Skip to content

SPORE 146 - Bozi muka u Horan Traditional Geocache

Hidden : 06/01/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SPORETato schránka byla zrozena ze SPORE Cache Brno (GC3018T)

Pro více informací navštivte listing této keše.


Boží muka u HořanTato cache vás přivede k jednomu ze sakrálních objektů, jenž se nazývá boží muka.

Přesně o tomto místě jsem žádné informace nenalezl, takže si něco řekněme o objektu "boží muka" jako takovém.

Boží muka patřila k typickému obrázku našeho venkova již od 14. století, kdy se o nich objevují první zprávy.

Tyto drobné stavby ve tvaru sloupu (přes 2 m vysokého) stávaly obvykle na rozcestí v polích nebo i na návsi či volně v krajině. Sloup nebo pilíř byl zakončen někdy stříškou, pod níž byl výklenek na obraz či reliéf umučeného Krista, na vrcholu pak opatřen často křížkem. Proto byly tyto stavby nazývány boží muka (boží muky, boží umučení).

Snad měla tato představa největší oběti, Božího umučení, vést člověka k zastavení se v každodenním spěchu a k zamyšlení nad smyslem života.


panorama


Mimochodem, věděli jste, že první samostatná kniha Karla Čapka je stejného názvu?
Obsahuje třináct povídek. Jedná se o filosofické povídky, které se zamýšlejí nad záhadami lidské duše a osudovými náhodami v životě člověka.


Boží muka se totiž stavěla na památku šťastných i nešťastných událostí, které se většinou staly právě na tomto místě. Často byla postavena k uctění padlých, jejichž hrob označovala.
Jindy byla projevem díků za odvrácení neštěstí, moru, či za usmíření sporu o majetek mezi sousedy a vrchností.
Mnohdy vymezovala boží muka i hranice pozemků nebo se stavěla i jako pokuta za spáchaný přečin. Nesmíme je však v těchto případech zaměňovat za smírčí kameny nebo smírčí kříže či kameny pokání. Ty se od nich zásadně odlišují nejen tvarem, ale i výskytem.

Během staletí byl tvar božích muk v různých krajích obměňován. Z typologického hlediska lze rozlišit několik skupin božích muk podle půdorysu a celkového tvaru stavby. Některá boží muka tvoří architektonicky určitý přechod ke kapličce.
A tak mohlo dojít u našich zpracovatelů soupisu pomístních jmen někdy k záměně objektu, když nedovedli rozlišit tyto dvě stavby. Proto jeden zpracovatel představuje boží muka jako sloup, druhý jako kapličku a jinému zase splývají boží muka a boží umučení (kříž).
Postupem času byly původní obrazy na sloupech větrem ošlehány či lidmi poničeny. Někdy byly v dobrém úmyslu nahrazeny jinými obrázky svatých, ačkoliv boží muka měla již ve svém názvu přesné určení. Tak se pak snadno zaměňovala s kapličkami jednotlivých světců.

Mnoho božích muk v posledních letech vzalo za své, a to, nešetrným postupem JZD při scelování polností, ale také záměrným ničením za proticírkevních kampaní 50.–60. let.

Informace čerpány z internetu. Fotografie je vlastní tvorba.


Jak na cache?
Pokud chcete tuto cache nalézt, musíte se vypravit na malou osobní pouť k tomuto bohu zaslíbenému místu (kdo se na ni nevypraví, tak ke cache nedojde a nenajde ji, pochopitelně).

Z místa u cache je výhled do okolní krajiny. Při dobré viditelnosti lze v dálce zahlédnout dokonce Krkonoše pod azimutem cca 38°.

Cache se nenachází nikde na objektu božích muk jako takových!

Prosíl nelezte na objekt ani jej nijak "neuždibujte". Jedná se o sakrální místo a tudíž by k němu mělo být i tak přistupováno.

Kolem božích muk udržujte čistotu a nepoužívejte toto místo jako zastávku na toaletu. Aneb nečiňme ostatním to, co nechceme aby oni činili nám.

Přiložení fotografie k logu je vítáno, ovšem NENÍ podmínkou pro uznání logu. Bavil Vás odlov? Líbilo se Vám místo? Nebo dokonce "krabička"? Udělte Favorite bodík.


Additional Hints (Decrypt)

[klasika] i xberarpu xrer anyrib mn xnzrarz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)