Skip to Content

This cache has been archived.

Makuta Icarax: #This cache has been archived by a Swedish reviewer#

Hej!

För ett tag informerade jag dig om att allt inte verkade stå rätt till med din cache och bad dig ta reda på hur det stod till och åtgärda eventuella problem. Då det inte syns några tecken på att du gjort det kommer jag nu att arkivera din cache. Om du vill reparera/återställa den någon gång i framtiden är du välkommen att ta kontakt med oss, lämpligen via (länk). Om din cache då följer gällande riktlinjer och ingen annan hunnit lägga ut en cache för nära, så hjälper vi gärna till med avarkivering av din cache.

Hälsningar
Makuta Icarax, reviewer

More
<

Järnsida Gravfält

A cache by Prene Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 8/3/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Järnsida Gravfält
 


Bild: Söderåkra Hembygdsgille


Järnsida gravfält
Gravfält från Järnåldern.

Järnsida har varit en plats ovanligt omgärdad av myter, skrönor och traditioner. Den mest kända är förstås den om att sagornas vikingakung Björn Järnsida skulle ha bott här. På 1930-talet utsattes några gravar för plundringsförsök. En man från bygden hade hört de gamla berätta att stenarna på gravfältet var rester av Björn Järnsidas slott, så han hade gett sig den på att nu skulle han hitta den gamle vikingakungens skatt! Så utbredd var tron på att Björn Järnsida verkligen bott här. I dag tror forskarna inte längre på de gamla berättelserna. Gravfältet har i stället tolkats som ett gårdsgravfält för en eller flera gårdar/byar. Och det var i bruk under yngre järnålder, kanske från tiden kring 400 - 1050 e Kr. Intressant är gravfältets läge på Järnsidas ägogräns och mot en urgammal vägsträckning. Kanske var tanken att förfäderna på gravfältet skulle legitimera Järnsidabornas ärftliga rätt till jorden och gården, den så kallade odalen. Och ingen som passerade på vägen skulle undgå detta budskap.

Under senmedeltid ägdes gårdar i Järnsida bland annat av en lågfrälse släkt som var förankrad i Södra Möre. En representant för släkten, Staffan Klasson, bodde till och med här under 1500-talets förra del. Men så kom släkten i kläm efter en konflikt med några av de mäktigaste adelsfamiljerna i riket, Bielke och Grip. Det handlade om några gårdar som av oförstånd blivit sålda två gånger till olika personer. Det blev en dyr och pinsam affär och Staffan Klasson fick 1537 bege sig till Kalmar för att avstå sin frälsestatus och bli en "vanlig" skattebonde. Men steget mellan lågfrälse och bättre bemedlad bonde var troligen inte så stort på den tiden.

Källa: Söderåkra Hembygdsgille


Cachen är en 1 liters plastlåda och innerhåller från början loggbok, penna samt några bytessaker. 

 

Järnsida cemetery
Graveyard from the Iron Age.

Järnsida has been an unusual location surrounded by myths, legends and traditions. The most famous is of course the one about the fabled Viking King Bjorn Järnsida would have stayed here. In the 1930s, suffered a few graves of looting attempt. A man from the village had heard the old tell you that the stones in the cemetery where the remains of Bjorn Järnsidas castle, so he had left it at that now he would find the old Viking king's treasure! So widespread was the belief that Bjorn Järnsida really lived here. Today, scientists no longer believe in the old stories. The burial ground has instead been interpreted as a farm burial ground for one or more farms / villages. And it was in use during the Late Iron Age, perhaps from the time around 400 - 1050 AD. Interestingly, the burial ground located on Järnsida border and against an ancient route. Perhaps the idea was that the ancestors of the cemetery would legitimize Iron Side residents' hereditary right to the earth and the farm, the so-called Odal. And no one who passed on the way to avoid this message.

 During the late Middle Ages was owned farms in the Järnsida including a lågfrälse family, which was enshrined in South More. A representative of the family, Staffan Klasson, lived through this during the 1500s the last part. But then came the family trapped after a conflict with some of the most powerful noble families in the kingdom, Bielke and Grip. It was about a few yards of foolishness has been sold twice to different people. It was a costly and embarrassing business and Staffan Klasson got 1537 to go to Kalmar to waive their noble status and become a "regular" tax farmer. But the step between lågfrälse and better-off farmers were probably not so great at the time.

 Source: Söderåkra Historical Guild


 The cache is a 1 liter plastic box and inside is the beginning logbook, pencil and some change things. 

Additional Hints (Decrypt)

Fir: Qåyvtg oeäaaiäeqr
Rat: Cbbe shry inyhr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

362 Logged Visits

Found it 346     Didn't find it 1     Write note 9     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 6 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.