Skip to content

Wuthering Heights / Bourlive vysiny Traditional Geocache

Hidden : 08/01/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tuto cache jsme se rozhodli založit kvuli místu a kameni, který zde leží. Shodou okolností Ivanka cetla Bourlivé výšiny a hned se jí to asociovalo s tímto kamenem ve "výšine". Cache je umístena na jednou z nejvyšších vrcholku v okolí. Od hotelu, kde se dá zaparkovat je to stále do kopce...
... do cache jsme umístily predmety, které podle nás mají s príbehem spojitost, nebo s láskou. Zkuste to prosím dodržovat, dekujeme...
... príjemný lov!

Na Vetrné hurce (nebo také Bourlivé výšiny ci Vichrné návrší, angl. Wuthering Heights) je jediným románem britské autorky Emily Brontëové. Román vyšel pod mužským pseudonymem Ellis Bell v roce 1847.
Emily Brontëová zemrela krátce po vydání románu, který nesklidil v dobe vydání výrazný úspech a nejakou dobu byl dokonce považován za rané a nezralé dílo Charlotty Brontëové. Hodnota díla zacala být rozpoznávána až ve 20. století a dnes je Na Vetrné hurce považováno za jedno z nejvýznamnejších del anglické literatury.

!!! POZOR, JE ZDE VYZRAZEN CELÝ PRÍBEH !!!

Na Vetrné hurce je román, který z velké cásti tvorí nekolik vyprávení složite chronologicky komponující dej mezi lety 1770-1803. Lockwood je gentleman z Londýna unavený spolecností, který si v Yorkshiru pronajme dum zvaný Thrushcross Grange (Drozdov). Majitelem domu je Heathcliff, který prebývá v nedaleké vzdálenosti v usedlosti zvané Na Vetrné hurce. Spolu s Heathcliffem se Lockwood v neutešené domácnosti seznámí s mladou Katkou Heatcliffovou a Haretonem Earnshawem. Zaujat skupinou tak nesourodých lidí, dozví se z vyprávení služebné Nelly Deanové historii dvou rodu, která zacíná kolem roku 1770:
V té dobe starý Earnshaw, otec Hindleyho a Kateriny, privedl na Vetrnou hurku z Liverpoolu malého cikánského opušteného chlapce, kterému dali jméno Heathcliff (podle jeho záliby toulat se po okolní krajine, heath=vres(ovište), cliff=útes, skála). Heathcliff si rychle získal prátelství asi stejne staré Kateriny, ale Hindley se vuci Heatcliffovi od pocátku choval povýšenecky a vztah se rychle premenil ve vzájemnou otevrenou nenávist. O Heathcliffa se cástecne starala tehdy ješte mladá Nelly. Po smrti starého Earnshawa se Heathciffova situace rychle zhoršila: z postavení rovnocenného Katerine nebo Hindleymu byl Hindleym, ted pánem domu, odsunut do pozice sluhy a pacholka, což težce nesl a casto byl navíc týrán i ponižován. Hindley si již na pohreb svého otce privedl mladou ženu Frances, která mu porodila syna Haretona, ale krátce poté zemrela na tuberkulózu (nekdy se zde hledá spojitost s úmrtím Emily Brontëové na tuberkulózu), což její manžel težce nesl. V této dobe se Katerina sblížila i s detmi z rodiny pana Lintona na Thrushcross Grange – Izabelou a Edgarem. Její pouto s Heathcliffem i pres novou známost, která by jí mela být spolecensky prijatelnejší a bližší, zustalo i nadále stejne pevné.
O nekolik let pozdeji Katerina dospela v mladou ženu nevypocitatelné povahy, kterou jen steží skrývala pod masku konvencních mravu. Prestože se otevrene priznála k lásce k Heathcliffovi, podvolila se spolecenských konvencím a vlastní ctižádostivosti a vybrala si za budoucího muže Edgara Lintona, at již proto, že by tím mohla pomoci dostat se Heathcliffovi z poníženého postavení v domácnosti svého bratra, nebo proto,aby pro sebe zajistila prijatelné spolecenské postavení (což by bylo pri snatku s Heatcliffem vylouceno). Zrazený Heathcliff toho samého dne, kdy Katerina svolila ke snatku s Edgarem, odešel z domova a po tri roky o nem nikdo neslyšel. Po trech letech se vrátil – krátce po svatbe Kateriny s Edgarem, ne už jako pacholek a nuzák, ale jako gentleman urcitého spolecenského postavení a zajištení. Katerina ho nadšene prijala, ale situace se casem zkomplikovala, když se Heatcliff ubytoval na Vetrné hurce u Hindleyho, po smrti své ženy propadlého alkoholu, a když se do Heatcliffa zamilovala Edgarova sestra Izabela. Po zurivé hádce s Edgarem a Katerinou s sebou Heathcliff odvedl Izabelu, která se za nej provdala. Katerina zatím podlehla dalšímu záchvatu nemoci – ješte pred svou smrtí však porodila díte – malou Katku.
Manželství Izabely s Heathcliffem trvalo jen krátce – Heathcliff Izabelu otevrene týral a mstil se za príkorí, které se mu od její rodiny dostalo. Izabele se nakonec podarilo uprchnout a pozdeji porodit chlapce Lintona.
O nejakých trináct let pozdeji Izabela zemrela a mladý Linton byl privezen na Thrushcross Grange. Na neduživého chlapce vznesl nárok Heathcliff a odvedl si ho na Vetrnou hurku i presto, že se netajil svým odporem k neduživému a slabošskému chlapci. Prestože se Edgar Linton snažil svou dceru celá léta držet v nevedomosti o existenci Heathcliffa a Vetrné hurky, Katka se náhodou seznámila s Lintonem a mezi mladými lidmi vzniklo pouto, které prerostlo v náklonost predevším z Katciny strany (Linton byl príliš sobecký, než aby byl takového citu v plném jeho významu schopný), která mela do znacné míry príchut soucitu.
Heathcliff tohoto využil a vylákal Katku na Vetrnou hurku (v dobe, kdy mladý Edgar prakticky umíral), aby donutil mladé lidi ke snatku, který by znamenal, že Heathcliff ovládne i majetek Edgara Lintona. Linton krátce po snatku zemrel a Katka zustala uveznena v nehostinném hospodárství s Heathcliffem (kterého se bála), Haretonem (kterým pohrdala), starým Josefem a Nelly. Prestože Hareton byl celý svuj život držen Heatcliffem v poníženém postavení a nedostalo se mu žádného vzdelání, dobrý povahový základ jej pres pocátecní odpor k jejímu výsmechu s Katkou sblížil, ta ho nakonec zacala ucit císt a psát. Vzniká (ted již v soucasne s vyprávením) mezi nimi láska, které snad ani Heathcliff príliš nebrání, nebot se už príliš ve své osamocenosti a týrání vzdálil od tohoto sveta. Po jeho záhadné smrti nic nebrání mladým lidem, aby uzavreli snatek.

[zdroj Wikipedia - (]visit link)

Additional Hints (Decrypt)

I feqpv / Va gur urneq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)