je aj zásada "Leave no trace" - nezanechať po sebe žiadne stopy, ktoré by mohli byť vnímané ako negatívny zásah do životného prostredia.


Pokiaľ sa niekedy v budúcnosti rozhodneš svoju kešku opäť oživiť, budeme veľmi radi! Prosím, premysli si, či zvládneš aj jej následnú údržbu a ak áno, založ ju ako novú kešku, s novým listingom. Ak je totiž keška archivovaná reviewerom z dôvodu nedostatočnej údržby, z archívu ju už vyberať nemáme.

V mene všetkých nálezcov tvojej kešky ti ďakujem za zábavu, ktorú nám priniesla.

FitReviewer (Matúš) - Community Volunteer Reviewer for Slovakia
Geocaching.com | Help Center | Guidelines (Pravidlá) | Regional Guidelines
Odpovede na základné otázky (nielen) ohľadom zakladania kešiek nájdeš v mojom profile.


Referenčné odkazy:
Guidelines - Keep cache page active
Help Center - 6.4. Maintenance expectations
Help Center - 7.15. Archive a geocache

More
Hidden : 06/13/2011
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Hradné ruiny
Jednou z najznámejších a v posledných rokoch hojne navštevovaných lokalít ležiacich pod najvyšším vrcholom pohoria Vtácnik je Hrádok. Je to výrazný stupnovitý a zalesnený vrch clenený na dve základné casti. Prvou je priestor okolo výškového bodu kóta 662 m.n.m., inak poloha zvaná Horný Hrádok. Je to od vrcholovej casti nižšie na sever položená plošina so zvyškami základov po stredovekom hrádku (odtial názov). Druhou je asi 500 metrov dlhý vrcholový pás súboru skál ležiaci vo výškovom rozpätí 650 až 715 m.n.m. Aby ste si vedeli spravit predstavu o pôvodnej velkosti a prirodzenej ochrane stredovekého Hrádku, ktorú mu zabezpecovalo toto skalné bralo, keška Vás privedie až na úplný okraj skalnatej plošiny, na ktorej sa hradisko rozprestieralo. Odporúcam zastavit sa aj na nižšieuvedených waipointoch, ktoré Vás cestou zavedú ku zvyšku hradných ruín a na miesto s krásnym výhladom na Bystriciansku dolinu.

RYCHLA NAVIGACIA


!!! POZOR – tato keska je sucastou serie „okruh Vtacnik“. Obsahuje cislo, ktoré doplna suradnice premiovej #13. Nezabudnite si cislo poznacit!
Hradné ruiny Hradné ruiny
Castle ruins

One of the most famous and in recent years much frequented sites lying below the highest peak of the mountain range Vtá?nik is a Castle. It was a major stage and wooded hill divided into two basic parts. The first is the space around the vertical section elevation 662 meters above sea level, otherwise known position upper Catle. This is below the top of the raised platform to the north with remnants of the foundations of the medieval castle (hence the name). The second is about 500 m long strip of the top set of rocks lying in the altitudinal range from 650 to 715 m. Before you know an impression of the original size and the natural protection of a medieval castle, which he secured the the cliffs, cache will lead you to the very edge of a rocky plateau, on which the castle lied. I recommend to stop waipointoch out below, you are introduced through the rest of the castle ruins and the place with beautiful views of the Bystri?ianska valley.
! CAUTION - This cache is part of a series of "circle Vtacnik. Contains a number, which as a premium coordinates # 13th. Remember to note the number!

Additional Hints (Decrypt)

an xbapv iepubybirw cybšval i cenib, šgeovan i fxnyr cbq fgebzbz (gebpuh mbfgúc) SBGBUVAG ng gur raq bs gur gbc qrpx va evtug, pyrsg va gur ebpx haqre gur gerr (fyvtugyl qbja) SBGBUVAG

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)