Skip to content

Diklu Castle/ Diklu Pils (B.Y.O.P.) Traditional Geocache

This cache has been archived.

viunius: Slēpnis arhivēts

More
Hidden : 06/25/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV: Slepnis ir mazs foto filminas izmera konteineris. Satur TIKAI viesugramatu, rakstamais janem pašiem. Pirmajam atradejam davana Jubilejas latinš ar kausu.

ENG: The cache is a micro size film canister. It containes ONLY a logbook. Bring your own pen. The first finder gets the 1-lats coin featuring a beer mug.

LV:

Dikli ir pazistami ka vieta, kur aizsakušas latviešu teatra un dziesmu svetku tradicijas. 1818. gada Diklu muiža tika uzvesta muižas kalpotaja Jana Peitana partulkota Fridriha Šillera luga “Laupitaji”, kura ka aktieri piedalijas Diklu zemnieki. 1864. gada Vasarsvetkos netalu no Diklu muižas parka norisinajas macitaja un rakstnieka Jura Neikena noorganizetie pirmie Dziesmu svetki.
Diklu pils tagadeja eka tika uzcelta 1896.gada, kad muiža piedereja baronam Paulam fon Volfam, izveidojot izteiksmigu neobaroka celtni, ar mansarda jumtiem gan centralaja dala, gan sanu rizalitos, gan atturigi plastiski rotajot ekas fasades.

Diklu muižas ansambla otra butiskaka sastavdala ir klets, kas ir vecaka par pili un celta XVIII gadsimta beigas velina klasicisma formas, ar Vidzemes kletim neraksturigu majestatisku portiku.

Diklu muižas ekas organiski papildina parks ap 20 ha platiba. Uz dienvidiem no pils atrodas dikis, par ko tiek stastits, ka tam bijusi ozolkoka grida. Aiz dika sakas Mazbriedes (senak saukta ari par Pali un Diklu upi) stavajas gravas ierikots ainavu parks jeb Mežaparks. XX.gs. sešdesmitajos gados apsekojot Diklu muižas parku, tika konstatets, ka taja aug ap 20 eksotisku koku, starp tiem Abies balsamea, Juglans cineres, Populus beroliensis, Pseudotsuga meziensii un citi, kur vecums toreiz tika noteikts, galvenokart, 30-40 gadi.

Diklu muižas pils ir viena no nedaudzajam Vidzemes muižu pilim un kungu majam, kuras par spiti velakai izmantošanai, kas pamatigi atškiras no sakotneji paredzetas, ir saglabajušas salidzinoši daudz originalas interjera apdares, jo ipaši 1.stava – vestibils ar kaminu, kas ir latviešu firmas “Celms un Bems” (Zelm & Boehm) darinajums, un paris podinu krasnis, centralas kapnes, parkets, sienu paneli u.c. elementi.

1998.gada Diklu muižas pils tiek apstiprinata par valsts nozimes arhitekturas pieminekli.

ENG:

Dikli is a well-known place in Latvia because of the origins of Latvian theatre and the Song Festival. In 1818 Schiller's play "Robbers" was performed in Dikli, and the actors were peasants. In 1864, at the event of Whitsunday the first Song Festival organized by priest and writer Juris Neikens took place.

The present-day Dikli Palace was built in 1896, when baron P. Volf owned the manor. Modern neo-baroque building was constructed with mansard roof for the central part, side parts and decorating facades in an elegant and plastic manner. The barn is the second most significant part of Dikli manor ensemble. It is older than the palace and built in the end of the XVIII century following classicism forms and with majestic portico, which was not typical to barns in Vidzeme at that time.

The park covering area is in a beautiful harmony with the manor buildings. To the south there is a pond said to have had oak-wood flooring. There is Wood park behind the pond, made in the steep banks of Mazbriede river (called also Pale, in the name of the Pahle family, and Dikli river before).

Dikli manor house is one of few manor houses in Vidzeme that has retained original interior features despite the experienced exploitation manners that were substantially different from the initially planned. Dikli palace has original hall with fireplace made by firm „Zelm & Boehm”, several tile stoves, central stairs, parquet, wall panels a.o. elements. Dikli Palace was approved as architectural monument of national significance in 1998.

Additional Hints (Decrypt)

YI: Vmxevgvf pnhev qbohznz yvqm fnxarz
RAT: Unf snyyra guebhtu gur ubyybj ba gur ebbgf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)