Skip to content

Ing1 tåg Traditional Geocache

This cache has been archived.

10cent: Tyvärr blir denna arkiverad 😎

More
Hidden : 05/31/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Slutåkt för bassar

Regementet har sitt ursprung i Sappörkompaniet, som bestod av 125 man och som sattes upp i Stockholm år 1855. När ytterligare ett kompani sattes upp år 1864 benämndes dessa gemensamt Sappörkåren. Vid uppsättandet av ett tredje kompani år 1867 namnändrades enheten till Pontonjärbataljonen. Pontonjärbataljonen var förlagd till Stockholm och hade till huvudsaklig uppgift krigsbroslagning. År 1871 tillfördes ett fältsignalkompani som bataljonens fjärde kompani. Bataljonen namnändrades år 1893 till Svea ingenjörbataljon, samtidigt som ett fjärde ingenjörkompani sattes upp, genom delning.
År 1902 ändrades namnet till Svea ingenjörkår, IK 1 varvid fälttelegrafkompaniet bildade stommen till det nyuppsatta Fälttelegrafkåren, IK 3. Förbandet ändrade efter några år beteckning till Ing 1. Kåren var förlagd till Stockholm men 1908 förlades kårens fästningsingenjörkompani till Vaxholms och Oskar-Fredriksborgs fästningar. Svea ingenjörkår flyttade 1922 till Frösunda norr om Stockholm.
Svea ingenjörkår omorganiserades 1957 och fick regementsstatus under namnet Svea ingenjörregemente (Ing 1). I samband med den så kallade mälardalskarusellen kom regementet att omlokaliseras 1970 till Almnäs utanför Södertälje. År 1989 beslöt Regeringen Carlsson att regementet skulle samlokaliseras med Södermanlands regemente (P 10) i Strängnäs och att regementsområdet i Almnäs skulle övertas av FOA[1] men varken FOA eller regementet kom att påverkas av detta beslut, fast det återigen nämndes inför försvarsbeslutet 1992.[2] Dock så kom Svea ingenjörregemente att reduceras till kår 1994 i samband med att regementen som ej uppsatte ett eget krigsförband inte skulle benämnas regemente. Svea ingenjörkår kom senare att avvecklas den 31 december 1997 som ett led av försvarsbeslutet 1996. Traditionsansvaret för regementet överfördes till Norrlands ingenjörkår (Ing 3).

Additional Hints (No hints available.)