Skip to content

<

Här störtade ett flygplan #2 - Tvärberget

A cache by björnen976 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/10/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Monument
[Sv]
Den 15 september 1944 störtade ett av svenska flygvapnets B3-bombplan, en Junkers 86K, vid Tvärberget nära gränsen mellan Värmland och Dalarna. Planet var på ett träningsflygning för långnavigering när vädret hastigt försämrades och molnhöjden blev väldigt lågt. Piloterna var därav tvungna att flyga väldigt lågt och hoppades att på så vis kunna ta sig till nästa flygplats. Men till sist kolliderade planet med träden på den östra av Tvärbergets topparna, vingarna slets bort och planet började brinna.

Tre av besättningsmännen, däribland en dansk pilot, dog men två man överlevde olyckan. De två överlevande, mekanikern furir Hans E. Jansson och signalisten Berndt Carlsson, räddade sig till en skogshuggarkoja nedanför berget (intill parkeringen) och hittades redan nästa morgon av en sökpatrull. Trots deras skador fick de ledas till fots ner till närmaste skogsbilväg för att föras vidare till Dalby i Klarälvdalen där de kunde få läkarvård.
En sorglig detalj är att den överlevande signalisten Carlsson bara ett halvt år senare dog under en annan flygolycka utanför Västerås.

Efter flygolyckan på Tvärberget restes en minnessten på olycksplatsen där det står inristat:
DEN 15/9 1944 OMKOMMO HÄR
FLYGLÖJTNANT JÖRGEN LAURITZEN
FÄNRIK OVE SJÖSTRÖM
ASPIRANT KARL-GÖRAN ANDERSSON

En dryg en kilometer lång stig som börjar på Tvärbergets östsida (parkeringskoordinater) leder upp till minnesstenen. Stigen är snitslad med band i olika färger (blå och gul) och färgmarkeringar (röd) på träd och stenar. Då den korsar sankmarker är gummistövlar att rekommendera!

Tidigare var vägen till Tvärberget avstängd med vägbommar då ett företag bedrev sprängningar här ute. Numera är sprängningsverksamheten nerlagd. Skulle vägbommarna ändå vara stängda finns det en alternativ väg till Tvärberget. Sväng in vid Waypoint 1 mot Örrsjön och följ sedan vid waypoint 2 den nybyggda skogsvägen norr om Örsjön mot waypoint 3 och sedan till parkeringskoordinaterna.

Källor: Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) 2011-02-18 (http://www.flyghistoria.org/images_minnesten/Minnessten_Tvarberget.htm); Gunnar Bandell i ”Flyghistorisk månadsblad nr 4/1982 (SM) (numera Svensk Flyghistorisk Tidskrift (SFT)), svenska flughistorisks föreningens publikation


[Eng] Here crashed an airplane #2 – Tvärberget
The 15th september 1944 a swedish B3-airplane, type Junkers 86K, crashed on the hill Tvärberget close to the border between Värmland and Dalarna. The plane was on a training mission when the weather conditions became worse and the clouds were lying lower and lower. Therefore the pilots were forced to fly as low as possible in order to reach the next airfield. But finally the plane crashed into the trees on the eastern top of Tvärberget, the wings broke of and the plane caught fire.

Three crewmembers, including a Danish pilot, died in the accident while two others survived. The two survivors, mechanic Hans E. Jansson and radio operator Berndt Carlsson, managed to reach a small cabin at the foot of the hill (near the parking coordinates) where they were found by a search patrol the next morning. Despite their injuries they had to hike all the way down to the next forest road in order to get to Dalby in the Klarälven-valley where they could get medical treatment.
A sad detail is that the surviving radio operator Carlsson died in another plane crash near Västerås only half a year later.

After the accident at Tvärberget a stone was raised there as a monument with the following text engraved:
DEN 15/9 1944 OMKOMMO HÄR
FLYGLÖJTNANT JÖRGEN LAURITZEN
FÄNRIK OVE SJÖSTRÖM
ASPIRANT KARL-GÖRAN ANDERSSON

(The 15/9 1944 died here
Lieutenant Jörgen Lauritzen
Ensign Ove Sjöström
Airman Karl-Göran Andersson)

From the eastern side of the hill (parking coordinates) a narrow trail leads up to the monument. It is marked with coloured ribbons (mainly blue and yellow) as well as with coloured dots (red) on trees and stones. As the path crosses small wetlands rubber boots are strongly recommended!

The forest road towards Tvärberget was earlier mostly closed with barriers due to a company's work with explosives out there. Now the company is closed down and the road should be open. In case the barriers are closed there is an alternative route to Tvärberget. Take the road towards lake Örsjön at waypoint 1, turn left on the newly build forest road north of the lake at waypoint 2 and continue towards waypoint 3 and the parking coordinates.

Additional Hints (Decrypt)

[SE] Ivq ebgra gvyy rgg iäyg geäq
[EN] Ng gur ebbgf bs n snyyra gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.