Skip to content

<

Mazbanitis

A cache by Lauris_79 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/26/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


ENG

This cache is dedication to Northern Kurzeme narrow-gauge railway – military heritage of the First World War. Nowadays living in high-tech society we have forgotten that it was just recently when one could get to many places in Latvia only on foot or in a horse carriage. At the beginning of the 20th century one of such places was in Northern Kurzeme. The narrow-gauge railway, which was started to be built in 1916 and was used up to 1963, completely changed this remote part of Latvia. Task is available just in Latvian.

LAT

Ir agrs 1934.gada 28.februara rits. Janis jau kadu laiku stav Stendes stacija un gaida vilcienu uz Dundagu. Vina merkis ir ne tikai apciemot savu tanti, kura tur dzivo, bet ari piedalities kada sviniga pasakuma. Pulkstenis rada piekto rita stundu, kad beidzot Janis tiek šauraja vagona. Vinš ienem vietu uz sola un tieši pulksten 5:08 vilciens atiet no stacijas. Celš nav tals, tikai kadi 49 km, tacu Dundaga tas pienaks tikai pec 4 stundam. Lai ari vilciena atrums nav parak liels, tas tomer ir galvenais satiksmes lidzeklis, kas no 1916. - 1963. gadam nodrošina dundadznieku satiksmi ar arpasauli un lauj Janim doties šaja piedzivojuma.
Janis pamostas jau pirms vilciena ienakšanas Dundaga. Pirma, vacu buveta linija šeit ienak paraleli Talsu celam, pie veikala stura ta asi pagriežas par 90 gradiem un dodas talak Ventspils virziena.
Pulksten 8:55 vilciens apstajas pie nelielas vienstava koka ekas, virs kuras ar lieliem burtiem rakstits – DUNDANGA. Vinš ir klat!
Janim vel ir laiks, tapec vinš dodas apciemot tanti, kas dzivo netalu no stacijas. Pa celam vinš paiet garam vietai, kur pec diviem gadiem atklas jauno stacijas eku. Pašlaik par to gan nekas neliecina, tacu ta bus divus stavus augsta koka gulbuves eka. Apakšeja stava atradisies plašas uzgaidamas telpas pasažieriem, dežuranta kabinets, parmijnieka dzivoklis un bufetes telpas. Ekas augšstava bus dzivokli stacijas priekšniekam un citiem darbiniekiem. Dundagas eka bus lielaka Ventspils - Dundagas linijas jaunbuve un izmaksas ap 30000 Ls.
Ap pulksten 12 Janis atkal dodas cela. Sakuma vinš iet pa Dundagas-Ventspils celu, bet talak nogriežas uz vacu armijas buveto Dundaga - Mazirbe - Ventspils dzelzcela liniju. Janis dodas Anstrupes kapu virziena, tacu uz šaura uzberuma vinš nav vienigais gajejs, ik pa laikam vinu apdzen vel kads cilveks un pievienojas arvien vairak laužu. Šoreiz gan Jani neparsteidz tas, ka cilveki pa dzelzcelu dodas ar kajam, nevis vilcienu. Šodien ciema ir lieli svetki!
Pec maza laicina Janis ierauga ar zalumu vitnem un valsts karogiem greznotus goda vartus, kas uzcelti pari dzelzcela linijai. Ap pašiem vartiem pulcejas daudzi Dundagas pagasta pašvaldibas un sabiedribas parstavji, ka ari loti daudz citi sagaiditaji.
Beidzot Janis ir klat! Vinš apstajas vieta, kur veca dzelzcela linija savienojas ar jauno Dundagas - Virpes -Ventspils liniju. Tas buvešana tika iesakta 1932.gada, bet atklašana paredzet šodien.
Pec pulksten 13 gaisa atskan lokomotives svilpe un taluma paradas jaunas linijas atklašanas vilciens - lokomotive ar 10 vagoniem. Vilciena sastavs lenam apstajas un no ta sak izkapt ap 70 aicinati svinibu dalibnieki.
Pec isa gariga akta, ko notur macitajs, dzelzcelu virsvaldes tehniskais direktors sniedz zinas par jauna dzelzcela buvi. Pec tam runa ministrs, pagasta valdes priekšsedetajs un padomes priekšsedetajs pateicas par veikto darbu un Dundagas savietošanu tieši ar aprinka centru.
Nenoklausijies visas runas lidz galam Janis pa veco dzelzcela liniju dodas ziemelu virziena. Talu vinam nav jaiet, jo vinš grib apskatit tuvuma esošo dzelzcela tiltu, kas škerso Paces upei. Pargajis pari tiltam Janis apstajas augsta uzberuma paša augša no kurienes paveras labs skats uz apkartni.
Atpakal Janis atgriežas tieši tad, kad ministrs pargriež lenti, kas goda vartos krusto dzelzcelu un atklaj jauno liniju vispirms precu un velak ari pasažieru satiksmei. Linija ir atklata un dabujuši atlauju lidzbraukšanai, Janis un klatesošie dundadznieki acumirkli iesturme vilcienu. Kad vairs nav rumes vagonos, tie paliek arpuse un uz kapšliem.
Pulksten 2:15 vilciens pienak Dundagas stacija un Jana lielais dienas piedzivojums ir beidzies.

P.S. Kada no maršruta vietam Janis betona konstrukcija iegrave gada skaitli. Atrodi šo vietu un tu atradisi vel kaut ko, kas tevi iepriecinas!

Vari izmantot veco karti, bet atceries, ka šodien situacija daba ir loti mainijusies, daudzas ekas vairs nav, citur vieta uzceltas jaunas, paradijušies jauni celi un koki izauguši lielaki!

Additional Hints (Decrypt)

116 (1917.) – 33 (1934.) – 0 (2011.)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.