Skip to content

Karlis Zemdega Traditional Geocache

Hidden : 06/02/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LAT]Slepnis ir partikas karba, kura atrodas logbooks, zimulis ar zimulasinamo un daziem nieciniem mainai. [ENG] Cache is a plastic box with logbook, pencil, and small things for cachers.


[LAT]
Karlis Zemdega (lidz 1935. — Karlis Baumanis, dzimis 1894. gada 7. aprili Ciravas pagasta, miris 1963. gada 9. novembri Riga) bija latviešu telnieks.

Dzimis Ciravas pagasta "Gailos" lauksaimnieku Jana un Annas Baumanu gimene, vienpadsmitais no cetrpadsmit berniem. Skolas gaitas sak Ciravas pagastskola. Macibu laika radusies nopietna interese par zimešanu. Beidzis Aizputes pilsetas skolu. Meginajis izdarit pašnavibu, tadel aizvests uz Kenigsbergu arsteties.

Zemdega macijas Bluma zimešanas skola Riga, pec tam — Makslas akademija (gan telniecibu, gan glezniecibu). 1927. gada vinš ar darbu "Jekaba cina ar engeli" beidza Telniecibas meistardarbnicu Konstantina Roncevska vadiba. Ta ka vina gimene materiali neatbalstija vina studijas, Karlim bija pašam japelna nauda studijam. Stradajis par pedagogu Makslas akademija - Telniecibas meistardarbnicas vaditajs (1940 - 1941), profesors (1947 - 1962) un paraleli stradajis pie pasutijumiem.

Zemdega veidojis Raina kapa pieminekli Raina kapos Riga (1935), Raina pieminekla Riga, Esplanade meta autors (materiala istenojuši telnieki L. Blumbergs un A. Gulbis 1965. gada), vairakus pieminas monumentus Pirmaja pasaules kara kritušajiem un Brivibas cinu upuriem - piemeram, Raunas Brivibas piemineklis "Kokletaja" (1933), "Talavas tauretajs" Rujiena (1937), Dobeles Atbrivošanas piemineklis (1939), "Kokletajs" Talsos (pec Karla Zemdegas ieceres veidojis V. Titans 1996. gada). Piemineklis "Sejejs" Rujiena veltits kadreizejam Latvijas Ministru prezidentam Arturam Alberingam (1876 - 1934). Vinš parsvara darinajis monumentalus darbus, nevis portretus vai figuralus telus.

Bija dels Klavs un meita Mara Zemdega (1935), aktrise.

Ciravas pagasta bijušo "Gailu" majvieta, kur dzimis telnieks, uzstadits pieminas akmens.


[ENG]
Karl Zemdegs (until 1935. - Karl Baumann, born in 1894th on 7th April in Cirava parish, died in 1963. 9th November in Riga) was a Latvian sculptor.
Born in Cirava Parish "Gaili" farmers John and Anna Baumanis family, eleven of the fourteen children.

Zemdegs created Raina tombstone in Raina cemetery in Riga (1935), Rainis Monument in Riga, Esplanade meta author, The Freedom Monument "kokle" in Rauna (1933), "Talava winder" Rujiena (1937), Dobele Liberation Monument (1939), "Kokletajs" Talsi (after Charles Zemdegs expectations created by the Titan V. 1996.). Monument "Sejejs" Rujiena devoted been to Latvian Prime Minister Arthur Alberingam (1876-1934). He mostly dcreated monumental works, not portraits or figurative images.

Additional Hints (Decrypt)

[LAT]Qbohzf, Xrqvgr.
[ENG]pnivgl, punva.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)