Skip to Content

<

FddP18 ( Fietsen door de Polder 18 )

A cache by Team JoWi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/07/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Fietsen door de Polder 18

Fietsen door de polder is een serie van 20 traditionals en een bonus.
Het leid je door een prachtig stukje natuur en langs fraaie dorpjes zoals b.v.

Oosthuizen , Beets , Schardam en Etersheim


Onderweg kom je leuke plekjes tegen met schitterend uitzicht b.v over het markermeer .
Ook kun je genieten van de vele dieren die onderweg te bewonderen zijn .
Kortom een leuke fietstocht voor het hele gezin .


Geschiedenis van zeevang

Zeevang als gemeente heeft een relatief korte geschiedenis, de gemeente als zodanig bestaat pas sinds 1970.
Toch is er erg veel te vertellen over de geschiedenis van de dorpen en buurtschappen waaruit Zeevang bestaat.

Oosthuizen"Ten oosten van de Bamestra,
ter hoogte van Noordbeemster
ontstaat in de periode van 950 tot 1100
een nederzetting Atgereswere,
volgens meerdere geschiedschrijvers
wordt deze nederzetting ook
Bemestra en later Asthusa genaamd."Ter plaatse heeft men middeleeuwse gebruiksmaterialen gevonden. De nederzetting wordt
vermeld in een aantekening betreffende een ruiling van grond "in Bemestra, que Atgereswere".
De Cock en Opperman vermoeden dat het hier om Oosthuizen gaat. In het huidige Oosthuizen
heeft men net als in Etersheim geen vroeg middeleeuwse gebruiksgoederen gevonden. Dit kan
betekenen dat Oosthuizen in de vroege middeleeuwen nog niet bestond, of dat het dorp elders
heeft gelegen en verplaatst is door landafslag. Het laatste is aannemelijk, de oorspronkelijke
veenrivier breidde zich uit tot het Beemstermeer, circa 7000 ha groot. Hierdoor "wandelde"
Oosthuizen, van oorsprong een gehucht gelegen in Kennemerland, Waterland-de Zeevang in. U
kunt elders nogmaals vernemen dat het dorp tot 1612 veel had te lijden van het verder uitdijen
van het Beemstermeer. De inpoldering hiervan behoedde ons van de ondergang.

Uit een kaart van voor 1612 blijkt dat De Havermeer, nog binnendijks, Oosthuizen scheidt van het
Beemstermeer. Tussen 1200 en 1550 werd dit gebied doorsneden met kreken en werd steeds
natter. De afslag ondermijnde dit gebied. Uit leenregisters blijkt dat na 1400 de Halich werd
omringd door het water van de Beemster. Er loopt echter ten westen nog een Heerweg bij de
Halich, nogmaals een bewijs dat de Havermeer eens een toegankelijk gebied is geweest. Een
reconstructiekaart van de Havermeer laat nog enkele andere eilandjes zien, er staan bovendien
meerdere data in deze kaart vermeld. Waar zij naar verwijzen is niet helemaal duidelijk.
Volgens de heer Doets (schrijver van diverse genealogische werken) gaat hier om de banpalen welke door
de overstromingen in deze tijd werden verzet. De kaart zelf is na 1530 gemaakt, de
oorspronkelijke kadedijk is dan inmiddels verlegd naar de huidige plaats.

Oosthuizen wordt in het jaar 1214 als Asthusa Minora vermeld. J.J.M. Lambalk stelt in zijn scriptie
van 1987, dat Oosthuizen al voor deze datum is vermeld, namelijk 1100-1140 in de inkomstenlijst
van de abdij van Egmond.


Een oude afbeelding van de kerk in Oosthuizen


Gerrit Boel van Heemskerk laat op eigen kosten omstreeks 1390 een kerk bouwen te Oosthuizen.
We mogen daarom aannemen dat Oosthuizen rond 1390 ongeveer op het huidige grondgebied is gevestigd.
De oudste vermelding van een pand stamt uit 1360, het blokhuis
(versterkt huis, in enkele gevallen werd dit tot een burcht of kasteel uitgebouwd) was gelegen in de Oosterkoog.
Ten oosten lag de Papenprove (de baten van dit land kwamen ten goede aan de kerk).

In het jaar 1403 vermeldt men nogmaals een blokhuis.
Het huis zelf staat op het Kosterijland; ene Pieter heeft dit land van de Graaf van Holland in gebruik.
Ten westen van de Kosterije wordt de Papenprove vermeld.
Men noemt ook Saedijk, Donre, Herenvenne, Kievitsvenne. Vermoedelijk betreft het hier de Oosterkoog,
het perceel genaamd Saedijk wordt ook als Saddick vermeld. In de Oosterkoog ligt het perceel genaamd Saddick.

Omstreeks 1448 komen we het Vluisland tegen; dit lag nabij het blokhuis.
De huizen lagen te midden van de landerijen. Oosthuizen zelf was waarschijnlijk ook nog geen lintdorp.
Nadat de dijk op de huidige plaats kwam te liggen en bovendien als doorgangsweg diende,
zal de bebouwing hierlangs geconcentreerd worden.
Verhoogde agrarische activiteiten trok de aandacht van de handelaren en meerdere mensen vestigden zich hier dan ook.
De handelsactiviteiten werden begin 17de eeuw nogmaals versterkt.
De Beemster was droog en produceerde overvloedig diverse agrarische producten.
De om deze droogmakerij gelegen dorpen pikten daar figuurlijk een graantje van mee: de molens uit deze dorpen
kregen granen en koolzaad te verwerken. De kaasverwerking profiteerde van de productieve veestapel uit de vruchtbare Beemster.

fietsen door de polder fietsen door de polder

Straatnamen komen wij pas rond 1700 regelmatig tegen.
De eerste aanduiding was die van een huis tussen de sluis en de kerk. Ook noemde men de Kerkebuurt.
Na 1700 wordt er melding gemaakt van het Westeinde (ten westen van de kerk) en van het Oosteinde (ten oosten van de kerk).
De huidige Raadhuisstraat, voorheen Dorpsstraat, werd in het verleden het Oosteinde genoemd.
De Raadhuisstraat vanaf drogisterij Van der Meer tot de Rabobank, werd Dubbele Buurt genoemd.
De bebouwing was aan beide zijden van de weg.

Het gebiedje rond de kerk werd de Kerkebuurt genoemd.
Het eerste deel van de Westerkoogstraat (vanaf het Oosteinde) werd als Molenpad aangeduid.
Tussen de Rooms-Katholieke kerk en de Koggehoorn lag het Laantje. Dit eindigde ongeveer bij het huidige tunneltje.
Na de aanleg van de Zesstedenvaart in het jaar 1660, verkregen wij ook een jaagpad. Dit was het begin van de Jaagweg.


Beets

De naam van het dorp Beets, of zoals de inwoners zelf zeggen: de Beets, stamt vermoedelijk uit de friese "beeks" (beek), hetgeen betekent liggend aan een beek en/of laaggelegen moeras.

Het dorp is een zogenaamd "lintdorp" met een kleine kern.
Het ligt ten noorden van Oosthuizen en grenst in het oosten aan de N 247. De rijksweg A7 doorsnijdt door een viaduct het dorp.
In de kern ligt de 550 jaar oude kerk met daar tegenover het dorpshuis "De Drie Hamers" en de openbare basischool "Meester Haye".
Aan de zuidgrens ligt de Korsloot, een eeuwenoude waterweg die de Beemster ringvaart verbindt met het Markermeer.
De oostgrens wordt gevormd door het overgaan van de Zomerdijk Beets in Zomerdijk Oudendijk.
Voorheen liep een apart landpad van Beets (vanaf de kerk) naar Oudendijk.
Tegenwoordig bestaat dit niet meer, wel is het mogelijk via een aangegeven route door de weilanden van Beets naar Oudendijk te lopen.

Het dorp kent een rijke historie, waarvan betrekkelijk veel bewaard is gebleven.
De diverse archieven, zoals het Streekarchief Waterland te Purmerend, bieden veel informatie.
Vóór circa 1300 bestond reeds een soort dorpskern, vermoedelijk reeds zelfs voor 1200.
Harde bewijzen ontbreken helaas. Op een kaart van de Havermeer uit 1217 komt Beets voor
, echter deze kaart is vermoedelijk pas later, omstreeks 1500, gemaakt.

Als gevolg van de laatste ijstijd lag het land rond Beets in die jaren hoog genoeg om de bewoners
een redelijke mate van veiligheid te verschaffen tegen het water.
Door het ontwateren van de veengronden daalde het grondniveau waardoor aan het eind van de 14e eeuw dringende behoefte bestond aan dijken.
Toch vonden in 1477 zo’n 230 Beetsers een onderkomen in de 45 huizen.
Vele jaren bestond het leefpatroon uit veeteelt en visserij.
Toen de Beemster in het begin van de 17e eeuw werd drooggelegd moesten ook vele Beetsers omzien naar een andere stiel.
De haringvisserij en vrachtvaart alsmede vooral timmerwerfwerkzaamheden boden een vaak goed alternatief.

Het aantal inwoners steeg maar langzaam in de jaren die volgden;
in 1850 waren er 440 Beetsers die in 107 huizen een onderkomen vonden. In 1970 was het inwonertal gestegen tot 505, anno 2006 zijn dit er 556 die in 221 huizen wonen.
De nijverheid is van veeteelt, veehandelaren, kleine middenstanders en enkele industrieën verschoven naar het forensendom.
Voor de Tweede Wereldoorlog telde Beets liefst zo’n 40 middenstanders, nu is er geen enkele winkel meer in Beets.Een apart verhaal vormt het oudste gebouw van de Beets, de kerk.
In 1450 gebouwd als rooms-katholieke kerk, vond in Beets ook de hervormingsgedachte plaats en bood de kerk in 1574 onderdak aan hervormden.
De eerste dominee, Bernardus Bernardii, was overigens een ex-roomskatholieke geestelijke.
Tegen de verwachting in bracht de overgang wel wat problemen: vendels van de Watergeuzen uit Hoorn en Alkmaar roofden voor ruim 1000 guldens (!) alles wat los en vast zat uit de kerk.

Het gebouw werd al snel gebruikt voor drie doeleinden: als kerk, als raadhuis en als school.
Dat werd definitief toen in 1680 een muur in de kruiskerk werd geplaatst en het schip een extra verdieping kreeg.
In feite werd dit één van de eerste multifunctionele gebouwen! In 1798, toen de scheiding tussen kerk en staat ook in Beets een feit werd, kreeg de burgerlijke overheid de raadszaal in eigendom.

In het begin van de 19e eeuw werd om militaire reden de toren eveneens eigendom van de burgerlijke gemeente.
De schoolmeester, koster en belastingontvanger kreeg een dubbelfunctie, enerzijds als dienaar van de Hervormde Gemeente, anderszijds als ambtenaar in dienst van de burgerlijke overheid.
In 1975 kon de Hervormde Gemeente de kosten van de kerk niet meer opbrengen en werd deze eigendom van de "Stichting Oude Hollandse Kerken".
De kerk is nog steeds in gebruik, de raadszaal wordt ook gebruikt als trouwlocatie.
Het voordeel is dat boven getrouwd kan worden en dat de inzegening beneden kan plaatsvinden .
Voorts wordt het gebouw gebruikt voor concerten en voor tentoonstellingen.
De verhuur en het beheer is in handen van vrijwilligers.


Voor meer informatie over de dorpen in de gemeente zeevang kunt u ook terecht op
www.zeevang.nl

Deze serie werd mede mogelijk gemaakt door :Een groene gemeente aan het water !!!

Leg de cache A.U.B terug waar je hem hebt gevonden.

in 5 van de 20 caches zit een code voor de BONUS vergeet deze niet

!!!!!!!!!! Mar.Co bedankt voor het na lopen van alle 20 caches !!!!!!!!!!


free counters L = 1

Additional Hints (Decrypt)

+- 10 pz annfg urx baqre fgrra / 1Z ina baqrens

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.