Skip to Content

This cache has been archived.

Markiz: Stalno izginja tale zaklad....

More
<

Another point of interest in Ljubljana

A cache by Markiz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/01/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pivovarna Union je bila ustanovljena leta 1864 kot majhno druzinsko podjetje. Ustanovila sta jo Ivan in Peter Kosler sprva pod imenom Pivovarna Kosler. Scasoma sta se proizvedena kolicina in kvaliteta piva dvigovali in pivovarna je postala najvecja na Kranjskem, pivo pa so prodajali tako na Kranjskem, kot tudi v Trstu, Avstriji, na hrvaskem primorju, v Dalmaciji in severni Italiji. Zaradi povecevanja prodaje in velikega potencialnega trga Avstro-Ogrske, sta brata Kosler leta 1909 ob pomoci kreditnega zavoda za trgovino in industrijo na Dunaju, ustanovila delnisko druzbo Pivovarne Union, ki je poleg Pivovarne Kosler zdruzevala se pivovarne Reininghaus A.G., Puntigam iz Gradca in Goss pri Leobnu. Glavni delnicarji novoustanovljene druzbe so bili poleg bratov Kosler se Avstrijski kreditni zavod za trgovino in industrijo ter pivovarne Göss, Reininghaus in Puntigam.

Med letoma 1910 in 1926 je Pivovarna Union prevzela vec manjsih slovenskih pivovarn: - Auer in Perless iz Ljubljane leta 1910 - Perless iz Kocevja leta 1911 - Smidt iz Skofje Loke leta 1912 - Mayr iz Kranja leta 1916 - Zimmerman iz Lesc leta 1916 - Stare iz Mengesa leta 1917 - Fröhlich iz Vrhnike leta 1918 - Pivovarno Lasko leta 1924 - Thomas Gätz iz Maribora leta 1926 Vse prevzete pivovarne so nehale samostojno proizvajati pivo, zato je ostala Pivovarna Union edina pivovarna v Dravski banovini.

Leta 1920 je druzba ustanovila tovarno za kvas in spirit, da bi nadomestila izpad prodaje piva zaradi velike gospodarske krize v tridesetih letih, ko je pivovarna izkoriscala le se petino svojih zmogljivosti. Poleg krize so poslovanje ogrozale tudi visoke trosarine na alkoholne pijace. Vseeno so leta 1925 presegli proizvodnjo 100.000 hl piva. V naslednjih letih je bila varilnica piva prenovljena, rekonstruirali in povecali so se kotlarno in postavili dva nova parna kotla.

Kljub tezavam zaradi druge svetovne vojne in unicenju dela opreme in tovornjakov, je leta 1945 pivovarna proizvedla 45.000 hl piva. Leta 1946 je bilo podjetje nacionalizirano in ustanovljeno je bilo Druzbeno podjetje Pivovarna Union. Po drugi svetovni vojni sta ob Unionu v Sloveniji delovali se pivovarni Lasko in Talis. Leta 1963 je proizvodnja piva presegla 220.000 hl, ponovno pa se je zacel tudi izvoz v Italijo. Leta 1967 so lesene zaboje za pivo nadomestili s plasticnimi zaboji rumene barve. Leta 1978 je bila zgrajena nova, za tisti cas sodobna polnilnica piva, leta 1986 pa so odprli novo, racunalnisko vodeno varilnico, v kateri so zvarili preko 8000 hl piva dnevno.

Leta 1987 je bil odprt Pivovarski muzej. Leta 1988 je Pivovarna Union proizvedla 918.000 hl piva, kar je bilo kar 8% proizvodnje v Jugoslaviji, kot najvecji jugoslovanski izvoznik piva pa so izvazali predvsem v Avstrijo, Italijo, ZDA, Avstralijo, Kanado in Svedsko. Leta 1989 se je pricela tudi proizvodnja brezalkoholnega piva Uni in temnega piva Crni baron. Leta 1990 se je Pivovarna Union preoblikovala nazaj v delnisko druzbo, prevzeli pa so tudi istrsko pivovarno v Buzetu. Leta 1993 se je zacela proizvodnja brezalkoholnih pijac Sola, leta 1995 pa se naravne vode Zala.

Vira: http://sl.wikipedia.org/wiki/Pivovarna_Union http://www.pivo-union.si/SI/default.asp?id=195

Prinesite svoje pisalo!

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

The Union Brewery (originally named Brewery Kosler) was founded in 1864 by the John and Peter Kosler as a small family business. Eventually, the quantity and the quality of beer were improving and the brewery became the largest in Carniola. The beer was sold not only in Carniola but also in Trieste, Austria, the Croatian coastal region, in Dalmatia and northern Italy. Due to increased production quantity and a large potential market in Austria-Hungary the brothers Kosler with the assistance of an Austrian Credit Institute for Trade and Industry in Vienna formed a stock company Union Brewery in 1909. The newly formed Union Brewery joined not only the original Brewery Kosler but also Reininghaus AG and Puntigam brewery from Graz and Goss brewery located near Leoben. The main shareholders of the newly established company were Kosler brothers, Austrian Credit Institute for Trade and Industry and Göss, Reininghaus in Puntigam breweries.

Pivovarna Union took over a number of smaller breweries in Slovenia between 1910 and 1926: - Auer and Perless from Ljubljana in 1910 - Perless from Kocevje in 1911 - Smidt from Skofja Loka in 1912 - Mayr from Kranj in 1916 - Zimmerman from Lesce in 1916 - Star from Menges in 1917 - Fröhlich from Vrhnika in 1918 - Pivovarna Lasko in 1924 - Thomas Gätz from Maribor in 1926 All breweries that were taken over have stopped independently producing beer and the Union Brewery remained the only one in Drava Province.

In 1920 the company started producing also a yeast and spirits in order to compensate a beer sales loss due to the great depression in the thirties when the brewery exploited only one fifth of its total capacity. In addition to great depression the beer production was reduced also due to the high excise duties on alcoholic beverages. However, the Union Brewery exceeds the production of 100,000 hl of beer in 1925. In the following year they renovated the brewery, they enlarge and reconstructed the boiler room and install two new steam boilers.

Despite the difficulties after the Second World War and the destruction of equipment and trucks the brewery produced 45,000 hl of beer in 1945. The company was nationalized soon after in 1946 and a National Company Union Brewery was founded. In fact in addition to the Talis and Lasko brewery the Union Brewery was the only brewery in Slovenia after Second World War. The beer production rose to more than 220,000 hl in 1963 and the company also started exporting to Italy. In 1967 they replaced wooden beer cases with the yellow plastic boxes. In 1978 they build new line for bottling beer which was very modern for its time. In 1986 they opened a new computer controlled brewery that allows production of over 8,000 hl of beer a day.

The Brewery Museum that is located in old building was opened in 1987. In 1988 Union Brewery produced 918,000 hl of beer which equalled 8% of total production in Yugoslavia. Union Brewery was the largest exporter of beer in Yugoslavia exporting mainly to Austria, Italy, USA, Australia, Canada and Sweden. In 1989 they started producing a non-alcoholic beer Uni and dark beer Black Baron. In 1990 the Union Brewery transformed back into the stock company Union Brewery and they also took over the brewery from Buzet in Istra. In 1993 they began producing soft drinks Sola and in 1995 also natural water Zala.

Sources: http://sl.wikipedia.org/wiki/Pivovarna_Union http://www.pivo-union.si/SI/default.asp?id=195

Bring your own pen!


free counters

Additional Hints (Decrypt)

zntargra / zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

356 Logged Visits

Found it 326     Didn't find it 18     Write note 3     Archive 1     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 39 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.