Skip to content

Jardí Urbà de les Trementinaires Multi-cache

Hidden : 06/25/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

El Jardí Botànic Urbà de les Trementinaires és una iniciativa conjunta entre l’Ajuntament de Tuixent i el Museu de les Trementinaires per apropar, d’una manera diferent, el món de les plantes medicinals a tots els visitants del poble de Tuixent, descobrint racons encantadors i sovint oblidats.

   CATALÀ

Jardí Urbà de les Trementinaires

La plaça de l'Ajuntament de Tuixent és el punt de partida (N 42° 13.867 E 001° 34.000),on hi trobareu el Museu de les Trementinaires. Aquí podreu trobar un tríptic informatiu amb l'itinerari del Jardí Urbà, on es marquen les 15 jardineres distribuïdes pel poble. Consisteix en realitzar tot el recorregut, per així desxifrar-ne la coordenada final.
Les coordenades del caché final són:
N 42º 13,ABC
E 001º 34, DEF


Jardinera nº1 Panell informatiu FETGERA
     Per trobar el valor de R, cal comptar el nombre de lletres "a" que hi ha al panell seguint la següent relació:
     R= nombre de a-3

Jardinera nº3 Panell informatiu DOLÇAMARA
     Per trobar el valor de S, cal comptar el nombre de lletres "d" que hi ha al panell seguint la següent relació:
     S= nombre de d-2

Jardinera nº5 Panell informatiu ORTIGA BLANCA
     Per trobar el valor de T, cal comptar el nombre de lletres "o" que hi ha al panell seguint la següent relació:
     T= nombre de o+1

Jardinera nº8 Panell informatiu CUA DE CAVALL
     Per trobar el valor de X, cal comptar el nombre de lletres "b" que hi ha al panell seguint la següent relació:
     X= nombre de b+4

Jardinera nº11 Panell informatiu SÀLVIA OFFICINALIS
     Per trobar el valor de Y, cal comptar el nombre de lletres "i" que hi ha al panell seguint la següent relació:
     Y= nombre de i/2

Jardinera nº15 Panell informatiu ORENGA
     Per trobar el valor de Z, cal comptar el nombre de lletres "o" que hi ha al panell seguint la següent relació:
     Z= nombre de o*2De manera que amb la següent relació podeu trobar la resta de la coordenada final, on :

A=T*S
B=(Z/2)-T
C=(T+X)/3
D=(X*Y)-Z
E=T+S
F=R


Comprovació (ens permet comprovar que els valors de les lletres A, B, C, D, E i F són correctes):

A+B+C+D+E+F= 28
   ENGLISH

Jardí Urbà de les Trementinaires

The square of the City of Tuixent is the starting point (N 42° 13.867 E 001° 34.000), where you'll find the Museum Trementinaires. Here you will find an information leaflet with the route of the Urban Garden, which marked the 15 gardens spread throughout town. Is to perform the whole journey, so to decipher its final coordinate.
The final cache coordinates are:
N 42 º 13,ABC
E 001 º 34,DEF


Planter nº1 Information Panel FETGERA
     To find the value of R, we count the number of letters "a" there are panel follow the following relationship:
     R = number of a-3

Planter nº3 Information Panel DOLÇAMARA
     To find the value of S, we count the number of letters "d" there are panel follow the following relationship:
     S = number of d-2

Planter nº5 Information Panel ORTIGA BLANCA
     To find the value of T, we count the number of letters "o" there are panel follow the following relationship:
     T = number o+1

Planter nº8 Information Panel CUA DE CAVALL
     To find the value of X, we count the number of letters "b" there are panel follow the following relationship:
     X = number of b +4

Panel Nº11 Information Panel SÀLVIA OFFICINALIS
     To find the value of Y, we count the number of letters "i" there are panel follow the following relationship:
     Y = number of i/2

Panel nº15 Information Panel ORENGA
     To find the value of Z, we count the number of letters "o" there are panel follow the following relationship:
     Z = number o*2So the following list you can find the rest of the coordinate end, where:

A=T*S
B=(Z/2)-T
C=(T+X)/3
D=(X*Y)-Z
E=T+S
F=R


Check (we can see that the values ??of the letters A, B, C, D, E and F are correct):

A+B+C+D+E+F= 28Additional Hints (No hints available.)