Skip to Content

<

Tresicky rybnik

A cache by Spasik Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/18/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Opet nenárocna tradicka. Doufám, ze se bude líbit nez moje
první keš celkem jsem si s ní vyhrál.


Tresický rybník


Nevstupujte na SOUKROMÝ POZEMEK!!!


Rybník

Popis

Melký eutrofní rybník, ležící cca 6 km východne od Chlumce nad Cidlinou v býv. okrese Hradec Králové pri rece Bystrici mezi obcemi Kosicky a Obedovice. Svojí rozlohou (témer 70 ha) patrí mezi nejvetší a nejstarší (první zmínka pochází již z roku 1467) z mála dochovaných rybníku kdysi rozsáhlé Chlumecké rybnicní soustavy. Tato soustava byla pozoruhodne technicky rešena, ke vzniku rybníku využili tehdejší stavitelé geomorfologického obrazu krajiny a rybníky budovali v místech bývalého recište Labe, které temito místy protékalo v období pleistocénu.Terasy, vytvorené rekou jsou dodnes patrné. Mezi nekolik málo dalších dochovaných rybníku této soustavy, která casove, technicky a cetností vodních ploch si v nicem nezadala a v mnohém i predcila budoucí jižní Cechy, patrí mj. Žehunský rybník, Starochlumecký rybník, ci rybník Proudnice. V soucasnosti urcují tvár blízkého okolí Tresického rybníka cetné písníky a pískovny.
Tresický rybník svým charakterem vytvárí príznivé prostredí pro hnízdení rady zajímavých druhu, vázaných predevším na litorální porosty. V jeho jižní až západní cásti jsou zachována refugia rozmanitých litorálních porostu, která hostí radu zvlášte chránených ptacích druhu - bukace velkého (Botaurus stellaris), bukácka malého (Ixobrychus minutus), chrástala malého (Porzana parva), chrástala vodního (Rallus aquaticus), círky modré (Anas querquedula), slavíka modrácka (Luscinia svecica cyanecula) ci rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus).
Západ slunce
Díky prítomnosti maloplošných vodních nádrží s castou manipulací s hladinou byla na lokalite pozorována radu druhu bahnáku (celkem 25 druhu), z nichž nekterí jsou ve východních Cechách zjištováni jen ojedinele: vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis), tenkozobec opacný (Recurviostra avossetta), kamenácek pestrý (Arenaria interpres), jespák písecný (Calidris alba) ci jespák rezavý (Calidris canutus). Brodiví (zjišteno 9 druhu) se na lokalite shromaždují v poctech cítajících nekolik destítek jedincu. Okolní louky jsou zajímavé pravidelným hnízdním výskytem kriticky ohroženého brehouše cernoocasého (Limosa limosa) a strnada lucního (Miliaria calandra). Rozsáhlé rákosové porosty jsou využívány jako nocovište zejm. špacka obecného (více než 30 000 jedincu) ci motáka pochopa (více než 30 jedincu).
Ornitologicky byl rybník poprvé podroben výzkumu pocátkem 60. let a od této doby byl ornitologicky monitorován pouze sporadicky. Pravidelný monitoring lokality probíhá až v nekolika posledních letech a ornitologická hodnota lokality nadále stále stoupá. V soucasnosti bylo na sledovaném území zjišteno 196 druhu ptáku, z toho 93 hnízdících.
Lokalita je zranitelná díky vysoké eutrofizaci a nadmerné rybí obsádce, díky cemuž ubývají pocty hnízdících druhu kachen a potápek. Riziko predstavuje prímé rušení hnízdících ptáku (plašení kormoránu v pocátcích hnízdního období, zásahy do hnízdení), v loukách pak volné vencení psu v hnízdní dobe a intenzivní velkoplošný zpusob zemedelského hospodarení. Nevhodnou se jeví rekultivace vytežených pískoven, které spocívají ve sesvahování kolmých sten a jejich následném osázení zejm. borovicemi. Ubývají tak hnízdní prostredí pro nekteré zvlášte chránené druhy (brehule rícní, lednácek rícní) a rovnež celková biologická rozmanitost dotcených území klesá.
Pavucina

Nejhezcí místo rybníku:

N 50° 10.229 E 015° 33.650 = Výhled na celý rybník


Dávejte pozor na mudly, moc se jich zde nepohybuje!!!
Pri odlovu kese budte nenapadni a nepouzivejte hrubou silu, vse jde vyndat a zandat lehce. Nemusite se moc shybat ani moc natahovat, staci jen stat na tom spravnem miste!
Setrete mistem v logbooku, staci dat, nick, a prip. Dik !

Dekuji za pomoc s umístením bráchovi El Špáso

Additional Hints (Decrypt)

Fiípxh wv armncnyhw!!!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.