Skip to Content

<

PSSB 5: O trech lipach / About Three Limetrees

A cache by Peny8; adopted from SciurusT Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/13/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Short description:

Památné lípy v Paštikách (lípa srdcitá, Tilia cordata) jsou celkem tri. Nejstarší je lípa Dienzenhoferova. Mladší jsou Lípa paštická a Komanova lípa. Najdete tu i další lípy a jedna z nich v sobe skrývá hledaný poklad.

There are three memorable limetrees in Paštiky. The oldest one is Dienzenhofer´s limetree. The younger are Paštiky´s limetree and Koman´s limetree. There are other limetrees here and one of them protect the treasure.


Long description:

První z památných lip - Dienzenhoferova lípa v Paštikách
Odhadovaný vek: 230 let
Výška stromu 27 metru
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 450 cm
Dnes z ní je bohužel pouze suché torzo, ale ješte pred pár lety to byl krásný strom. Najdete ji na terase pred kostelem.
Bohužel musíme smutnou informaci dovést ješte dál - na podzim 2011 byla lípa pokácena, takže dnes mužeme pouze pocítat letokruhy na mohutném, parezu. S lítostí oznamujeme, že byl v létě 2012 odstraněn i pařez- na místě najdete jen dřevěnou placku s pilinami.

The first of memorable limetrees – Dienzenhofer´s limetree in Paštiky.
Age: 230 years
Height: 27 metres
Circumference in the height of 130 cm: 450 cm
Unfortunately, the limetree was choped down in autumn 2011. It was dead since 2010.

Další dve památné lípy Paštická a Komanova jsou približne stejne staré a nachází se na protejší strane silnice.
Odhadovaný vek: 200 let
Výška stromu 25 metru
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 350 cm
Other two memorable limetrees are the same age ang they grow on the other side of the road,.
Age: 200 years
Height: 25 metres
Circumference in the height of 130 cm: 350 cm

A tady opet necháme promluvit Ladislava Stehlíka a jeho Zemi zamyšlenou:
“Na jeho místo byl povolán tehdy nejvýznacnejší stavitel pražský Kilián Ignác Dienzenhofer, který puvodní plán prepracoval a uplatnil v nem všechnu svrchovanost svého zralého umení. Máme doloženo, že behem stavby byl v Paštikách celkem ctyrikrát, aby dohlédl na presné provádení svého návrhu.” Kostel Svatého Jana Krtitele v Paštikách je barokní skvost z poloviny 18. století a je dárkem blatenské krajine od hrabenky Marie Serenyiové. Neváhala vybrat nejlepšího architekta té doby, pod jehož osobním dohledem vyrostl u paštického hrbitova behem sedmi let kostel Svatého Jana Krtitele a hrbitovní kaple. Citlivé zasazení do prírodní scenerie podtrhují dnes již vzrostlé lípy, z nichž ta nejstarší možná pamatuje první zvonení v novém paštické kostele. Úlohy krtitele se symbolicky ujal Jan, príjmením Koman, nový kostelník. Urcite si na nem dal hodne záležet, protože kostelnické žezlo si tady už navždycky predávali pouze clenové jeho rodu. Generace za generací pricházely, žily tady, umíraly. Zvonení je vyprovázelo na proslavený paštický hrbitov, pod stále košatejší a vonavejší lípy. Po zásluze byly vyhlášeny památnými. Nejmohutnejší nese jméno stavitele chrámu, takže budeme verit, že ji osobne zasadil. Paštická lípa a Lípa Jana Komana jsou sice mladší, ale dohromady vytvárí “blatenské baroko”, prirozené souznení prírody a umení..
The church of Saint John the Baptist in Paštiky was designed by famous baroque architect Kilián Ignác Dienzenhofer. It was built on the hill in the area of cemetry in Paštiky in the half of the 18-th century. During the building of the church architect Dienzenhofer had a rest in the shadow of the limetree. The first ringing in the new churcch ringed the church-administrator called Koman. And this Koman planted the second limetree and his descendants ring in the church till the present days

A ješte neco málo k obci a hlavne kostelu s areálem hrbitova:
První písemná zpráva je z roku 1352. Na mírné vyvýšenine nad vsí stál již v 15. století menší gotický kostel, o kterém máme první písemnou zprávu z roku 1411 dokládající, že tenkrát zde byla fara Od roku 1594 byl již farár v Blatné a kostel v Paštikách se stal filiálním. V letech 1747 až 1753 byl starý kostel zboren a na jeho míste postaven nový kostel podle plánu Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Kostel je jednolodní stavba podélné disposice, zakoncená ctvercovým knežištem. Knežište i lod jsou bohate cleneny rímsami a pilastry. Lod je oddelena klenutým obloukem, který je také zdoben bohatými rímsami. Zakoncení lodi tvorí kruchta s rokokovými varhanami. Vnejší zdi kostela s veží jsou zdobeny mohutnými, bohate clenenými, rímsami. Jednotná vnitrní barokní výzdoba je dílem rezbáre Ferdinanda Ublakera a malíre J. V. Spitzera, též z poloviny 18. století.. Prí kostele je hrbitov, na východní strane je brána zdobená kamennými lebkami. Hrbitovní kaple je rovnež postavena podle Dienzenhoferových plánu, pod ní je krypta. O d roku 1846 byla tato kaple upravena na rodinnou hrobku Hildprandtu. Umístení kostela v krajine na vysoké terase s dvojím schodištem a jeho architektura ze sklonku Dienzenhoferova života je harmonickým dílem trí význacných barokních umelcu své doby

.A konecne ke kešce:
Více lip – více úkolu. Tady pro Vás máme pripravenou multicache, ke které možná budete potrebovat i domácí prípravu. Proto si úkoly radeji nastudujte predem :-)

Zacneme na souradnicích N 49°26.579 E 013°53.885. Tady je východní brána do areálu kostela. Na ní je smaltovaná informacní tabule s daty, ve kterých probíhala výstavba kostela.
Blízko této tabule najdete i menší tabulku státní nivelace.

Císlo A je pocet slov na tabulce státní nivelace.

Na informacní tabuli si prostudujte rozmezí let, ve kterých probíhala výstavba kostela.
Císlo B je poslední cifra druhého letopoctu.

Brána, u které stojíte, je ozdobena kamennými lebkami. Odtud místní rcení adresované hubenému cloveku, že vypadá jako paštická smrt.
Císlo C je pocet ocních dulku techto lebek. (budte skutecne pecliví pripocítání!)

A ted trocha teorie:
Pokud byl stavitel kostela Kilián Ignác Dienzenhofer synem Kryštofa Dienzenhofera, pak je
E = 2
Pokud byl stavitel kostela Kilián Ignác Dienzenhofer otcem Kryštofa Dienzenhofera, pak je
E = 3

A malá procházka kolem kostela na záver:
Pokud je na kostele víc oken oválných než kasulových, pak je
D = 8
Pokud je na kostele víc oken kasulových než oválných, pak je
D = 9

Pokud západní bránu do areálu s mríží zdobí vázy, pak je
F = 0
Pokud západní bránu do areálu s mríží zdobí lebky, pak je
F = 1

U této brány byla pri príležitosti 250 let od postavení kostela vysazena další lipka. Její matecnou lípou je Hutská lípa, kterou už treba znáte z naší série.

A konecne výsledné souradnice:
N 49°26.ABC E 013°53 DEF

Kontrolní soucet: A + B + C + D + E + F = 29

To the cache: More limetrees – more tasks: This the multicache and maybe you will need the home-preparing
. We start on coordinates N 49°26.579 E 013°53.885. Here is the east gate to the area. There is the desk with the dates in which the church was built (XXXX-XXXX). Near this desk is another little desk wit short Czech inscription.

The number A is the sum of the words on the little desk.

And now back to the desk with dates:
The number B is the last number in the sekond year (date).

The gate before you stand is decorated by stone skulls.
The number C is the sum of eye ssockets of the skulls.

And now a bit of theory:
If the architect Kilián Ignác Dienzenhofer was the son of the architect Kryštof Dienzenhofer then the number E = 2
If the architect Kilián Ignác Dienzenhofer was the father of the architect Kryštof Dienzenhofer then the number E = 3

And a little walk around the church on the ending:
If there are more windows of oval tape then windows of casual tape on the church then
the number D = 8
If there are more windows of casual tape then windows of oval tape on the church then
the number D = 9

If the west gate of the church with the lattice is decorated by the vasese then
the number F = 0
If the west gate of the church with the lattice is decorated by the skulls then
the number F = 1

Final coordinations are:
N 49°26.ABC E 013°53 DEF

Control sum: A + B + C + D + E + F = 29

!!!NEZAPOMENTE SI OPSAT BONUSOVÉ CÍSLO PRO BONUS CELÉ SÉRIE!!!
!!!!!!!DON´T FORGET TO COPY THE BONUS NUMBER FOR THE SERIES!!!!!!

Pokud chcete odlovit celou sérii naráz, doporucujeme zacít v Hostišovicích. Auto se tu dá celkem pohodlne zaparkovat. Z Hostišovic pokracujte ve smeru císlování kešek ze série. Od bonusu se do Hostišovic mužete vrátit bud po silnicích pres obce Chobot a Cernívsko nebo lesními cestami sjízdnými i pro kola do Drahenického Málkova a odtud už po silnici do Hostišovic. Celý okruh merí asi 30 km (dle zvolených tras). Mezi jednotlivými keškami se mužete pohybovat jak pouze po asfaltových cestách tak si hledat cestu terénem „za šipkou“

Kešky zarazené v sérii „Památné stromy severního Blatenska“
Památné stromy severního Blatenska 1 – Hostišovické lípy
Památné stromy severního Blatenska 2 – Firtova lípa v Podruhlí
Památné stromy severního Blatenska 3 – Hutská lípa
Památné stromy severního Blatenska 4 – Bezdedovický dub
Památné stromy severního Blatenska 5 – O trech lipách
Ženatý dub (GC2XX4Y) – ve spolupráci se strašilka s.r.o. (Dekujeme!)
Památné stromy severního Blatenska - Bonus

If you want to seek all the caches from the series in one day we recommend you to start in Hostišovice. You can park your car here comfortable. From Hostišovice you go in the direction of numbers of caches. From the place of bonus you can go back on the roads via Chobot and Cernívsko or you can go on forrest paths suitable for bikes via Drahenický Málkov and then on road to Hostišivice. All the tour measures about 30 km.

Caches in the series „Memorable Trees of Northern Part of the Region Blatensko“:
Memorable Trees of Northern Part of the Region Blatensko 1: Lemetrees im Hostišovice
Memorable Trees of Northern Part of the Region Blatensko 2: Firt´s Limetree in Podruhlí
Memorable Trees of Northern Part of the Region Blatensko 3: Limetree in Hute
Memorable Trees of Northern Part of the Region Blatensko 4: Oak in Bezdedovice
Memorable Trees of Northern Part of the Region Blatensko 5: About Three Limetrees
ZENATY DUB (GC2XX4Y) in cooperation with strašilka s.r.o. (Thanks!)
Memorable Trees of Northern Part of the Region Blatensko - BonusAdditional Hints (Decrypt)

PM: h iryxéub, orgbabiéub cbgehoí
RAT: gur cvc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

225 Logged Visits

Found it 204     Didn't find it 2     Write note 8     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 6     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 3 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.