Skip to content

This cache has been archived.

Leptoceratops: Cache have been disabled for too long. Let's make place for new geocaches in area! If you wish to unarchive cache then please contact me or any other reviewer.

More
<

Puze-Blazma

A cache by Karlys Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/23/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Sorry cache only for Latvians, currently.Soon will be ENG description.Jau otrais slepnis no manas puses kurš izvedis jus cauri mazu pagastinu intresantakajam,skaistakajam un popularakajam vietam.

Šoreiz slepnis jus vedis ekskursija caur Puzes pagastu un Blazmas ciemu.Lai atrastu gala konteineri Jums bus jaapmekle dažadas vietas šaja apgabala un janoskaidro prasitas vertibas. Aiz katra no atbilžu variantiem iekavas ir ievietots burts.Lai atrastu galaslepni, jums bus jasuta e-pasts kurš sastav no
burtiem. Šos burtus iegusiet atrodot pareizos atbilžu variantus.Iesaku izmantot portativo datoru ar bezvadu internetu lai nosutitu attiecigo e-pastu.Pie 8 punkta, jebšu Puzes skolas ir pieejams bezmaksas Wi-Fi internets.

E-pasta bus koordinatas uz kuram jums jadodas un hints lai vieglak butu atrast slepni.


Par Puzi- Puze senajas hronikas mineta jau 1220.gada, senaka zinama apmetnes vieta ir atradusies Puzes pilskalna, netalu no „Kesteru” majam. Spriežot pec „Unkartu” majas celtniecibu, šo apvidu apdzivojuši libieši, tad nakuši kurši. Pie Puzes ezera atrodas Laivas valks, kas senatne pirmajiem iedzivotajiem kalpojis laivas celam uz Puzes ezeru. PUZE – tulkojuma no libiešu valodas – Piva veiž nozime, svets udens. Puzes pagasts 30.gados sadalits vairakas apdzivotas vietas jeb ciematinos – Stikli, Licnieki, Ameli, Dumciems, Rumciems, Vecfabriks, Trebeciems, Dandzišciems, Papciems, Viecišciems, Nicciems, Upmalciems, Bucciems, Dzirciems, Modes, Puze, Puzenieki.
Šodien dažos ciematinos nav saglabajusies neviena maja. Pagasta interesanti majvardi – Kengi, Kalnkazas, Kiši, Lejaskazas, Zišas, Iezini, Kobi, Maci, Pulki, Ranki, Speltes, Uzas, Uzdari, Klinkas, Kisti, jaunpuces, Videkli u.c
Cauri pagastam savus udenus nes Stende, Rakupe, Svete, Engure.
Mežu masivos paslepušies vareni akmeni – Vecfabrika Velna peda, Dzirciema Vecuma dižakmens, Nicciema Cerinu dižakmens. Jau gadu simtu aug liepas, oši Puzes un Puzenieku muižas rundales, goba Dandziškalna, ozols Stendes upes lici. Iezinu cukpriede, Sipenes liepu puduris, ozols Puzes kapseta.
1)Puzes stacija
Neliela dzelzcela stacija, kura skaitas Puzei, bet atrodas Ugales pagasta teritorija.Staciju neizmanto, jo vilciens maršruta Ventspils - Riga tika likvidets.Cik skurstenu ir sttacijas ekai?A=
1)3 Skursteni(B)
2)2 Skursteni(G)
3)1 Skurstenis(L)
4)4 Skursteni (R)

2)Upatu priede
Šis dabas objekts ir vietejas nozimes dižkoks. Priede ir 160-200 gadus veca. Pie priedes atradisiet ari citu informaciju. Jums janoskaidro kura gada "Meža dienas" ietvaros tika sakopta apkartne ap šo priedi.B=
1)2002 gada(S)
2)1998 gada(T)
3)2009 gada(R)
4)2005 gada(F)

3)Puzes Baznica
Puzes baznica lielcelu krustceles uzcelta 1630. gada, ta bijusi koka eka. 1692. gada fon Mirbaha valdišanas laika ta uzcelta no akmens ar slaidu torni.Uz baznicas sienas ir gerboni. Cik to ir?C=
1)5 gerboni(Y)
2)3 gerboni(S)
3)4 gerboni(W)
4)2 gerboni(P)

4)Fon Grothusu kapi
Puzenieku baronu fon Grothusu kapi. Kada krasa ir kapu vartu arka?D=
1) Sarkana(V)
2) Peleka(O)
3) Bruna(H)
4) Zala (P)

5)Puzinieku muiža
Ši gracioza eka ir celta 1641. gada.Cik pakapieni(ieskaitot augšejo platformu), ir kapnem pie galvenas ieejas.E=
1) 9 pakapieni (U)
2) 7 pakapieni (G)
3) 3 pakapieni (Q)
4) 4 pakapieni (L)

6)Piemineklis Stalinisma upuriem
Pieminekla idejas autore ir vieteja puziniece. Piemineklis atgadina majas drupas, un ataino padomju varas gados notikušo.Cik iedzivotajus no Puzes ciema izveda Stalinisti?F=
1)300 cilvekus(C)
2)210 cilvekus(R)
3)80 cilvekus(P)
4)450 cilvekus(D)

7)Tilts par Stendes upi
Tilta margas atbalsta 45° sagriezti koka blukiši.Cik kopuma ir šo blukiši?G=
1) 16 blukiši(X)
2) 14 blukiši(T)
3) 26 blukiši(D)
4) 12 blukiši(R)

8)Puzes skola
Kopa ar šo iestadi eka ari ir pagasta padome un Puzes biblioteka.Netalu atrodas ari piemineklis Kolhozam Blazma.Apvienojoties kolhoziem "Cina","Aurora","Dzimtene","Padomju Latvija", un "Rukis", izveidots šis kolhozs. Kura gada tas notika?H=
1)1950. gada (D)
2)1948. gada (S)
3)1952. gada (Z)
4)1951. gada (J)

9) Mežaparks un estrade
Puzes Mežaparks izveidots 1973.gada.Vieta kur Puzeniekiem atpusties no darba, vai tieši preteji, izdancoties zalumballes.Cik vertikalas sijas tur estrades griestus?I=
1)3 sijas(R)
2)2 sijas(M)
3)1 sija (Q)
4)4 sijas(L)


Kad esat apmeklejis visas šis vietas sutiet e-pastu, dodieties uz noraditajam koordinatam un meklejiet hintam atbilstošus objektus.Veiksmi!

Additional Hints (Decrypt)

YI]Fhgvrg rcnfgh hm NOPQRSTUV@vaobk.yi*
* cnenhtf
[ENG]Fraq r-znvy gb NOPQRSTUV@vaobk.yi*
*rkfnzcyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.