Skip to Content

This cache has been archived.

orelml: navždy

More
<

SALAJNA

A cache by orelml Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/27/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SALAJNA

Tato jednoducha multikes Vas zavede do obce Salajna. Jejim ucelem je ukazat obec s krasnymi historickymi stavenimi s ukazkou stavebnich prvku chebske architektury. Jednotlive stage Vám umozni prohlednout si jednotlive domy, ziskat informace o obci Salajna a samozrejme také vylustit finalni souradnice, které vas snad privedou k mistu kde v blizkosti vyvera velmi chutna salajnska kyselka. Jedna se o roztrousene osidleni v udoli podel Sitborskeho potoka, severozapadne od Dolniho Zandova.

Nazev Salajna pochazi snad z latinskeho oznaceni „salajka“, neboli potas. Potas – uhlicitan draselny se zde opravdu ziskaval z dreveneho popela a byl pouzivan pri vyrobe barviv, skla a mydla. Ves Salajna (puvodne) Konradsgrun byla vysazena v dobe vrcholne stredoveke kolonizace Chebska kolem roku 1290, poprve je pisemne dolozena v roce 1299. Jako jeji majitel se tehdy pripomina Konrad Paulsdorfer z Tenesbergu, jenz nalezel ke staufskym ministerialum. V okoli Chebu vlastnil rozsahly majetek a sidla v Hajich, Okrouhle a na Skalce.

Salajna predstavuje unikatne dochovany celek chebske lidove architektury s jedinecnym souborem uzavrených dvorcu, zvanych podle mista puvodu „francke“. Rozvolnena zastavba se tahne v delce 2 km udolim Sitborskeho potoka. Jednotlive budovy usedlosti vymezovaly ctyrboký dvur, ale v rozich se navzajem nedotykaly. V jednom z koutu stavala vstupni brana. Mezi typicke prvky dekorativniho chebskeho hrazdeni patri roubeny venec a sikme sachtovani vyplni s rozbarvenim stycnych ploch. Obec Salajna byla i z tohoto duvodu po zasluze zarazena mezi vesnicke pamatkove zony. V soucane dobe domy v Salajne slouzi castecne k trvalemu bydleni a castecne k rekreaci. Jejich majitele se snazi o obnovu a zachovani historickych znaku „chebskeho hrazeni“. V jednom z objektu je provozovana mala sklarna, kde si muzete prohlednout praci mistra sklare a soucasne se v jeho hospudce osvezit.

Tak a ted jak se dostat ke kesce. U kazde stage je treba zjistit spravny udaj, ktery pak dosadite do vzorce.

N 50°.01.AEB, E 012°.30.CFD

Stage 1 - Mlýn. A = Jake je vyobrazeno zvire na blizke dopravni znacce? Kun = 3, Krava = 1, Klokan = 5

Stage 2 - Mlýn. B = Jake je cislo popisne na bilem staveni za potokem? c.7 = 5, c.8 = 6, c.9 = 7,

Stage 3 - Infodeska. C = Jaký je rok vymreti Paulsdorfu? 1423 = 6, 1523 = 7, 1623 = 8

Stage 4 - Sklárna. Tady je možnost podívat se do sklárny a obcerstvit se.

Stage 5 - Muka. D = Kdo je na obrazku? Muz = 1, Zena = 5

Stage 6 - Infodeska. E = Kdy byla Salajna vyhlasena zonou lidove architektury? 2004 = 1, 2006 = 2, 2008 = 3

Stage 7 - Zeleznicni most. F = Jaky rok byla provedena rekonstrukce mostu? 2008 = 3, 2009 = 4, 2010 = 5

--------------------------------------

SALAJNA

This simple multi cache you to the village SALAJNA. Its purpose is to show the beautiful historical village houses of the presentations of building element Cheb architecture. The individual stage lets you see individual houses, get SALAJNA information about the village and of course solve the final draft coordinates, which you might bring to the place where near the springs salajnska very tasty mineral water. It is a settlement in dispersing Sitborskeho valley along the river, northwest of the Lower Zandov.

chalet SALAJNA originates probably from the Latin word "Salajka" or potash. Potash - carbonate Potassium is there really was extracted from wood ash and has been used in manufacturing dyes, glass and soap. SALAJNA village (originally) Konradsgrün was planted at the time of colonization of the High Middle Ages around Cheb in 1290, is documented for the first time in 1299 As her owner then reminds Konrad Paulsdorfer of Tenesbergu, who belonged to staufskym ministeriálum. In the neighborhood owned a big Cheb property and is located in groves, and Round Rock.

SALAJNA represents a uniquely preserved whole Cheb vernacular architecture with a unique set of confined court, called by place of origin "by Franck." Part-time development stretches 2 km long valley Sitborskeho stream. Individually define the tetrahedral building farmhouse yard, but corners do not touch each other. In one corner stood entrance gate. Typical features decorative half-timbered Cheb belongs wreath and sloping timber filled with sachtovani rozbarvenim liaison surfaces. The village was also SALAJNA this reason deservedly ranked among rural conservation zone. The time soucane houses in SALAJNA serves partly to permanent housing and partly for recreation. Their owners is trying to restore and preserve historical character "Cheb paid ". In one of the building is operated had a glass factory, where You can see the skilled glassblowers and simultaneously in his pub refresh.

Well, now how to get to cache. At each stage is necessary to determine correct data, which then substitute into the formula.

N 50°.01.AEB, E 012°.30.CFD

Stage 1 - Mill. A = Jake's Depictions of animals on brand the near Traffic? Horse = 3,Cow = 1, kangaroo = 5

Stage 2 - Mill. B = Jake's house number on a white building a brook? No.7 = 5, No.8 = 6, No.9 = 7

Stage 3 - InfoDesk. C = What is the year dies Paulsdorfu? 1423 = 6, 1523 = 7, 1623 = 8

Stage 4 - Glassworks. Here is a chance to look into the glass and refreshments.

Stage 5 - Calvary = D Who is the picture? Man = 1, Woman = 5

Stage 6 - InfoDesk. E = When was proclaimed SALAJNA folk zone architecture? 2004 = 1, 2006 = 2, 2008 = 3

Stage 7 - Railway bridge. F = What year was the reconstruction of the bridge? 2008 = 3, 2009 = 4, 2011 = 5

Additional Hints (Decrypt)

xbera fzexh zrmv oevmxnzv / fcehpr ebbg nzbat gur ovepurf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.