Skip to content

Mineralvannfabrikken Nordstjernen Traditional Geocache

This cache has been archived.

cervisvenator: Hi

While I feel that Geocaching.com should hold the location for the cache owner and block other cachers from placing a cache in the area around this cache for a reasonable amount of time, we can’t do so forever.

Nothing seems to happen with this cache listing, so it is now archived, so that someone else can place a cache in the area, and geocachers can once again enjoy visiting this location. Also, if it hasn’t been done already, please pick up any remaining cache bits as soon as possible.

If the owner wants it reopened, send me an e-mail and I’ll be happy to unarchive the cache listing if it still satisfies the requirement/guidelines.

(This reviewer note is in English so non-Norwegian cache owners, geocachers and cache reviewers can understand what it says.)

Thanks for your understanding,
Cervis Venator
Geocaching.com Volunteer Cache Reviewer

More
Hidden : 06/19/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

NO: En cache som ligger ved bygget til det som før var Mineralvannfabrikken Nordstjernen. Fabrikken ble drevet av oldefar, farfar og far til eier av denne cache.

EN: A cache located on the building to what was previously soda factory Nordstjernen. The factory was run by the great-grandfather, grandfather and father of the owner of this cache.NO: Mikal Andreas Jonassen ble født i Egersund i 1885. Etter å ha flyttet til Stavager drev han Mineralvannfabrikken Nordstjernen som i starten holdt til i en kjelleretasje i Sigurdsgate 1 på Våland.
Etterhvert overtok min farfar, Georg Jonassen driften.
Ambisjonene utover 1960-årene, da farfar hadde tatt over for fullt, var å begynne å tappe Pepsi. Det var bare et lite problem; Pepsi kunne ikke tillate Nordstjernen å tappe brusen, siden lokalene de hadde var for små, og maskinene måtte være mer moderne.
Det var da ideen om ny fabrikk kom. I 1971 stod den nye brusfabrikken klar i Kvalabergveien 31. Så, i september samme året som Nordstjernen flyttet til Hillevåg, fikk farfar den gledelige nyheten fra PepsiCo i New York, de skulle få begynne å tappe Pepsi. Dette var veldig spesielt, fordi ingen før ham hadde tappet Pepsi i Rogaland, så det fantes ikke i butikkene fra før. Dessuten var han den syvende på landsbasis som tappet brusen, så det var en veldig stor begivenhet da brusen skulle lanserest for første gang i Stavanger sentrum.
Da arbeidere fra Nordstjernen kom ridende med hest og en kjerre full av pepsi, var jubelen høy. Det var smaksprøver til alle, og de forsvant fort. Utover 70- og 80- tallet ble sjefsrollen på Nordstjernen fordelt mellom farfar og min far, Arne Jonassen. Det var disse årene som var de virkelige glansårene på fabrikken, folk kjøpte utrolig mye brus. De fikk store avtaler med forskjellige butikker, og fabrikken utvidet og fornyet maskineriet.

Det var fortsatt gode tider da Nordstjernen ble solgt til Kristiansand bryggeri, CB, i 1993, men de tenkte på fremtiden og innså at etter som plastflaskene var på vei inn, krevdes det for store fornyelser og investeringer. I tillegg begynte alle butikkene å lage avtaler med landsdekkende kjeder, det ble da vanskelig for en liten lokal fabrikk å henge med i det lange løpet. Fabrikken var stor lokalt, men liten i forhold til resten av landets store brusfabrikker. En annen grunn til at det ble solgt var fordi omtrent 50 % av volumet var pepsiprodukter, der pepsi bestemte innkjøpspris på råvarene og til dels salgspris til kjedene.
Fabrikken følte da at fremtiden ble litt for låst og de bestemte seg for å selge før det gikk for langt. Etter at det ble solgt, drev de produksjon i ett år til. Etter dette var det bare lager for flasker, distribusjon, flaskesortering og salg og service. Etter mye om og men sluttet farfar, som helst ikke ville slutte å jobbe, i 1995, 71 år gammel.
Etter 105 års drift, la Nordstjernen i 2005 ned. I 1968 ble Nordstjernen omdannet til aksjeselskap, som senere har fått navnet Jonassen eiendom. Eiendommen og bygget som står her i dag leies nå ut til ulike bedrifter som ønsker lokaler i Hillevåg.

Opprinnelig cache innhold:
- loggbok
- blyant
- blyanspisser
- smiley som kan byttes i cola :-)
- Nordstjernen travelbug
- FTF sertifikat


EN: Short version: Michal Andreas Jonassen was born in Egersund in 1885. After moving to Stavanger, he ran the soda factory Nordstjernen, (North Star) originaly located in Sigurd Gate 1 on Våland. After som time my grandfather Georg Jonassen ran the factory. Ambitions from the 1960s, when my grandfather ran the factory was to start production of Pepsi. There was just a small problem; Pepsi could not allow Nordstjernen to produce Pepsi Cola, because of old machines and equipment. That was when the idea of ??a new factory was born. In 1971 the new soda factory was ready in Kvalabergveien 31. Then, in September the same year Nordstjernen moved to Hillevåg, my grandfather got the great news from PepsiCo in New York, he could start with the production of Pepsi Cola. This was very special event, because no one before him had produced Pepsi in Rogaland. It was a very big happening when Pepsi was introduced for the first time in Stavanger.
When workers from Nordstjernen was riding a horse and carriage full of Pepsi, the crowd went wild. It was still good times in the soda industry when Nordstjernen was sold to Kristiansand brewery, CB, in 1993. The thought of the future and the intruduction of plastic bottles that required big investments in new equpment, was the main factors for selling the factory to CB. After 105 years of operation, Nordsjernen in 2005 discontinued it excistance. In 1968, Nordstjernen became a limited company, later named Jonassen property. The property and building that stands here today, is subled to various companies who want space in Hillevåg.

Original cache contents:
- log
- pencil
- pencil sharpener
- Smiley that can be replaced in Coke :-)
- North Star travelbug
- FTF Certificate

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvfx/Zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)