Skip to content

#13 okruh Vtacnik - Pod Koncitou (premiova) Mystery Cache

This cache has been archived.

ForestReviewer:
Mrzí ma to, ale nedostali sme od teba žiadnu reakciu. Preto tento listing teraz archivujem, čím sa ostatným kešerom otvára priestor pre založenie novej kešky niekde v okolí a hra tak môže pokračovať.


Ak po tvojej keške zostali v teréne nejaké zvyšky, prosím o ich odstránenie. Súčasťou hry Geocaching je aj zásada "Leave no trace" - nezanechať po sebe žiadne stopy, ktoré by mohli byť vnímané ako negatívny zásah do životného prostredia.


V mene všetkých nálezcov tvojej kešky ti ďakujem za zábavu, ktorú nám priniesla.

ForestReviewer (Peter) - Community Volunteer Reviewer for Slovakia
Geocaching.com | Help Center | Guidelines (Pravidlá) | Regional Guidelines


Viac info:
Pravidlá - Udržiavaj svoju kešku - prosím, oboznám sa s pravidlami.
Help Center - 7. Ownership after publication - všetko, čo potrebuješ vedieť o údržbe kešiek.
Help Center - 7.15 Archive or unarchive a geocache - po archivovaní zober kešku z terénu.

More
Hidden : 06/13/2011
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Prémiová pod Koncitou
Upozornenie : cache sa nenachádza na uvedených súradniciach !!!

Koncitá je chránený celok o výmere 10,000 m2 vyhlásený v roku 1973. Je to prírodná pamiatka a výmera ochranného pásma je 287,600 m2. V oblasti je zakázaná tažba dreva a to je aj dôvod, preco je tu les taký starý a nepoškodený. Súcastou tohto celku sú menšie andezitové bralá a rozvaliny nachádzajúce sa na malom nevýraznom hrebeni. Priamo nad vami sa týci Koncitá, medzi horolezcami nazývaná Hadia skala. Je to 30 m vysoká, andezitová skalná veža, ktorá vycnieva z hustého lesného porastu (bohužial, vežu vidno len z hora, z prístupovej cesty smerujúcej ku kamenolomu). Toto miesto je zároven vstupnou bránou do Gepnárovej doliny v pohorí Vtácnik. Oblast je obklopená panenskou prírodou a je priamo predurcená na strávenie príjemných chvíl relaxu a športu v horskom prostredí. V bezprostrednom okolí sú ideálne podmienky pre turistiku, cykloturistiku, horolezectvo a teraz už aj geocaching.

Prémiová pod Koncitou Prémiová pod Koncitou Prémiová pod Koncitou

Ku samotnej keške
Kto by sa rozhodol príst a odlovit si v tejto oblasti na rýchlo len túto kešku, ten bude asi sklamaný. Jedná sa o mystery cache, kde je potrebné prejst celý okruh a nájst všetkých ostatných 12 kešiek na to, aby ste získali finálne súradnice. V každej keške zo série #1 - #12 “okruh Vtácnik”, sa nachádza na krabicke pri oficiálnom znaku GC (aj v logbooku) jednociferné císlo (s výnimkou #7 – výpocet uvedený v jej listingu), ktoré si je potrebné poznacit, lebo ich budete doplnat do súradníc finalu tejto mystery cache. Pre kontrolu správnosti tvorí súcet všetkých císel sumu 67. (Ak by ste náhodou niektorú, max. 1 kešku nenašli, môžete si hodnotu císla uvedeného na nej vypocítat odcítaním vášho súctu od 67). Pokial ste teda prešli celú sériu a dostali ste sa až na toto miesto, môžete si oddýchnut, prípadne sa obcerstvit a popri tom si doplnit súradnice finalu z císiel, ktoré ste si starostlivo zaznacili.

FINAL : S 4A BC DEF , V 01G HI JKL
A – stage 1, B – stage 11, C – stage 3, D – stage 10, E – stage 7 (pocet písmen slova, ktoré tvorí odpoved na hadanku), F – stage 5, G – stage 12, H – stage 2, I – stage 4, J – stage 6, K – stage 8, L – Stage 9.
To nie je vsetko. Teraz si od vypocitanych suradnic "S" odcitajte od posledneho trojcislia 29 a od "V" 4. Mozete ist na odlov :) Happy caching !!! Prvý nálezca tejto prémiovej kešky po presune si nájde v krabicke kupón na obcerstvenie v nedalekej horskej chateRYCHLA NAVIGACIA
Under Koncitá (premium).
Note: The cache is not on these coordinates!
If you have gone through the whole series and get you up to this point, you can relax, or to refresh and in doing so you add the coordinates of the final numbers that you added are carefully.
Cottage under Koncitá and can become the gateway to Gepnárova valley in the mountain range Vtácnik. It is surrounded by unspoiled nature and its location is predestined to spend pleasant moments of relaxation and sport in the mountain area. In its immediate surroundings are ideal for hiking, biking, climbing, and now geocaching :). Classic wooden Alpin cottages and family atmosphere makes visitors feel at home. It is suitable not only for tourists but also for families with children who seek a quiet place to spend active leisure. Always helpful staff, and very pleased to serve you landlady comprehensive sports activities after a wide selection of beverages and delicious meals. Cottage is open daily from 11.00 am and by including a small playground.
In the event that you want in the mountain range and spend more days to secure the cottage accommodation, contacts are at the following link: http://www.azet.sk/firma/35965/chata-pod-koncitou/. Now the cache itself.
Who would chose to come and have fished in this area as quickly for this cache, this will probably be disappointed. This is a multicache, where it is necessary to go full circle and find all the other 12 caches to get the final coordinates. In each cache in a series of # 1 - # 12 "circuit Vtácnik", is located on the box with the official emblem GeoCaching (in the logbook) one-digit number (with the exception of # 7 - The calculation mentioned in the listing), which is necessary to write down, because they will collect in the final coordinates multicache.
To check the accuracy of numbers is the sum total of all 67.
FINAL: S 4A BC DEF, 01G HI JKL
A - Stage 1, B - stage 11, C - stage 3, D - Stage 10, E - Stage 7 (number of letters the word, forming answer brain-teaser), F - Stage 5, G - Stage 12, H - stage 2, I - stage 4, J - Stage 6, K - Stage 8, L - 9th Stage
That's not all. Now, from the calculated coordinates "S" from the last three nubers subtract 29 and the "V" 4. You can go to catch:) Happy caching ! First finder of this cache after muving can find a premium in the coupon box at the Cottage under Koncitá. If on the personal attendant knew nothing, let him call the owner :).

Additional Hints (Decrypt)

vybxb i zvfpniwna qbc nren rug av gfrteny rgu erqah

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)