Skip to Content

<

Toeristen in Venlo - Touristen in Venlo

A cache by Eiliger_Vater Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 6/4/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Toeristen in Venlo - Touristen in Venlo

ACHTUNG: Neue Final-Koorinaten!

ATTENTIE: Nieuwe coördinaten voor het doosje!

Lang geleden hebben zich de Romeinen in Venlo gevestigd. Sinds de middeleeuwen is Venlo een erg belangrijke stad voor de handel. De Duitsers houden van Venlo, omdat ze daar goed kunnen winkelen. Maar er zijn in Venlo ook enkele oude gebouwen, bijvoorbeeld het stadhuis of het Römerhuis op de Kwartelenmarkt. Je kunt kostbare schatten in de Sint Martinskerk bezichtigen. Tijdens Carnaval is de stad in de handen van de gekken, omdat de stad beroemd is in de provincie Limburg voor het feest.
De cache duurt ongeveer 1,5 uur en heeft een lengte van circa 3 km. Omdat de wandeling veel in het centrum is, kan het zijn, dat de duur vanwege de vele mensen of het vele winkelen niet klopt. De final is een kleine, zwarte en magnetische doos.

En nu veel plezier bij het zoeken!


Bereits die Römer ließen sich im Gebiet des heutigen Venlos nieder. Seit dem Mittelalter ist Venlo eine wichtige Handelsstadt. Bei deutschen Touristen ist die Stadt an der Maas vor allem als Einkaufsstadt beliebt. Venlo bietet aber auch einige sehenswerte Bauwerke, wie z.B. das Renaissance-Rathaus und das spätgotische Romerhuis. Wertvolle Kunstschätze könnt ihr in der Martinskirche besichtigen. Während der Karnevalszeit befindet sich Venlo fest in den Händen der Narren, denn die Stadt gilt als eine der Karnevalshochburgen der Provinz Limburg!
Der Cache dauert etwa 1,5 Stunden und hat eine Länge von etwa 3 Kilometern. Da er zu großen Teilen durch das Stadtzentrum führt, kann sich die Dauer wegen der vielen Einkaufsmöglichkeiten und der Menschenmassen verzögern.

Und jetzt viel Spaß beim Suchen!


Waypoint 1
N 51°21.961
E 006°10.287

Er is een bouwplaats op de rotonde voor het station. Daarom moet je vooral met kinderen een beetje voorzichtig zijn. De stad bouwdt een tunnel, om de N 271 onder de rotonde te leggen. Als je op het plein staat, kun je de auto's zien, als ze in de tunnel rijden. Op deze plaats is een kleine muur gebouwd en op de muur staan enkele jaartallen, die voor de geschiedenis van Venlo erg belangrijk zijn.

Taak: Hoeveel jaartallen staan er op de muur? De oplossing is A.


Waypoint 1
N 51°21.961
E 006°10.287

Der Kreisverkehr vor dem Bahnhof wird gerade umgebaut. Deshalb müsst ihr hier vor allem mit Kindern ein bisschen vorsichtig sein. Die Stadt baut hier einen Tunnel, um die N 271 unter dem Kreisverkehr zu verlegen. Wenn ihr auf dem Platz steht, dann könnt ihr die Autos in den Tunnel hineinfahren sehen. An dieser Stelle ist eine Mauer gebaut, auf der viele Jahreszahlen stehen, die für die Geschichte von Venlo von großer Bedeutung sind.

Aufgabe: Wie viele Zahlen stehen auf der Mauer? Die Lösung ist A.


Waypoint 2
N 51°22.(A*3-8)
E 006°10.(A*10+40)

Hier is een oud huis. Het is een beetje onopvallend. Maar als je naar boven kijkt, zie je dat het huis meer dan 100 jaar oud is.

Taak: Welke getal staat er rechts naast het venster in de gele stuc? Neem de vier cijfers en tel door tot één cijfer. De oplossing is B.


Waypoint 2
N 51°22.(A*3-8)
E 006°10.(A*10+40)

Hier steht ein altes Haus, das eher unscheinbar aussieht. Wer allerdings nach oben schaut, der sieht, dass dieses Haus schon über 100 Jahre alt ist.

Aufgabe: Welche Zahl steht oben rechts neben dem Fenster? Bilde daraus die einstellige Quersumme! Die Lösung ist B.


Waypoint 3
N 51°22.(10*B-5)
E 006°10.(7*A+2)

Tot 2005 was Domani een kapel met een rijke historie die teruggaat tot de 15e eeuw. In 1416 werd de kapel gewijd als kloosterkapel van de gemeenschap van begijnen, die hier ook een klooster stichtten. In 1435 en in 1747 werd de kapel aangepast en uitgebreid. Na de confiscatie van de kloostergebouwen in de Franse Tijd (1798) gingen klooster en kapel over in particuliere handen. Na de tweede wereldoorlog waren de kloostergebouwen verwoest, de kapel was beschadigd. Onder leiding van architect Kayser werd in 1955-1956 de restauratie ter hand genomen. De kapel kreeg een nieuwe dakruiter, een sacristie, een kleine officiekapel en twee aanbouwen. De kapel ging vervolgens dienst doen als kloosterkapel van de Dominicanen, die inmiddels hun intrek hadden genomen in noodgebouwen op het terrein Mariaweide. In 1960 werd het nieuwe klooster opgeleverd. Het klooster en de sacristie werden met elkaar verbonden. In de jaren 70 werd de kapel officieel een Rijksmonument.
Toen de paters Dominicanen in 2005 aankondigden Venlo te gaan verlaten, kocht Woonwenz, het klooster en de kapel. In het klooster realiseerde de woningcorporatie een zestal kloosterwoningen, een hospice en een uitbreiding van het Toon Hermanshuis.
De kapel kreeg in de zomer van 2007 een culturele invulling en werd ‘Domani, podium voor morgen’ gedoopt. Activiteiten in de kerk moeten geen afbreuk doen aan de geschiedenis en het karakter van het bijzondere gebouw.

Taak: Er staat een woord in grote letters op het plein. Hoeveel letters heeft het woord? De oplossing is C.


Waypoint 3
N 51°22.(10*B-5)
E 006°10.(7*A+2)

Bis 2005 war das Gebäude eine Kapelle mit einer reichen Geschichte, die bis ins 15. Jh. zurückgeht. Im Jahre 1416 wurde die Kapelle zur Klosterkapelle der Biginen geweiht, die hier ebenfalls ein Kloster gründeten. In den Jahren 1435 und 1747 wurde die Kapelle modernisiert und ausgebaut. Nach der Einverleibung der Klostergebäude in der französischen Zeit (1798) gingen das Kloster und die Kapelle in Privatbesitz über.
Nach dem zweiten Weltkrieg waren die Klostergebäude zerstört und die Kapelle war beschädigt. Unter der Leitung des Architekten Kayser wurde zwischen 1955 und 1956 eine Restauration durchgeführt. Die Kapelle bekam einen neuen kleinen Turm, eine Sakristei eine kleine Gebetskapelle und zwei Anbauten. So konnte die Kapelle noch einige Zeit als Klosterkapelle der Dominikaner dienen. Im Jahre 1960 wurde das Dominikanerkloster aufgegeben. Das Kloster wurde mit der Sakristei verbunden und in den 1970er-Jahren wurde die Kapelle offiziell zum Reichsdenkmal.
Als die Dominikaner im Jahre 2005 ankündigten, Venlo verlassen zu wollen, kaufte Woonwenz das Kloster und die Kapelle. Sie machten daraus Wohnungen, ein Hospiz und eine Erweiterung des Toon Hermanshuis. Die Kapelle bkam im Jahre 2007 eine kulturelle Widmung und wurde „Dominicani, Bühne für morgen“ getauft. Die sich dort abspielenden kulturellen Aktivitäten dürfen aber keine Entwürdigung der Geschichte und des Charakters dieses besonderen Gebäudes sein.

Aufgabe: Welches Wort steht in großen Buchstaben auf dem Platz? Wie viele Buchstaben hat das Wort? Die Lösung ist C.


Waypoint 4
N 51°(C+C).(B*C-3)
E 006°10.(C*10+53)

Zoek het standbeeld.Taak: Er staat een vier cijferig getal achter op het standbeeld. Neem deze vier cijfers en tel door tot één cijfer. De oplossing is D.Waypoint 4
N 51°(C+C).(B*C-3)
E 006°10.(C*10+53)

Suche die Statue.Aufgabe: Welche Jahreszahl steht auf der Statue? Bilde daraus die einstellige Quersumme! Die Lösung ist D.


Waypoint 5
N 51°(B+D+5).(C*10+A-1)
E 006°10.(B-D)

Dit historische bouwwerk in laatgothische stijl dateert uit 1521 en is gebouwd voor de familie Romer. Deze familie behoorden tot de meest vooraanstaande families van Venlo. Door de jaren heen heeft dit bijzondere pand heel wat verbouwingen en een oorlog meegemaakt en gelukkig overleeft. In de volksmond wordt het Romerhuis ook wel het postzegelhuisje genoemd, omdat er jaren geleden een postzegelwinkeltje in het pand gevestigd zat.

Taak: Hoeveel vensterluiken zijn er aan de kant van de "Kwartelenmarkt"? De oplossing is E.


Waypoint 5
N 51°(B+D+5).(C*10+A-1)
E 006°10.(B-D)

Dieses historische Bauwerk ist auf das Jahr 1521 datiert und wurde für die Familie Romer gebaut. Diese Familie gehörte zu den herausragenden Familien Venlos. Durch die Jahre ist dieses besondere Gebäude sehr oft umgebaut worden und einen Krieg mitgemacht und Glücklich überlebt. Im Volksmund wird das Romerhaus auch als „Briefmarkenhaus“ bezeichnet, da es bis vor ein paar Jahren in diesem Gebäude ein Briefmarkengeschäft gab.

Aufgabe: Wie viele Fensterläden sind auf der Seite zum "Kwartelenmarkt"? Die Lösung ist E.


Waypoint 6
N 51°22.(17*E+B)
E 006°10.(D*D)

Orpheus is een figuur uit de Griegs mythologie. Hij is een van de beroemdste onder de oude zangers en dichters. Deze heros werd in de oudheid als een historisch persoon gezien. Hij werd ook wel als god van de muziek beschouwd en door sommigen zelfs tot de Zeven Wijzen gerekend. Het standbeeld is van Fons Bemelmans (geboren 1938 in Maastricht), een Nederlandse kunstenaar, vooral bekend als beeldhouwer. Zijn werk laat zich omschrijven als geabstraheerd figuratief met de klassieke thematiek van mythen en sagen gevangen in dromerige maar krachtige vormen. Fons Bemelmans woont en werkt vandaag in Eijsden.

Taak: Welke instrument speelt het standbeeld? De oplossing is F.


a) een trommel = 1

b) een trompet = 2

c) een harp = 3


Waypoint 6
N 51°22.(17*E+B)
E 006°10.(D*D)

Orpheus ist eine Figur aus der griechischen Mythologie. Er ist einer der berühmtesten antiken Sänger und Dichter. Diese Gottheiten wurden in der Antike als eine historische Person angesehen. Außerdem wird er als Gottheit der Musik angesehen und von einigen zu den Sieben Weisen gerechnet. Die Statue stammt von Fons Bemekmans (*1938 in Maastricht), einem niederländischen Künstler, der vor allem als Bildhauer bekannt ist. Seine Werke können als abstrakte Figuren beschrieben werden, welche die klassischen Themen der Mythologie und der Sagen in träumerischen und zugleich kraftvollen Formen festhalten. Fons Bemelmans wohnt und arbeitet heute in Eijsden.

Aufgabe: Welches Musikinstrument spielt die Statue? Die Lösung ist F.

a) eine Trommel = 1

b) eine Trompete = 2

c) eine Laute = 3


Waypoint 7
N 51°22.(16*E+C)
E 006°10.(C*E+D)

Het stadhuis van Venlo is een gebouw in het hartje van Venlo. Je kunt niet voorbij gaan zonde het te zien. Het stadhuis staat vrij op de markt. Het is omgeven van winkeln, mogelijkheiden om te uitgaan en cafétjes met leuk terassen. Enkele jaaren geleden is een project van de kunst aangevangen. Het heet „de Nis“. Regelmatig is er een nieuw kunstwerk in de nissen boven in de gevel van het stadhuis.

Taak: Welke getal ontbreekt: "1 5 X 8"? De oplossing is G.


Waypoint 7
N 51°22.(16*E+C)
E 006°10.(C*E+D)

Das Venloer Rathaus ist ein Gebäude im Herzen von Venlo, an dem sie nicht vorbei kommen. Nicht wörtlich natürlich, denn das historische Gebäude steht völlig frei mitten auf dem Markt in Venlo. Umringt wird es von Geschäften, Ausgehmöglichkeiten und Cafés mit schönen Terrassen. Vor einigen Jahren startete das Kunstprojekt „die Nische“. Hierbei wird alle paar Monate ein neues Kunstwerk in den Nischen oben im Giebel des Rathauses ausgestellt.

Aufgabe: Welche Zahl fehlt: "1 5 X 8"? Die Lösung ist G.


Waypoint 8
N 51°22.(G*A+D)
E 006°10.(C*A-D)

De Joriskerk ligt midden in hartje Venlo, op de hoek met de Gasthuisstraat en de Jorisstraat. Het gedeelte met de spitse vensters is een restant van de vroegere Sint Jorisgasthuiskapel van rond 1380. Het resterende gedeelte is in 1719 in opdracht van de gereformeerde kerk gebouwd. De kerk is sinds 1632 in bezit van de Gereformeerde Gemeente. De kerk is niet geopend voor bezoekers maar zeker de moeite waard om van buiten te bekijken.

Taak: Wie is stelt het kleine standbeeld voor? De oplossing is H.


a) St.Joris met een draak = 1

b) Sebastian met een pijl in zijn hart = 2

c) Paus Joris met een duif op zijn schouder = 3


Waypoint 8
N 51°22.(G*A+D)
E 006°10.(C*A-D)

Die Joriskirche liegt mitten im Herzen Venlos, an der Ecke der Gasthausstraße und der Jorisstraße. Der Teil mit den spitzen Fenstern ist ein Rest der älteren St. Jorisgasthauskapelle von ungefähr 1380. Der restliche Teil wurde 1719 in die reformierte Kirche eingebaut. Die Kirche ist seit 1632 im Besitz der Reformierten Gemeinde. Die Kirche ist nicht geöffnet, aber für Besucher lohnt es sich, sie von außen anzusehen.

Aufgabe: Wen stellt die kleine Statue dar? Die Lösung ist H.

a) Georg mit dem Drachen = 1

b) Sebastian mit einem Pfeil in seinem Herzen = 2

c) Papst Gregor mit einer Taube auf seiner Schulter = 3


Waypoint 9
N 51°22. (10*A+E+H)
E 006° 10.(A*E+H+H)

De Sint Martinuskerk in Venlo is een gotische kerk (1410-1610). De kerk herbergt waardevolle kunstschatten, waaronder een prachtige gebeeldhouwde barokke preekstoel uit 1701. De kerk heeft een opvallende stadstoren waarin 350.000 bakstenen en 3565 blokken mergel in zijn verwerkt. Sinds 1959 klinken elk kwartier klanken uit het 53 klokken tellende carillon van de kerk.
Tegenover de kerk is het “Oude Weeshuis” van Venlo. Van 1611 tot 1619 was het een school voor de kleine en van 1680 tot 1883 voor de oude jongen. Daarna was het huis in gebruik als een weeshuis. Vandaag is het een centrum voor jonge mense. Zij kunnen daar spelen, roddelen of alleen bij elkaar zijn. Boven de deur is een wapenschild en boven de wapenschild is een statue “moeder met kind” van de Nederlandse kunstenaar Hildebrand Lucien Krop (1884-1970). Hij was een bekende beeldhouwer uit Amsterdam.

Taak: Hoeveel vensterluiken zijn er aan het Oude Weeshuis tegenover de kerk? De oplossing is I.


Waypoint 9
N 51°22. (10*A+E+H)
E 006° 10.(A*E+H+H)

Die St. Martinskirche in Venlo ist eine gotische Kirche (1410-1610). Die Kirche beherbergt wertvolle Kunstschätze, darunter einen prächtig geschnitzten, barocken Predigtstuhl von 1701. Die Kirche hat einen auffallenden Turm, in den 350.000 Backsteine und 3565 Mergelsteine (Sedimentgestein aus Ton und Kalk) verbaut wurden. Seit 1959 erklingt zu jeder Viertelstunde das aus 53 Glocken bestehende Glockenspiel der Kirche.
Gegenüber der Kirche steht das „Alte Waisenhaus“ von Venlo. Es wurde von 1611 bis 1619 als Schule genutzt und von 1680 bis 1883 besuchten hier die Venloer Schüler das „Stadskollegie“. Anschließend war das im Renaissancestil errichtete Gebäude Teil des Venloer Waisenhauses. Heute wird das Gebäude als Jugendzentrum genutzt. Über der Tür befindet sich ein Wappen und darüber ist erkennt man die Statue „Mutter mit Kind“ des niederländischen Künstlers Hildebrand Lucien Krop (1884-1970). Er wurde als Stadtbildhauer von Amsterdam bekannt wurde.

Aufgabe: Wie viele Fensterläden sind an dem Alten Waisenhaus gegenüber der Kirche zu sehen? Die Lösung ist I.


Waypoint 10
N 51° 22.(11*I-H-H)
E 006° 10.(19*I+D-F-H)

Er zijn in de park veel verschillende rozensoorten, bij voorbeeld „Dame de Coeur“, „Heidetraum“, „Duftzauber“ of „Rosa Santana“. De park was gebouwd na de Eerste Wereldoorlog en de opening was in 1929. De buurmannen onderhouden de rozen en betalen nieuwe planten. Voor een kleine vijver er is een standbeeld uit brons. Het is de “Bevrijdingsmonument”. De vrouw zou aan de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog herinneren en ze is in 1968 gebeeldhouwd van Peter Roovers. Maar ze is ook een monument voor de van 1940 tot 1945 omgebrengde mensen uit Venlo.

Taak: Wat heeft de vrouw in haar handen? De oplossing is J.


a) Een kind = 1

b) Een fakkel = 2

c) Een vlag = 3


Waypoint 10
N 51° 22.(11*I-H-H)
E 006° 10.(19*I+D-F-H)

In diesem Park gibt es viele seltene Rosensorten z.B. „Dame de Coeur“ über „Heidetraum“ und „Duftzauber“ bis hin zu „Rosa Santana“. Er wurde nach dem 1. Weltkrieg angelegt und 1929 eröffnet. Das Rosarium wird von den Anwohnern gepflegt. Vor dem kleinen Teich mit den Wasserspielen von Harr Scheffer steht eine Statue aus Bronze. Sie heißt „Bevrijdingsmonument“ und wurde von dem Bildhauer Peter Roovers im Jahr 1968 zur Erinnerung an die Befreiung und die zwischen 1940 und 1945 verstorbenen Bürger von Venlo geschaffen.

Aufgabe: Was hat die Frau in ihren Händen? Die Lösung ist J.

a) Ein Kind = 1

b) Eine Fackel = 2

c) Eine Fahne = 3


Waypoint 11
N 51° 22.(20*G+F+F)
E 006° 10.(B*D*G-C-E-F-I)

Het Julianapark in Venlo is gelegen ten oosten van de stadskern. Het was een rangeerterrein aan de voormalige Hamburgersingel met een spoorverbinding naar Hamburg via Straelen. Na de Tweede Wereldoorlog werd op het terrein het Julianapark aangelegd. Ondergronds liggen resten van de tussen 1867-1870 afgebroken vestingwerken. Verder zijn hier tegenwoordig enkele kleine stukken stadsmuur te vinden. In de loop der jaren is de structuur van het park meerdere malen veranderd.
In de jaren tachtig is de noordzijde van het park drastisch aangepast, met een meer open structuur, zodat de bewoners van het bejaardenhuis, dat eraan grenst, vrij zicht hadden op het park. In 2000, tijdens de bouw van het Limburgs Museum, werd het park opnieuw ingericht met een overzichtelijker karakter. Bij deze laatste herinrichting heeft de architect zich duidelijk laten inspireren door het New Yorkse Central Park.
Sinds 2005 staat aan de achterzijde van het Limburgs Museum, op een stervormig pleintje binnen een cirkel, een zuil met daarin de wereldvredesvlam. Directe aanleiding voor de oprichting van dit "monument" was de dood van René Steegmans.
(René Steegmans sprak twee jongens aan die met hun scooter rakelings langs een oude vrouw scheurden. Volgens getuigen vroeg hij om enig respect voor ouderen. De jongens richtten hun woede op René en sloegen en schopten hem meerdere malen. Omstanders die het zagen gebeuren, grepen niet in. René werd met zwaar blessuren opgenomen in het Ziekenhuis in Nijmegen, waar hij een dag later overleed. De hoofddader werd veroordeeld tot acht jaar cel en de tweede kreeg twaalf maanden.)

Taak: Hoeveel vissen zijn er op de rand van de bron? De oplossing is K.


Waypoint 11
N 51° 22.(20*G+F+F)
E 006° 10.(B*D*G-C-E-F-I)

Der Julianapark ist im Osten des Stadtkerns gelegen und war einst ein Rangierplatz mit einer direkten Verbindung nach Hamburg und Straelen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde hier der Park angelegt. Unter der Erde befinden sich noch Reste von der zwischen 1867-1870 abgerissenen Stadtmauer. Oberirdisch findet man hier einige kleine Stücke der Stadtmauer. Im Laufe der Jahre wurde die Struktur des Parks mehrfach verändert.
In den 1980er-Jahren wurde die Nordseite sehr stark verändert, hin zu einer offeneren Struktur, so dass die Bewohner der Seniorenresidenz, die an den Park grenzt, eine freie Sicht auf den Park hatten. Im Jahr 2000, während des Baus des Limburger Museums, wurde der Park erneut verändert, mit einem sehr übersichtlichen Charakter. Bei dieser letzten großen Veränderung hat sich der Architekt eindeutig vom Central Park in New York inspirieren lassen.
Seit dem Jahr 2005 steht an der Außenseite des Limburger Museums, auf einem kleinen sternförmigen Platz in einem Kreis eine Säule mit einer Weltfriedensflamme. Der direkte Anlass zur Errichtung dieses „Denkmals“ war der Tod von René Steegmans.
(René Steegmans sprach zwei Jugendliche an, die auf ihrem Roller mit Vollgas an einer alten Frau vorbei rasten. Nach Aussage der Zeugen bat er sie um etwas mehr Respekt gegenüber älteren Menschen. Die Jugendlichen griffen René Steegmans an und schlugen und schubsten ihn mehrere Male. Zeugen, die herum standen und alles sahen, griffen nicht ein. René Steegmans wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Nijmegen gefahren, wo er einen Tag später verstarb. Der Haupttäter bekam acht Jahre Gefängnis und der zweite Jugendliche bekam 12 Monate.)

Aufgabe: Wie viele Fische sind auf Rand des Brunnens? Die Lösung ist K.
DE FORMULE VOOR DE FINAL

Alsjeblieft: De cache opnieuw daar verbergen waar hij was!

noordcoördinaten: N 51° (C+B+J). (G-J) (A-K) (F)oostcoördinaten: E 006° (I-E). (4*H)(C+H-E)(F+H)

DIE FORMEL FÜR DEN FINAL

Bitte: Den Cache wieder dort verstecken, wo er war!

Nordkoordinate: N 51° (C+B+J). (G-J) (A-K) (F)Ostkoordinate: E 006° (I-E). (4*H)(C+H-E)(F+H)Gratulation!

Additional Hints (Decrypt)

[NL] zntargvfpu, orarqra, mvr sbgb
[DE] zntargvfpu, hagra, fvrur Sbgb

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

838 Logged Visits

Found it 789     Didn't find it 19     Write note 17     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 6     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 75 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.