Skip to content

Askolan Hiidenkirnut EarthCache

Hidden : 09/26/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Nykysuomen sanakirjan määritelmän mukaan hiidenkirnu on ”virtaavan veden pyörittämän soran ja kiven kalliopohjaan kovertama patamainen ontelo".

Hiidenkirnut ovat syntyneet viimeisimmän jääkauden päättyessä yli 10 000 vuotta sitten. Ne ovat muodostuneet joko sulavan mannerjään reunavyöhykkeessä tai jäätikköön muodostuneeseen pystysuuntaiseen repeämään, joihin sulamisvedet syöksyivät. Näihin paikkoihin syntyi ns. jäätikkökaivoja. Alaspäin putoava, kiertävää liikettä tekevä vesi kuljetti mukanaan lohkareita ja kiviä. Pyöriessään ne sorvasivat kallioon ensin kuopan, joka vähitellen laajeni. Tämä prosessi saattoi kestää satoja vuosia. Joidenkin hiidenkirnujen pohjalla voi yhä olla näitä jauhinkiviä. Hiidenkirnujen muodostuminen edellämainitulla tavalla on yleisesti hyväksytty malli vaikka yhteydestä muihin jäätikkö- ja jäätikköjoki muodostumiin ja jäätikön kulkusuuntaan on olemassa useampia teorioita.

Kirnualue on aina avoinna, mutta talvikunnossapitoa ei ole. Alueelle on pääsymaksu: 4 € / perhe tai 2 € / aikuinen ja 1 € / lapsi tai 10 € / luokka tai ryhmä. Maksamalla pääsymaksun tuet alueen hoitoa ja kunnossapitoa. Maksu suoritetaan hiidenkirnualueen alkussa olevaan "purkkiin".

 

Tehtävät:

1. mittaa tai arvioi Kukkaron syvyys

2. mittaa tai arvioi läheisen Kupin syvyys ja suurin leveys (ole tarkkana, että mittaat oikean Kupin)

3. mistä ja mihin ilmansuuntaan mannerjäätikkö liikkui alueen yli?

4. Lähetä vastaukset minulle sähköpostilla ja loggaa kätkö löydetyksi (ei siis tarvitse odottaa loggauslupaa).

Olisi hienoa, jos voisit liittää loggaukseen kuvan geps:tä ja/tai itsestäsi Jättiläisen Kuhnepytyllä. Asiattomat loggaukset postetaan kyselemättä.

mailcoolmailcoolmail

Kirnukallio in Askola features a set of cylindrical glacial potholes (aka Giant's kettle or giant's cauldron), called ”hiidenkirnuja” in Finnish. There are 20 of them. This is the most extensive geological find of its kind in Finland to date. The potholes were formed after the last ice age 10 00 years ago. They were formed either in the ablation zone of the melting ice cap or in glacial crevasses into which meltwater flowed. This resulted in so-called shafts where rubble and boulders were swept along by the streaming water in a downward swirling motion. As they whirled round they made a cavity into the rock, slowly expanding it. The process could take hundreds of years. In some of the potholes there can still be these boulders. The formation of potholes in this way is a generally accepted model even if there are several theories including the ice sheet and glacier formations, rivers and glacier flow direction.

 

The pothole area is always open to visitors; however, there is no special wintertime maintenance. An entrance fee is payable on location: either 2 € for adults and 1 € for children, or 4 € for families, or 10 € for school classes or other groups. This fee is collected to support the continuing upkeep and maintenance of the area by local volunteers. Payment is dropped in a "pot" at the beginning of the area.

Tasks:

1. measure or evaluate the depth of Kukkaro (Finnish for purse)

2. measure or evaluate the depth and largest width of the Kuppi (cup) nearby

3. from and to which point of the compass did the icecap move over this area?

4. Send the answers to me via email and log the Earthcache found (no need to wait for permission to log).

 

It would be great if you could add a photo of yourself and/or your gps at the biggest pothole called "Jättiläisen Kuhnepytty". Inappropriate logs will be deleted without any advance notice.

Additional Hints (No hints available.)