Skip to content

<

Rasteplassen ved Hårr

A cache by Hobbis Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/26/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

RASTEPLASSEN VED HÅRR
Dette er en fin plass å ta en liten pause i kjøringen på. Her kan du se på havet, Jærlandskapet, fugle- og dyre-livet. Nå har du også muligheten til å ta en cache her.

Mange av gårdene på Jæren er rike på kulturminner fra forhistorisk tid. Et eksempel er gården Hårr, ytterst på Jærkysten. Gravhaugene dominerer, men det finnes også nausttufter og spor etter hus.

En strandvoll fra Harabekken og nordover til Bringsvågen har for lenge siden laget en god havn. Strandvollen ligger 3-4 m.o.h. Innenfor denne naturlige ”moloen” ligger en gjengrodd lagune som i dag er myr. Ved denne lagunen lå det i folkevandringstiden (400 – 600 e.Kr) fire nausttufter. Tre av dem ligger parallelt ned mot myra. De er mellom 12 og 18 meter lange. Den siste nausttufta er ca 12 meter lang og ligger på en strandvoll nord for myra. Det er også tre graver i dette området. Den største er synlig fra fylkesvei 44, og er ca 10 meter i diameter og nesten 2 meter høy.

Det er tatt ut prøver fra myra som viser at lagunen er grodd igjen rundt 1300 e.Kr, dvs midt i middelalderen.

Et av de mest kjente funnene frå Hårr er langt yngre enn disse nausttuftene. Dette er sølvskatten som ble funnet av Peter Laurits Larsen Horr i 1894. I vikingtiden, trolig rundt år 1025 ble sølvskatten lagt i et horn og gravd ned i jorden. Myntene var blant annet angelsaksiske, irske, tyske og arabiske. Det ble også lagt ned et sølvkrusifiks i hornet. Myntene og krusifikset kan ha kommet til våre kanter gjennom handel eller plyndringstokter.


A sandy ridge extending from Harabekken north to Bringsvågen once provided a welcome harbour for small boats. The sandspit, rising 3-4 metres above sealevel, offered a natural breakwater. Inside, following many centuries of sinking seas and encroaching vegetation, the original shallow lagoon has now become a marsh.

In the Migration Period (400-600 AD) four boathouses were build close to the lagoon. Three, which lie parallel to the present-day marsh, are 12-18 metres long. The fourth, about 12 metres long, lies on a sandspit north of the marsh. Three graves are also found, the largest some 10 metres in diameter and 2 metres high at its peak.

Tests of the marsh show that the lagoon became vegetated in about 1300 AD in the darkest years of the Middeavel times.

Perhaps the most notorious treasure found at Hårr is actually much younger than the boatshed ruins, namely the remarkable hoard of silver found by Peter Laurits Larsen Horr in 1894. In the Viking Age, we believe in about 1025 AD, a trove of silver coins was concealed in a hollowed-out horn and buried in the ground. The treasure came from corners of the known world, including Anglo-Saxon, Irish, German and Arabic currency. A silver crucifix was also found. The treasure may have arrived on our shores by legitimate trade, or – who knows? – perhaps by looting and pillage.

Source: Informationboard at the site.


Additional Hints (Decrypt)

Zryybz fgrvare

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)