Skip to content

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše pro nezájem ownera.


Rico Reviewer - Comunity Volunteer Reviewer
Česká republika: Hlavní město Praha a Středočeský kraj

More
<

Cyklostezka Horni Pocaply - Zelcin -- 1/2

A cache by Gho$t, pstrosice Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/25/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Naše multi-cache vás provede po cásti nové cyklostezky Horní Pocaply - Vlineves - Zelcín. Doporucujeme kolo, koleckové brusle, kolobežku, aj.; pro peší turistiku nepríliš vhodné - délka trasy je asi 16 kilometru.
Na tuto multi-cache navazuje druhá - doplnující celou trasu.

Na rozvíjející se mape cyklostezek v CR se objevila nová práve dokoncená krásná cyklostezka vedoucí po brehu Labe a Vltavy v okolí Melníka. Cyklostezka se vine po brehu Labe od obce Horní Pocaply pres Dolní Berkovice a v obci Horín se odklání, míjíce soutok Labe s Vltavou, na breh Vltavy a smeruje krásnou krajinou smerem ku Praze. Koncí zatím v osade Zelcín u lávky s pražským horkovodem pres Vltavu.

Myšlenka výstavby této cyklostezky vznikla již pred 15 lety v Elektrárne Melník, kdy zamestnanci projevili velký zájem jezdit do práce na kole po bezpecné ceste, nebot silnice spojující Melník s prumyslovou zónou kolem elektrárny je pro cyklisty extrémne nebezpecná.

Jako zajímavost k realizované cyklostezce lze uvést, že se nachází v presné trajektorii mezinárodní cyklotrasy EuroVelo c.7, která spojuje sever Skandinávie s jižní Itálií a Maltou. Tato cyklotrasa nese název The Sun Route. Projekt síte evropských cyklotras EuroVelo cítá 12 dálkových cyklotras, protkávajících celou Evropu od severu k jihu a od západu k východu. Nová cyklostezka se rovnež v labské cásti kryje s Labskou cyklostezkou a v cásti vltavské s Vltavskou cyklistickou cestou.

Rozpocet na výstavbu celé 18.6 km dlouhé trasy byl 80 mil. Kc a to bylo na stavbu provádenou ve velmi obtížných terénních podmínkách na brehu reky dosti málo, prihlédneme-li, že na trase se postavily dva pomerne velké mosty. V porovnání se známou pražskou cyklostezkou dlouhou 3 km za 150 mil. Kc to byl výkon témer hrdinský. Potvrzuje to i skutecnost, že na stavbu nebylo možné pri tak nízkém rozpoctu sehnat dodavatele, jev to pomerne vzácný.

V prubehu stavby se navíc objevily necekané technické problémy s málo únosným podložím na velké cásti stavby. Bylo velkým štestím pro investora, že se stavba nacházela v bezprostrední blízkosti Elektrárny Melník. Elektrárna byla schopna v krátké dobe pripravit bezplatne pro stavbu více než 12 tisíc tun speciálního stabilizátu (podkladní beton) , což je smes popílku s cementárským slínkem. Investor nesl pouze náklady spojené s nákupem slínku a transportem. Podkladní vrstva ze stabilizátu umožnila vytvorit perfektní vozovku i v tech nejproblematictejších úsecích.

(prevzato z melnicek.cz)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trasu jsme rozdelili na dve cásti - tato má finálku poblíž Melníka (druhá zacíná u Melníka a konci v Zelcíne).
Ve waypointech jsou zaznaceny prilehlé restaurace, kdy souradnice ukazují odbocku z cyklostezky (je to vždy pár kroku k hospode).
Na zacátek trasy se mužete nechat privést autobusem. Vystupte na zastávce "Štetí, Hnevice, cerp.st."

Souradnice vám vždy musí vyjít ve formátu N ZZ° YY.XXX' E WW° VV.UUU'

Zastávka 1 - N 50° 26.082'    E 014° 22.387'
Jsme na zacátku cyklostezky. U silnice stojí kámen s deskou.
A= soucet všech císlic na tabulce
(pro kontrolu - ciferace A je 1)

Zastávka 2 - N 50° 25.6[40+A]'    E 014° 23.[A+4]3'
Zastavujeme u první informacní tabule, které lemují celou cyklostezku.
B= soucet obou trojcíslí GPS souradnice na mape
(pro kontrolu - ciferace B je 1)

Zastávka 3 - N 50° 25.[B-A-59]'    E 014° 23.4[3xA]'
U cesty je také kotvište menších lodí. Bude nás zajímat modrá znacka poblíž.
C= soucet sudých císel na posledním rádku znacky
(pro kontrolu - ciferace C je 9)

Zastávka 4 - N 50° 25.[(9xC)+(2xA)]'    E 014° 24.6[B-(A-B)]'
Na tomto míste si mužeme pri pohledu do dáli všimnout jisté stavby.
D= pocet komínu (bez tlouštíka)

Zastávka 5 - N 50° [D+A].02[D]'    E 014° [A+D].[C+8]6'
Zde si všimneme zajímavosti až pri pohledu pod své nohy.
E= 7 (fialová s cernými puntíky); 5 (oranžová s bílými pruhy); 3 (modrá se žlutými ctverecky)

Zastávka 6 - N 50° 24.[A-C]5[A-10]'    E 014° 26.[B-(3xE)]'
Dále se stezka odklání od reky Labe kvuli vodní stavbe zde vybudované. Pri pohledu na tuto stavbu vidíme i modrou znacku.
F= císlo na znacce
(pro kontrolu - ciferace F je 5)

Zastávka 7 - N 50° 23.[B-A-C-F-D]'    E 014° 2[F/2].[A+E+F]5'
Cyklostezka nás také zavede k "historickému vodoctu".
G= poradové císlo mesíce data úplne nejvýše

Zastávka 8 - N 50° 2[D-E].[B+(F/2)]'    E 014° 27.[GxE]6'
Na ceste prekonáváme vodní hladinu.
H= pocet žbrdlinek mezi dvema sloupky (vcetne sloupku)
(pro kontrolu - ciferace H je 7)

Zastávka 9 - N 50° 21.[Hx3][C-F]'    E 014° 27.6[F+A]'
Vydechnout si je možné na odpocívadle pod frekventovaným mostem.
I= císlo cyklotrasy "The Sun Route"

Zastávka 10 - N 50° 21.0[F-I]1'    E 014° 27.[IxF]4'
Poslední zastávkou pred finálovou keší je žlutý rozcestník.
J= pocet písmen na rozcestníku
(pro kontrolu - ciferace J je 2)

Finálka - N 50° [F+D].[J-2][ExG]'    E 014° [(2xJ)+E)].[5xA][G/2]'

Additional Hints (Decrypt)

H xberah fgebzh mn bchxbh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.