Skip to content

<

Hins åker

A cache by Trollteamet Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/23/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Det är inte svårt att förstå att alla stenar vid Stengärdet har satt fantasin i rörelse. En av förklaringarna till det märkliga utseendet är att en bonde sådde ärtor här på en långfredag, som straff förvandlades allt till sten. I äldre tider kallades Stengärdet för Hins åker.

I den här Earthcachen ska vi dock koncentrera oss på den vetenskapliga förklaringen till utseendet.

För sådär 10 000 år sedan var vårt land täckt av inlandsis och markytan låg då ungefär 100 meter lägre än idag.

Inlandsis är en sorts glaciär, det vill säga en samling av is och snö som består från år till år då den inte hinner smälta helt under den varma delen av året. För att definieras som inlandsis måste området den täcker vara större än 50 000 kvadratkilometer (det motsvarar 5 miljoner hektar eller 7 miljoner fotbollsplaner) och kan i extremfall täcka en hel kontinent.

Karakteristiskt för inlandsisar (och glaciärer) är att det tryck som bildas i snömassan gör att snön längre ned i snömassan omvandlas till is. När det sedan bildats tillräckligt mycket is och snö sätts inlandsisen i rörelse, något som sker radiellt och i obetydlig mån påverkat av bottentopografin.

När inlandsisen börjar röra sig ”hyvlar” den alltså marken som finns under, men eftersom det inte är släta ytor som rör sig mot varandra så uppstår varierande former på den underliggande marken. Inlandsisen har i sin nederkant med sig stenar som fortfarande är fastfrusna i den och som när de släpas mot stenar som sitter fast i marken gör att de uppstår räfflor i dessa stenar. Det bildas även olika sorters jordarter, bl.a. morän och lera, i samband med att inlandsisen drar sig tillbaka.

Det är inte längs hela inlandsisens botten som det är närkontakt med marken under, det finns även isälvstunnlar där smältvatten störtar ned från inlandsisens ovansida och släpar med sig stora och små stenar, grus och sand. I dessa isälvstunnlar slipas stenarna så de blir runda och där sker också en ”sortering” av olika material genom att t.ex. större och tyngre stenar inte följer med lika långt i de framrusande vattenmassorna.

När isen dragit sig tillbaks och frilagt marken kommer en annan form av påverkan in i bilden när vatten ständigt rör sig fram och tillbaks på de havs- och sjöstränder som bildats. Vid denna ständiga rörelse i något som kallas ”svallzon” slipas stenarna rundare genom friktionen när de nöts mot varandra vid varje våg. Det klapprande ljud som uppstår när stenarna ”landar” varje gång en våg drar sig tillbaks har gett upphop till benämningen ”klapperstenar” och när det bildas större områden med klapperstenar kallas detta för ”klapperstensfält” eller "stentorg".

Här vid Stengärdet, som är en del av Köpingsåsen (lokalt även kallad ”Kungsörsåsen”), bildades sådana klapperstensfält i samband med att Östersjöns västliga strand nådde ända hit. När Köpingsåsen så för ungefär 8 000 år sedan började höja sig ur havet med en hastighet på ungefär två meter per sekel (ett sekel = 100 år) sköljde havets bränningar (vågor) ut allt finkornigt material ur stränderna och kvar blev bara dessa klapperstenar som kan ses än idag. Och vartefter åsen höjde sig flyttades strandlinjen österut och nya strandvallar tillkom. Idag kan man se upp till ett tiotal sådana strandvallar intill varandra på den här platsen. När havet dragit sig tillbaka kvarstår på klapperstensfälten bara en torr och näringsfattig miljö där det växer tall, lavar och olika ris.

På åsens västra sida kan man idag se urskogslikande granskog där det finns flera klara källor ur vilka grundvatten från åsen väller upp vilket ger en god växtkraft för vegetationen här. Man kan bl.a. hitta mossorna grön sköldmossa och vedtrappsmossa här. Det finns även orkidéer här, t.ex. knärot , spindelblomster och Jungfru Marie nycklar.

För att logga cachen behöver vi rätt svar på fem frågor:

A: Vad hände här för närmare 8000 år sedan?

B: Hur bildades strandvallarna?

C: Hur stort är Stengärdets Naturreservat enligt informationsskylten på platsen?

D: Mellan vilka orter kan man tydligt se Köpingsåsen och hur lång är dess sträckning?

E: Du/ni ska nu vandra längs strandvallarna på klapperstensfältet.
Hur långt är det längs stigen från skylten på den vänstra bilden till stubbarna i stigen på den högra bilden?

(Skylten syns från startkoordinaterna och stubbarna finns i närheten av där det öppna klapperstensfältet tar slut.)

Vi vill väldigt gärna att du/ni även laddar upp en bild på dig/er och GPS:en på valfri plats med klapperstensfältet i bakgrunden.

Skriv ned svaren i ett meddelande till oss. Du/ni behöver inte vänta på svar för att logga cachen, vi hör av oss om det är något svar som behöver kompletteras.

OBS! skriv inte några svar eller ledtrådar i loggen!


Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.