Skip to content

BV9 Maroltova jelka (Bistriški vintgar) Traditional Cache

Hidden : 05/21/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pohorski kmetje so imeli navado, da so v svojem gozdu ohranjali mogočna drevesa, ki so bila simbol in ponos kmetije. Tako je bila ohranjena tudi mogočna Maroltova jelka, nedvomno največja naravna znamenitost poti po Bistriškem vintgarju. Gre za belo jelko (Abies alba), ki je z obsegom debla 605 cm najdebelejše drevo te vrste ne le v Sloveniji, ampak menda tudi nasploh. Njen premer je bil skoraj 2 metra, v svojih najlepših letih pa je merila 43 m v višino. Stara dama jih je štela 250 let, njen počasni propad pa se je začel pred desetletji z napadom mravelj in gliv v spodnji del debla. Kasneje sta neurje in strela odlomila še velik del krošnje – vse tri vrhove. 


5. 9. 2010 pa se je Maroltova jelka porušila. Jelka se je porušila zaradi požara, ki naj bi bil podtaknjen. Po pogovoru z lokalnim kmetom bi jo naj zažgal eden izmed sosedov, ki je bil jezen nakrapačjejezenbil. Baje mu je kmalu po požigu sodil bog, saj so ga našli doma na kavču mrtvega.


Vir: www.hribi.net

 

 

 

Stari opis:

(SLO)
 Bistriški vintgar
 Ob potoku Bistrica...
 Pot pod noge po Bistriškem vintgarju, slikoviti dolini potoka Bistrica, polni naravnih posebnosti in ostankov cloveškega bivanja in dela!
 Kje zaceti, nadaljevati, koncati?
• Pot do Bistriškega vintgarja pricnite v Zgornji Bistrici. Od vodarne naprej se pot nadaljuje ob potoku Bistrica, ki kristalno cista šumi in buci cez prepreke.
• Po polurni hoji se odpocijte pri rimskem kamnolomu, kjer so nekoc lomili marmor za rimske nekropole na Štajerskem. Ocaral vas bo slap Šum , ki se peni cez 13 metrov razjedenega tonalita.
• Ob poti so številni ostanki mlinov in žag, ki jih je nekoc poganjala Bistrica. Vsa pot skozi Bistriški vintgar je speljana v senci mogocnih dreves, del poti celo skozi gozdni rezervat. Najmogocnejše drevo med vsemi je znamenita Maroltova jelka z obsegom debla 605 cm.

 (ENG)
 Bistrica Gorge (Bistriški vintgar)
 Along the stream Bistrica...
 The path through the Bistrica Gorge, the picturesque valley of the Bistrica stream, is full of natural sights and remains of human dwellings and work!
 Where to begin, continue and finish?
• The trail to Bistrica Gorge begins in Zgornja Bistrica. From the waterworks the trail continues along the Bistrica stream, which is crystal clear murmurs and roars over the rocks.
• After a thirty minute walk take a rest at the Roman quarry, where in former times marble was quarried for Roman necropolises in Štajerska. You will be enchanted by the Šum waterfall , which foams over 13 metres of eroded tonalite.
• Along the way are numerous remains of mills and sawmills, which were once driven by the Bistrica stream. All the way through the Bistrica gorge the footpath runs in the shadow of mighty trees, and a part of the trail even leads through a forest reserve. The mightiest tree of all is the renowned Marolt fir tree with a circumference of 605 cm. 

 

Additional Hints (Decrypt)

Bo cbgv anq wryxb frqv an znwuab xybc. Cbtyrw cbq xnzra. Gurer vf n cngu hc nobir gur sve. Fvgf ba n fznyy orapu naq ybbx haqre gur fgbar.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)