Skip to content

<

Zandsteenblokken en Dolinen in het Vijlenerbos

A cache by Mr.Goodway Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/10/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


  Nederlands 


Zandsteenblokken en Dolinen in het Vijlenerbos

Op deze boeiende plek in het Veijlenerbos in de buurt van Epen en Vaals kun je meerdere Zandsteenblokken vinden.

•Doline boven geologische orgelpijp
Geologische orgelpijpen zijn weinig voorkomende karstverschijnselen die op plaatsen ontstaan waar meer regenwater in de bodem zakt dan normaal.
Op deze plekken wordt kalk versneld opgelost waardoor er ronde oplossingstrechters ontstaan, die worden opgevuld met nazakkende bodemlagen die de kalk afdekken. Aan het oppervlak is dit zichtbaar door een verdieping in het landschap: een doline.

•Hoe komen die Zandsteenblokken naar hier?
Gedurende een periode van het Tertiair, 40 tot 12 miljoen jaar geleden, werd Zuid-Limburg meermalen overstroomd door de Noordzee. De kustlijn verschoof tot in de Ardennen. In deze zee werd afwisselend klei en zand afgezet.
Toen de zich ca. 12 miljoen jaar geleden westwaarts terugtrok werd Zuid-Limburg samen met de Ardennen opgeheven en kwam te liggen in het stroomgebied van de Oost-Maas. Een langdurige periode van erosie deed zijn intrede. De afgezette klei en zand werd voor het grootste deel afgebroken. Samenkitting van zand door middel van kwartscement had het ontstaan van de hier aanwezige Zandsteenblokken tot gevolg.


Je mag een foto van jezelf bij de Zandsteenblokken bij het log doen. Maar doe a.u.b een foto van je GPS als een Beweis bij het log, als je geen foto van jezelf maken wilt.
Om deze Cache te kunnen loggen beantwoord per mail de volgende vragen:

• Hoe hoog is de grootste Zandsteenblok ongeveer ?

• Welke bodemlaag ligt tussen de Löss en de Kalksteen?

• Welke kleur heeft de "Tertiarzand" op het Informatiebord ?

Mochten de Antwoorden niet juist zijn dan neem ik kontakt met u op.

Logs zonder antwoorden worden meteen verwijderd.     English    


Sandstone boulders and sinkholes in the Vijlenerbos  

On this interesting place in the Vijlenerbos near Epen and Vaals you can find some sandstone boulders and sinkholes.

•Sinkholes above geological organ pipes
Geological organ pipes are rare karst phenomena that occur in places where more rain sinks in the ground than usual.
On these spots lime is dissolving faster whereby round soloution funnels occur, which are filled up with by sinking floor layers that cover the lime. On the Surface this is visible through a deeping in the landscape: a sinkhole.

•How did these sandstone boulders come here?
During a period of tertiary, 40 up to 12 millions years ago, Zuid-Limburg was overflowed by the North sea several times. The coast line moved into the Ardennen. In this sea clay and sand were alternatively turned off.
When located about 12 million years ago was retreated westward South Limburg with the Bulge and was raised to lie in the eastern basin of the Meuse. A prolonged period of erosion was introduced. The deposited clay and sand was largely demolished. Samenkitting of sand through fourth cement was the origin of the sandstone blocks are present as a result.


You can add a photo of you in the front of the sandstone boulders to the log. But please add a photo of your GPS as an evidence photo to your log, if you don't like to take a photo of yourself!
To log this Cache you have to mail me the answers of these questions:

• How high is the biggest sandstone boulder on the photo above ?

• Which ground layer is between "löss" and "limestone"?

• Which colour does the "Tertiarzand" have on the information board ?

If your answers are incorrect i will contact you.

Logs without answers will be deleted!free counters
Free counters

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.